Analiza cost beneficiu
servicii consultanta financiara

Analiza Cost – Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima ( din punct de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementarii anumitor actiuni si/sau proiecte.

Obiectivul Analizei Cost – Beneficiu este de a identifica si cuantifica toate impacturile posibile ale actiunii sau proiectului luat in discutie, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare.

In principal, in contextul de pregatire si evaluare a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, Comisia Europeana solicita realizarea ACB:

1. Pentru a stabili daca proiectul merita sa fie cofinantat
2. Pentru a stabili daca proiectul necesita finantare

Autoritatile publice care doresc sa obtina fonduri nerambursabile trebuie sa realizeze SF ( Studiului de fezabilitate) sau DALI ( Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) conform Hg 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecterlor de investitii finantate din fonduri publice, in cadrul caruia exista componenta de analiza cost beneficiu.

Analiza Cost – Beneficiu va respecta metodologia de realizare mentionata in regulamentul european, anexa 3, respectiv:

– Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
– Analiza optiunilor
– Analiza financiara
– Analiza economica
– Analiza senzitivitatii
– Analiza riscuri
– Prezentarea rezultatelor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here