Pentru accesarea finantarilor nerambursabile este intotdeauna necesara pregatirea unui dosar de finantare conform reglementarilor Ghidului Solicitantului  aferent fiecarui program de finantare.

In pregatirea oricarui proiect, indiferent de Programul de finantare ales, compania noastra va poate sprijini oferindu-va urmatoarele servicii:

 1. Verificare eligibilitate societate si idee de proiectprin acest serviciu ne asiguram ca societatea dvs. indeplineste conditiile de eligibilitate ale programului de finantare, ideea de proiect se incadreaza in clasele CAEN eligibile/in topicul programului, ca societatea are sanse reale de a primi finantare pe baza punctajului calculat conform grilelor de punctare si a altor elemente de departajare;
 2. Scriere proiect – Oferim consultanta in redactarea elementelor principale ale unui dosar pentru accesare fonduri nerambursabile:
  • Completare cerere de finantare;
  • Redactare Plan de afaceri;
  • Elaborarea si completarea declaratiilor si anexelor solicitate;
  • Realizarea previziunilor financiare.
 3. Depunere proiect – Incarcam continutul creat si documentele solicitate in platforma online dedicata sau pregatim dosarul pentru depunerea fizica a proiectului la institutia finantatoare conform rigorilor programului de finantare.

Serviciile noastre includ si asistenta pe perioada verificarii proiectelor (raspuns la eventualele solicitari de clarificare din partea autoritatilor sau formularea de contestatii in situatia primirii unui raspuns de respingere a proiectului), cat si pe perioada de pre-contractare a acestuia pana la semnarea contractului de finantare.