Granturi de până la 200.000€ pentru Start-up-uri și Microîntreprinderi în Regiunea Centru

0
55

Codul MySMIS al apelului: PRC/108/PRC_P1/OP1

Perioada de depunere a proiectelor:
20.02.2024 ora 12:00 – 20.05.2024 ora 12:00;

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate:

 • Minim 25.000 euro – Maxim 200.000 euro;
 • Pentru Start-up-uri care nu îndeplinesc condiția privind desfășurarea activității pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, valoarea maximă a finanțării nerambursabile nu va depăși 100.000 euro;
 • Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției;

Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Centru: județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, în mediul urban, inclusiv localitățile rurale (sate) care fac parte dintr-o unitate administrativ teritorială urbană (oraș, municipiu).

Solicitanții eligibili sunt societățile care se încadrează în categoria:

 • Microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariaț;
 • Startup – o microîntreprindere nou înființată care înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii proiectului.

Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile:
A.Investiții în active corporale:

1.Amenajarea terenului:
1.1. Amenajarea terenului
1.2. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2.Asigurarea utilităților necesare obiectivului;

3.Proiectare și asistență tehnică:
3.1. Studii
3.2. Obținerea de avize, acorduri și autorizații
3.3. Proiectare și inginerie
3.4. Consultanță: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
-plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora
-plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului,
-serviciile de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice.
3.5. Asistență tehnică

4. investiția de bază:
4.1. Construcții și instalații
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.4. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, alte mijloace fixe)
4.5. Active necorporale

5. Alte cheltuieli aferente investiției de bază/infrastructurii:
5.1. Organizarea de șantier
5.2. Comisioane, cote si taxe
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

6. Cheltuieli de informare și publicitate;

7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;

8. Cheltuieli pentru instruirea angajaților;

B.Investiții în active necorporale:

 • Brevete;
 • Licențe;
 • Mărci comerciale;
 • Programe informatice;
 • Instrumente de comercializare on-line;
 • Alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;

C.Activități de instruire a angajaților;

D.Activități de instruire a angajaților;

E.Investiții în procese de producție ecologice și de utilizare eficientă a resurselor în microîntreprinderi;

Aplicarea pragului de calitate:
Acest apel fiind un apel competitiv cu termen limită de depunere, proiectele vor fi ordonate în funcție de punctajul obținut;
În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de calitate este de minim 50 puncte;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
PRC/108/PRC_P1/OP1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRC108PRC_P1OP1

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRC/108/PRC_P1/OP1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile