Intensificarea competitivității întreprinderilor din regiunea Sud-Muntenia, Cod PRSM/ID/1/1/1.3/A /B

0
56
sud

Obiectivul este sprijinirea întreprinderilor micro și mici pentru CodPRSM/ID/1/1 /1.3/A și sprijinirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii pentru Cod PRSM/ID/1/1/1.3/B.

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv:
Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Bugetul maxim este 47.058.823,62 euro pentru Cod PRSM/ID/1/1/1.3/A și
144.000.000,00
euro pentru Cod PRSM/ID/1/1/1.3/B.

Categoriile de cheltuieli eligibile:

1. Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii;
2. Echipamente, dotări, active corporale;
3. Servicii;
4. Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Eligibilitatea solicitanților:

  • Să fie societăți sau societăți cooperative din regiunea Sud-Muntenia eligibili…
  • Să fi desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare…
  • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia…
  • Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție.

Informația totală despre PRSM/ID/1/1/1.3/A și PRSM/ID/1/1/1.3/B se poate vizualiza in următoarele prezentări:

Cod PRSMID111.3A

Cod PRSMID111.3B

Ai nevoie de un consultant pentru PROGRAM DE REGIUNE SUB-MUNTENIA?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile