Lansat in Consultare Publica POCIDIF – Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare

0
45

POCIDIF vizează susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare, inovare atractiv și competitiv în România, digitalizarea în administrația publică centrală și mediul de afaceri, transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural.

Perioada de consultare este: 12.12.2023 – 15.01.2024;

Proiectele vor putea fi depuse începând cu: …. 2024;
Proiectele vor putea fi depuse până la: … 2024;

Programul se adresează pe de o parte solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunile mai puțin dezvoltate1 (Componenta 1 – LDR, apel dedicat LDR);
și
pentru solicitanți care au locația de implementare a proiectelor în regiunea mai dezvoltată2 (Componenta 2 – MDR, apel dedicat MDR);

Componenta 1- LDR și Componenta 2 – MDR:
Forma de sprijin pentru beneficiarii prezentului apel este grant.

Componenta 1- LDR:
Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel vizează regiunile mai puțin dezvoltate ale României:

Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia, Centru, Nord-Vest, Vest.

Componenta 2 – MDR
Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel vizează următoarele localități din regiunea mai dezvoltată (BI)

Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon.

Componenta 1- LDR și Componenta 2 – MDR:

Solicitanții eligibili sunt întreprinderile nou înființate inovatoare;

Activitatea de bază:
Componenta 1- LDR și Componenta 2 – MDR:

Solicitantul va evidenția în secțiunea Activități din Cererea de finanțare, activitatea de bază/pachetul de activități de bază din cadrul proiectului. Activitatea de bază a proiectului sau pachetul de bază de activități, declarate/descrise de către beneficiar ca fiind principale sau de referinţă pentru proiect şi trebuie să respecte următoarele condiţii:

  • are legătură directă cu scopul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
  • nu face parte din activitățile conexe ale proiectului;
  • bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;

Activitățile conexe sunt, spre exemplu:

  • activităţile de informare şi publicitate privind proiectul (obligatoriu);
  • auditul proiectului (opțional);
  • managementul de proiect (obligatoriu).

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PCIDIF/155 (LDR) și PCIDIF/158 (MDR) ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PCIDIF

Ai nevoie de un consultant pentru programul POCIDIF ?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile