Nume Buget TotalBuget per proiectTip apelSolicitanti eligibiliActivitati eligibilePerioada depunere

2.3. Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare

49.000.000Maxim 49.000.000Non-competitivAutoritate publica locala

Autoritatea publica centrala

Derularea de activitati pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi

 

Derularea de campanii de informare si constientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs

 

Monitorizarea masurilor dedicate tinerilor NEETs

03 aprilie 2017 – 31 decembrie 2023
 3.8 Romania profesionala Intreprinderi competitive13.654.238,53 euro Maxim 500.000 euroCompetitivIntreprindere MareFormare profesionala pentru managerii si angajatii care isi desfasoara activitatea in departamentele de resurse umane

 

Organizarea si derularea de programe de formare profesionala pentru manageri

 

Organizarea si derularea de programe de formare profesionala pentru angajatii din departamentele de resurse umane

17 iulie 2019 – 18 noiembrie 2019
4.9 Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular – Totul pentru inima ta20.000.000 Maxim 20.000.000competitivMinisterul Sanatatii

 

Institut sau institutie de sanatate publica

 

Elaborarea metodologiei pentru programul national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

 

Furnizarea programelor de formare/ instruire profesionala specifica pentru specialistii implicati in derularea programului national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

 

Furnizarea de servicii medicale prin programul national de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

 

23 august 2019 – 29 noiembrie 2019
 4.12& 4.13 Prima camera23.000.000,00 euro Maxim

1.000.000,00 euro

competitivAutoritati publice centrale si locale cu responsabilitati in domeniu;

 

Furnizori de servicii sociale.

Dezvoltarea si furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor si tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul institutionalizat de protectie

 

Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin masuri menite sa faciliteze integrarea pe piata muncii a copiilor si tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul institutionalizat de protectie

 

Sprijin acordat pentru sustinerea tinerilor care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuinte si a platii utilitatilor

 

30 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020.
 

„A doua sansa” pentru tinerii NEETs

122,5 milioane euro Maxim

1.000.000,00

Non-competitivMinisterul Educatiei Nationale

 

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

 

Organizatii sindicale;

Organizatii patronale;

 

Asociatii profesional;

Furnizori de servicii de consiliere si orientare profesionala/ pentru cariera;

 

Furnizori de servicii de ocupare;

 

Camere de comert, industrie si agricultura;

 

ONG-uri.

Servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii;

 

Furnizarea de programe „A doua sansa”;

 

Promovarea programului „A doua sansa” si a masurilor complementare

 

Masuri de sprijin.

30 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020
6.6 Educatie de calitate in crese la nivel national4.000.000 euroMaxim 4.000.000 euroNon-competitivMinisterul Educatiei Nationale (MEN).Dezvoltarea unui cadru institutional coerent pentru educatia si ingrijirea copiilor ante-prescolari

 

Asigurarea / dezvoltarea si utilizarea de noi servicii si materiale de invatare pentru copiii din invatamantul ante-prescolar

Incurajarea mobilitatii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesionala, asigurarea unor programe de mentorat

 

20 august 2018 – 30 decembrie 2019
6.6 A doua sansa – Regiuni mai putin dezvoltate si Bucuresti-Ilfov12.180.235.300Maxim 2.000.000,00 eurocompetitivInstitutii de invatamant

 

Furnizori de formare profesionala, publici sau privati;

 

Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale);

 

Institutii de cult si asociatii religioase

 

Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) si institutii subordonate;

Institutii / agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;

 

Autoritati publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;

 

ONG-uri.

Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip „A doua sansa”

 

Servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii

 

Furnizarea de programe „A doua sansa

 

Promovarea programului „A doua sansa” si a masurilor complementare

 

Promovarea unor masuri de mobilitate pentru personalul didactic

28 iunie 2019 – 19 decembrie 2019
6.12 Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii

 

60.000.000 euro1.000.000 eurocompetitivMembri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;

Organizatii sindicale;

Organizatii patronale;

Asociatii profesionale;

Centre publice sau private de validare/certificare a invatarii anterioare;

Furnizori de FPC autorizati, publici si privati,

Furnizori de servicii de consiliere si orientare profesionala/ pentru cariera;

Camere de comert, industrie si agricultura;

ONG-uri.

Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru incurajarea participarii la programele de FPC

 

Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: programe care vizeaza imbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale – activitate relevanta si obligatorie

 

Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale

 

 

04 octombrie 2019 – 31 decembrie 2019
6.14 Stagii de practica pentru elevi – ITI Delta Dunarii5.000.000,00 euro Maxim 500.000,00 eurocompetitivMicrointreprindere

Intreprindere Mare

ONG

IMM

Institutie publica

Camera de comert

Institutie de invatamant

Organizatii sindicale, patronate, federatii

Asociatii profesionale

Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative

Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

 

Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala

 

Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

 

: Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca

16 septembrie 2019 – 29 noiembrie 2019