Granturi de până la 3.000.000€ pentru proiecte din domenii de specializare inteligenta (cercetare)

0
47

Cod Apel: PRNV/2023/111/1

Tipul de apel
Este competitiv, cu termen – limită de depunere;

Bugetul alocat apelului de proiecte
Alocarea prezentului apel de proiecte este de 23.811.306 euro;

Prevederile prezentului apel au aplicabilitate pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Perioada de depunere a proiectelor
Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte 04.03.2024, ora 10:00
Data și ora închiderii apelului de proiecte 15.04.2024, ora 10:00

Solicitanți eligibili

 • Se încadrează în categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și care au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus sau parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus și întreprinderi mari;

NOTĂ (pentru parteneriate)

 1. Calitatea de lider de parteneriat poate fi deținută doar de către microîntreprindere sau întreprinderea mică/mijlocie;
 2. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat, după cum este indicat în cadrul prezentei secțiuni;
 3. Parteneriatul este constituit din lider de parteneriat și maxim doi parteneri;
 4. In cazul unui parteneriat care include o întreprindere mare, ajutorul acordat întreprinderii mari poate fi exclusiv ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare.
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să fie societate înregistrată conform prevederilor legale în Regiunea Nord Vest (va avea sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului.
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul la finanțare are ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare (clasă CAEN 72.), dar activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC)
 • În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, prin declarația unică solicitantul se angajează că, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa/clasele CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;
 • O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022;
 • Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare anuale ale solicitantului;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
PRNV/2023/111/1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRNV20231111 – 05.03.24

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNV/2023/111/1
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile