Institutii Publice

Institutiile publice care sunt finantate total sau partial de la bugetele publice (europene, nationale, venituri proprii), au obligatia de a cheltui banii respectivi in urma atribuirii contractelor de furnizare produse, servicii sau lucrari in conformitate cu legislatia nationala aplicabila in domeniul achizitiilor publice, respectiv in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 si H.G nr 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea noastra va poate fi alaturi pe tot parcursul desfasurarii unei astfel de proceduri, care presupune urmatoarele servicii:

 1. Elaborarea documentatiei de atribuire si altor documente interne, precum:
 • Referat de necesitate;
 • Strategia de Contractare;
 • Ordin de numire a comisiei de evaluare;
 • Documentatie de atribuire: Caiet de Sarcini, Fisa de date achizitie, Contract de achizitie publica/acord cadru, modele declaratii;
 • Declaratie de confidentialitate si Declaratie de impartialitate.
 1. Asistenta de la momentul lansarii licitatiei si pana la data limita de depunere a ofertelor:
 • Incarcarea documentatiei in SICAP in vederea publicarii si lansarii licitatiei;
 • Elaborarea raspunsurilor la clarificari, daca sunt solicitate de catre potentiali ofertanti;
 • Realizarea de modificari asupra documentatiei, daca sunt necesare, in urma raspunsurilor de clarificare publicate.
 1. Asistenta pe perioada evaluarii ofertelor primite si finalizarea procedurii de atribuire:
 • Elaborare Proces verbal deschidere oferte;
 • Elaborare Raport procedura atribuire.
 1. Elaborarea de raspunsuri la contestatii, daca este cazul.

Beneficiari privati

Solicitantii/Beneficiarii de fonduri publice au obligatia de a cheltui banii publici accesati, prin atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii sau lucrari in conformitate cu Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabila in urmatoarele cazuri:

 • Fonduri Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, respective Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul European pentru pescuit si afaceri maritime;
 • Mecanismele financiare SEE si Norvegiene 2014-2020;
 • Programul de Cooperare Elvetiano – Roman (PCER) vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse – Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 –“Imbunatatirea mediului inconjurator”.

Societatea noastra va poate fi alaturi pe tot parcursul desfasurarii unei astfel de proceduri, care presupune urmatoarele servicii:

 1. Elaborarea documentatiei de atribuire si altor documente interne, precum:
 • Nota justificativa privind determinarea valorii estimate si alegerea tipului de procedura;
 • Documentatie de atribuire: Caiet de Sarcini, Fisa de date achizitie, modele declaratii.
 1. Asistenta de la momentul lansarii licitatiei si pana la data limita de depunere a ofertelor:
 • Intocmirea anuntului si invitatiilor de participare pentru lansarea procedurii, in cazul solicitantilor privati (entitatile care realizeaza achizitii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior in cadrul proiectului, in cazul in care pentru acesta se semenaza contractul/acordul de finanatre);
 • Publicarea anuntului impreuna cu documentatia aferenta in cazul beneficiarilor privati (entitatile care realizeaza achizitii aferente in cadrul proiectului finantat fin fonduri europene) pe fonduri-ue.ro ;
 • Elaborarea raspunsurilor la clarificari, daca sunt solicitate de catre potentiali ofertanti;
 • Realizarea de modificari asupra documentatiei, daca sunt necesare, in urma raspunsurilor de clarificare publicate.
 1. Finalizarea procedurii de atribuire prin Elaborarea Notei justificative de atribuire, in urma evaluarii ofertelor primite;
 2. Elaborarea de raspunsuri la contestatii, daca este cazul.

Beneficiari privati in cadrul altor programe

Pentru programele de finantare in care beneficiarii au obligatia de a respecta principiul celor 3E (economicitate, eficiență și eficacitate), societatea noastra va poate fi alaturi pe tot parcursul desfasurarii unei astfel de proceduri, care presupune urmatoarele servicii:

 • Elaborarea cererilor de oferta pentru minim 3 furnizori identificati de catre beneficiar (avand anexate caietul de sarcini si model declaratie conflict de interese);
 • Elaborare Proces Verbal de atribuire, in urma evaluarii ofertelor primite;
 • Elaborare adrese de informare rezultat procedura.