Granturi de până la 200.000€ pentru microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

0
120

Cod Program: PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44

A fost lansat Ghidul Final pentru Apelul: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 reprezintă un document strategic de programare elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia şi aprobat de Comisia Europeană.
Astfel, PRSM are drept obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate. Acest lucru va duce la îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii, stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate.

Prezentul apel de proiect este de tip competitiv, cu termen-limită de depunere. Prezentul apel de proiecte se supune regulilor privind ajutorul de minimis.

Acest apel vizează Regiunea Sud-Muntenia:

 • Argeș;
 • Călărași;
 • Dâmbovița;
 • Giurgiu;
 • Ialomița;
 • Prahova;
 • Teleorman;

Investițiile pot fi realizate atât în mediul rural cât și mediul urban (inclusiv în satele aparținătoare acestuia).

Data lansării apelului de proiecte: 15 ianuarie 2024;
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15 martie 2024, ora 08:00;
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 14 iunie 2024, ora 12:00;

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 50.000 €;
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 €;

Solicitanti eligibili:

 • microintreprindere au până la 9 salariați;
 • Intreprinderi mici– au între 10 și 49 de salariați;
 • Să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru același tip de cheltuieli asociate aceluiași tip de activități realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;

Investișii în active corporale:

 1. Lucrări de construire/ extindere/ a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul urban și mediul rural, inclusiv a utilităților generale aferente investiției (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 3. Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiții din această categorie.

Investișii în active necorporale:

 1. Investiții în brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 2. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

În cadrul acestui apel de proiecte cererile de finanțare se vor depune pe parcursul a trei luni calendaristice pentru care sunt stabilite două praguri de excelență, după cum urmează:

 • 90 de puncte pentru prima lună de depunere a proiectelor;
 • 85 de puncte pentru cea de-a doua lună a apelului.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRSM.160.PRSM.P1.OP1.RSO1.3.PRSM.A44 13.02.24

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile