Analiza economico – financiara si proiectii financiare pentru companii

Analiza economico – financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe, in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic, la nivelul si calitatea performantelor sale, la gradul de risc intr-un mediu concurential extrem de dinamic.

Pe baza rezultatelor analizei financiare se pot adopta decizii financiare atat in cadrul gestiunii financiare pe termen lung (decizii privind investitiile, finantarea si repartizarea profitului), cat si in cadrul gestiunii financiare pe termen scurt (optimizarea cash flow-ului).

Astfel, pentru proiectele cu finantari nerambursabile, oferim urmatoarele servicii:

  • intocmirea si analiza cash-flow-ului preconizat, varianta fara proiect si varianta cu proiect
  • intocmirea si analiza contului de profit si pierdere preconizat, varianta fara proiect si varianta cu proiect
  • intocmirea si analiza bilantului preconizat, varianta fara proiect si varianta cu proiect
  • intocmirea si analiza indicatorilor de performana al societatii, varianta fara proiect si varianta cu proiect
  • interpretarea rezultatelor obtinute