POR Vest 2021 – 2027 1.3.A/2 – Sprijin pentru microîntreprinderi (servicii)

0
102

Obiectivul apelului POR Vest 2021 – 2027 1.3.A/2 este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest.

Alocarea regională pentru prezentul apel este de 10,000,000 euro.

  • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 30.000 euro;
  • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 60.000/120.000 euro;

Valoarea maximă pentru asistență financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este:
– Microîntreprinderile cu venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri din anul 2022 = maxim 120,000 euro;
– Microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau nu au obținut deloc venituri din activitățile aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare = maxim 60,000 euro;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de:
a) 17% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Arad;
b) 10% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
c) 24% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Timiș;

În limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică – 200.000 euro, conform prevederilor legale în domeniu.

Solicitanții eligibili sunt:

  1. Microîntreprinderi, care au sediul în regiunea Vest în mediul urban;
  2. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
  3. Firma a fost infiintata cel mai târziu la data de 31 decembrie 2021;
  4. Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022 (Profit exploatare>0);

Perioada de depunere:

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.11.2023 ora 08:00;
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 01.12.2023 ora 08:00;

Activități eligibile sunt:

– Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie;

– Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, minieoliene,compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
– Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, doar în stațiunile turistice atestate, exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN, ( exemplu: locuri de joacă amenajate pentru copii, terenuri de sport, piscină, spa, saună, parcuri de aventură/tematice, baze pentru tratament balnear, etc, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații etc.);

– Investiții în active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare, eligibile în limita a maxim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției;
– Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, eligibile în limita a maxim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției.

– Cheltuielile eligibile includ:
1.Taxa de participare;
2.Taxa de închiriere a stand-ului;
3.Transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați;
4.Transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale;
5.Servicii de marketing;

Cheltuielile eligibile sunt:
– Amenajarea terenului;
– Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
– Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților;
– Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
– Construcții și instalații;
– Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
– Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;
– Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită; montaj și echipamente de transport;
– Dotări care se încadrează în limita valorică aferentă
– Active necorporale – Maxim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției
– Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
– Cheltuieli conexe organizării de șantier;
– Cheltuieli diverse și neprevăzute – Maxim 3 % din valoarea totală eligibilă a investiției;
– Cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite inclusiv de marketing, generate de codul CAEN finanțat – Maxim 10% din
valoarea totală eligibilă a investiției;
– Cheltuieli pentru activități în domeniul economiei circulare;
– Costuri indirecte – Maxim 5 % din valoarea eligibilă a costurilor directe;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE POR Vest 2021 – 2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRVEST 1.3.A2 – (servicii)

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRV 1.3.A/2?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile