Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale, granturi de până la 100.000 € : PRNE 2021-2027/P2/OP1/RSO1.2

0
55

Obiectivul reprezinta valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale (non-agricole), care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate înainte de 03 ianuarie 2022 (inclusiv această dată) și care desfășoară activitate în alte sectoare decât TIC, cu sediul social în Regiunea Nord-Est, în vederea creșterii competitivității IMM-urilor și a nivelului de intensitate digitală.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 31.000.000 Euro.

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de minim: 15.000 EUR.
Valoarea maxima nerambursabila a acestui tip de ajutor este: 100.000 EUR.

Obligatiile in cadrul proiectului:

1.Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioada corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgentă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
2.Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
3. Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat în Regiunea Nord-Est, respectiv județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

Actiuni sprijinite in cadrul apelului:

Vor fi sprijinite operațiuni care implementează acțiuni pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale prin realizarea de: pagini proprii de internet,
promovare digitală (Internet), găzduire tip cloud, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea colectării datelor, etc.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNE 2021-2027/P2/OP1/RSO1.2 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PR.NE.2023.PI2.RSO1.2.1.

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNE 2021-2027/P2/OP1/RSO1.2?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile