Lansarea Ghidul Solicitantului PRNV 131.C/1 Creșterea competitivității IMM din domeniile robotică și nanotehnologii

0
37

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologie.

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 19.09.2023, ora 10:00;
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 18.03.2024, ora 10:00;

 

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro;
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro;

! PERIOADA DE DEPUNERE PROIECTE SE VA ÎNCHIDE LA MOMENTUL ÎN CARE SE ATINGE PRAGUL DE 170% DIN ALOCAREA FINANCIARĂ !

În cadrul prezentului apel activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor
de stat aplicabilă.

Detalii privind rata de cofinanțare, în funcție de tipul de ajutor aplicabil:

  • Pentru ajutor de stat regional: între 30-50% în funcție de județ;
  • Pentru ajutor de minimis: 0% cofinanțare;

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

• Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
• Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
• Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice nebrevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;
• Investiții în noi tehnologii în domenii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro / nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc.

a. Prin acest apel de proiecte se finanţează investiţii numai în domeniile de activitate:

Domeniul 1 – MATERIALE NOI

• Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare cu noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului;
• Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente;
• Dezvoltarea de materiale noi pentru printare 3D cu aplicații în domeniul construcțiilor și al mașinilor și echipamentelor.

Domeniul 2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE

• Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

b. În etapa de contractare, solicitantul trebuie să dețină deja domeniul de activitate eligibil vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

c. În etapa de contractare, solicitantul trebuie să dețină deja domeniul de activitate eligibil vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clase CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e la locul de implementare a proiectului.

Condiții de eligibilitate:

  • Solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor ( micro, mici,mijlocie ) înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel puțin la momentul primei plăți) și a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNV 131.C/1 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRNV.2023.131.C

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNV 131.C/1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile