Investiții pentru modernizarea microintreprinderilor în Regiunea Nord-Est, până la 200.000€

0
32

Obiectivul este intensificarea creșterii sustenabile, creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă în cadrul microîntreprinderilor, inclusiv prin investiții productive.

Solicitantul de finanțare trebuie sa fie microîntreprindere (maxim 9 angajați) și are sediul social în regiunea Nord-Est și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare).

Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 30.000.000 Euro.

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de minim: 50.000 EUR.
Valoarea maximă nerambursabilă acestui tip de ajutor este: 200.000 EUR.

Obligatiile in cadrul proiectului:

Creșterea numărului mediu de salariați în domeniul de activitate vizat de proiect ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.
Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.

Este obligatorie menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).

Actiuni sprijinite in cadrul apelului:

1.Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor;
2.Investiții pentru creșterea durabilă a IMM;
3.Instrumente financiare pentru IMM;
4.Proiecte ale start-up și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP);
5.Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligentă:

a) Dezvoltarea și/ sau diversificarea capacității de producție/ prestări servicii;
b) Implementarea de noi tehnologii, automatizare;
c) Activități de marketing și branding.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNE /2023/1/1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRNE 2023.1.1

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNE/2023/1/1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: