Investiții pentru modernizarea microintreprinderilor în Regiunea Nord-Est 1.3.1/1,granturi de până la 200.000€

0
100

Obiectivul este intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă în cadrul microîntreprinderilor, inclusiv prin investiții productive.

Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 30.000.000 euro;

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de minim: 50.000 euro;
Valoarea maximă nerambursabilă acestui tip de ajutor este: 200.000 euro;

Solicitant eligibil:

  • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare);
  • Firma a fost infiintata cel mai târziu la 3 Ianuarie 2022;
  • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022;
  • Solicitantul menține numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare si isi asuma crearea unui loc suplimentar de munca;

Perioada de depunere:

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.11.2023 ora 10:00;
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.12.2023 ora 10:00;

Obligatiile in cadrul proiectului:

Creșterea numărului mediu de salariați în domeniul de activitate vizat de proiect ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.
Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.

Este obligatorie menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).

Actiuni sprijinite in cadrul apelului:

1.Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor;
2.Investiții pentru creșterea durabilă a IMM;
3.Instrumente financiare pentru IMM;
4.Proiecte ale start-up și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP);
5.Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligentă:

a) Dezvoltarea și/ sau diversificarea capacității de producție/ prestări servicii;
b) Implementarea de noi tehnologii, automatizare;
c) Activități de marketing și branding.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNE /2023/1/1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRNE2023P1RSO1.3.11 – MICROINTREPRINDERI

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNE/2023/1/1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile