Finantare nerambursabila de pana la 1.200.000 lei pentru proiecte de Cercetare, Dezvoltare si Inovare in cadrul subprogramului 2.1-Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare –Proiect de transfer la operatorul economic asociate PNCDI III

Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) lanseaza competitia pentru instrumentul de finantare “Transfer la operatorul economic (PTE)” aprobata prin Ordinul MCI nr. 497/22.08.2019. Competitia este organizata in cadrul Programului 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare.

Programul este finantat de PLANUL NATIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE 2015-2020 si are ca scop dezvoltarea de prototipuri si instalatii pilot pentru produse tehnologice sau servicii noi si alinierea cercetarii aplicative si a progresului tehnologic din Romania la cerintele mediului socio-economic national si international. De asemenea, se doreste cresterea capacitatii de inovare a intreprinderilor si consolidarea contributiei acestora la creearea de noi produse/servicii cu potential ridicat pentru mediu national si international.

Termen limita de depunere: 11 octombrie 2019, ora 16:00

Conditii generale de participare apel de proiecte de cercetare:

TRL-nivel de maturitate tehnologica

1. Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze intr-una din situatiile urmatoare:
• se porneste de la o tehnologie validata in laborator, TRL 4 si se concretizeaza cu o tehnologie validata in mediul industrial, TRL 5 (Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare);
• se porneste de la o tehnologie validata in mediul industrial, TRL 5 (Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare) si se concretizeaza pe o tehnologie demonstrata in mediul industrial (TRL 6);
• se porneste de la o tehnologie validata in laborator (TRL 4) si se concretizeaza cu o tehnologie demonstrata in mediul industrial (TRL 6).

2. Propunerile de proiect pot fi elaborate in urmatoarele domenii/subdomenii de specializare inteligenta:
A) Biochimia: Agro-alimentare, Bioenergie – biogaz, biomasa, biocombustibil, Biotehnologii;
b) Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, Spatiu si Securitate;
c)Energie, mediu si schimbari climatice, oras inteligent;
d) Eco-nano-tehnologii, tehnologii de depoluare si materiale avansate;
e) Domenii de prioritate publica (Sanatate, Patrimoniu si Identitate cultura).

Buget: maxim 1.200.000 lei / proiect de cercetare

Criterii de eligibilitate:

• Aplicantul trebuie sa se incadreze in categoria intreprinderi sau organizatii de cercetare publice;
• Intreprinderile participante trebuie sa aiba o activitate economica de cel putin 2 ani, iar rezultatul net al ultimului an financiar sa fie pozitiv/ media rezultatelor financiare ai ultimilor 2 ani sa fie pozitiva;
• Media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea solicitata de aceasta de la bugetul de stat;
• Solicitantul nu se afla in dificultate, conform legii, nu au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti, nu au furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor si nu au incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractata;

Activitati eligibile:

• cercetare industriala;
• dezvoltare experimentala;
• activitati de inovare.

OBS!! Studiile de fezabilitate sunt activitati eligibile, dar pot fi decontate EXCLUSIV din surse proprii.

 Cheltuieli eligibile:

•Cheltuieli cu personalul – cercetatori, cercetatori postdoctorali, doctoranzi, ingineri/tehnicieni, angajati pe perioada derularii proiectului;
• Cheltuieli cu logistica includ: cheltuieli de capital, cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu servicii executate de terti;
• Cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale directorului de proiect, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu din domeniul proiectului;
• Cheltuieli indirecte (regie) – se calculeaza ca procent (max. 25%) din cheltuielile directe: cheltuielile cu personalul, cheltuieli de logistica (exceptand valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD) si cheltuieli de deplasare.
Durata de implementare: 12-24 luni

Pentru proiectele cu o durata mai scurta de 24 luni, se calculeaza proportional cu durata proiectului raportata la 24 luni.

Evaluare:

Criteriul 1: Relevanta propunerii de proiect (30%) trebuie sa cuprinda:
– Prezentarea clara a necesitatii proiectului si a caracterului inovativ in raport cu stadiul actual pe plan national si international;
– Incadrarea corecta si argumentarea nivelului de maturitate tehnologica (TRL) la inceputul proiectului, respectiv nivelul atins dupa implementarea proiectului;
– Gradul de cunoastere a provocarilor tehnologice existente.

Criteriul 2: Modalitatea de implementare a proiectului (40%) ce va urmarii:
-Disponibilitatea surselor de co-finantare pentru contributia propie a intreprinderilor;
-Impactul si diseminarea rezultatelor proiectului;
-Infrastructura de cercetare existenta pentru implementarea proiectului.

Criteriul 3: Calitatea planului de afaceri 30%

Pentru fiecare criteriu de evaluare se acorda calificative fractionate de la 0 la 5.

0Propunerea de proiect nu trateaza criteriul analizat sau nu poate fi judecat din cauza informatiilor care lipsesc sau sunt incomplete.
1SLABPropunerea nu raspunde criteriului in mod corespunzator, sau exista deficiente inerente grave.
2SATISFACATORPropunerea de proiect se adreseaza in linii mari criteriului, dar exista deficiente semnificative.
3BUNPropunerea de proiect abordeaza bine criteriul, dar sunt necesare imbunatatiri.
4FOARTE BUNPropunerea de proiect abordeaza foarte bine criteriul, desi anumite imbunatatiri sunt inca posibile.
5EXCELENTPropunerea de proiect abordeaza cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore

Scorul final va fi calculat ca o suma a punctajelor pentru fiecare din cele 3 criterii inmultite cu valoarea procentuala corespunzatoare si inmultit cu 20 (scor final max. 100).

Intreaga documentatie poate fi regasita AICI.