M-ERA.NET

M-ERA.NET faciliteaza initierea de proiecte transnationale de cercetare si dezvoltare tehnologica in domeniul cercetarii materialelor, inclusiv materiale pentru tehnologiile energetice cu emisii reduse de carbon si tehnologii conexe de productie.
Obiectivele Programului:
• evidentierea tehnologiilor energetice cu emisii reduse de carbon pentru a sprijini prioritatile Planului de actiune al Comisiei Europene in domeniul Climei si Energiei;
• consolidarea comunitatii si a economiei europene in domeniul cercetarii si inovarii in domeniul materialelor;
• mobilizarea unei mase critice de finantare regionala, nationala si internationala pentru cooperarea cercetarii transnationale in domeniul stiintei si ingineriei materialelor, realizand astfel un efect de parghie foarte mare in ceea ce priveste solicitarea contributiei UE;
• stabilirea programarii strategice a activitatilor comune, adresandu-se provocarilor societale si tehnologice printr-o abordare interdisciplinara;
• cooperarea extinsa in domeniul cercetarii in cadrul statelor membre ale UE si in statele asociate;
• sprijinirea exploatarii cunostintelor create de-a lungul intregului lant de inovare;
• extinderea si aprofundarea cooperarii internationale cu organizatiile de finantare din afara Europei si sprijinirea consortiilor de CDI cu parteneriate globale.
Pentru Romania se pot accesa fonduri prin Schema ERA-NET/ERA-NET Cofund, acestea fiind finantate prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020, PN III.

Niciun articol afișat

Translate »