DR-29 Granturi de până la 200.000€ pentru firmele din mediul rural

0
1138

AFIR anunță DR-29 : „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în mediul rural” 

DR-29 este o intervenție importantă în cadrul AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) din România. Scopul său principal este crearea și dezvoltarea de activități neagricole în mediul rural. Aceasta implică sprijinirea microîntreprinderilor din spațiul rural pentru a diversifica economia locală și a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților rurale.

Conform calendarului estimativ, depunerea proiectelor vor fi în luna iunie.

Solicitanți eligibili sunt microîntreprinderile din spațiul rural.

Finanțare nerambursabilă este de maxim 200.000 de euro pentru proiecte care se încadrează în această categorie.

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 35% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Condiții de eligibilitate:
1. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență, incapacitate de plată sau în dificultate;
2. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
3.Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural;

Activități eligibile:
1. Investiții pentru activități meșteșugărești (olărit, brodat, etc);
2. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole;
3. Investitii legate de furnizarea de servicii (medicale, sociale, etc);
4. Investitii noi pentru infrastructura in unitatile de primire turistica;
5. Investitii pentru servicii de digitalizare in scopul eficientizarii activitatii;
6. Investitii care sustin protectia mediului;
7. Infiintarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement si alimentatie publica, inclusiv punctul gastronomic local;
8. Proiecte de activitati de agrement;
9. Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor;
10. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea comercializarii;

 

Ai nevoie de un consultant pentru programul
DR-29?

Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile