POR

Programul Operational Regional (POR) este unul dintre programele prin care Romania va putea accesa fondurile europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, menit sa rezolve urmatoarele probleme identificate:
• Transfer limitat al rezultatelor cercetarii in piata si nivel scazut de asimilare a inovarii in firme;
• Sectorul IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivitatii economiilor regionale, principalele puncte slabe fiind gradul redus de cultura antreprenoriala si rezilienta scazuta a noilor afaceri;
• Consumuri energetice nesustenabile si potential de economisire ridicat in infrastructurile publice, inclusiv cladiri publice si cladiri rezidentiale;
• Nivel de poluare ridicat in zonele urbane;
• Zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzator in orasele din Romania;
• Resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate;
• Potential turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial;
• Gradul scazut de accesibilitate in termeni de infrastructura rutiera al anumitor zone ale tarii, care are drept consecinta o atractivitate scazuta si investitii extrem de reduse;
• Infrastructurile educationale, de sanatate si de servicii sociale subdimensionate impiedica incluziunea sociala si dezvoltarea capitalului uman;
• Nivel scazut al inregistrarilor cadastrale, care afecteaza implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale;
• Nevoia intaririi capacitatii administrative a Autoritatii de Management, a Organismelor de
Implementare si a beneficiarilor, pentru o buna implementare a programului.
POR isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic, aceste obiective fiind traduse in 12 axe prioritare.

POR 2.2 ghid final 2020
POR 2.2 Ghid solicitant varianta finala Astazi, 28.08.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul de ministru pentru aprobarea POR 2.2 accesibila intreprinderilor mici si mijlocii din Romania. Data de deschidere a aplicatiei online va fi 30.10.2020, ora 12:00, proiectele putand fi depuse pana pe data de 30.11.2020 ora 12:00. Alocarea totala...
POR 2.2 2020
DESPRE POR 2.2 Acest apel POR 2.2 de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate în ordinea depunerii. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt considerate respinse. La data de 29.05.2020 s-au incheiat cele 15 zile in care...
Fonduri POR 2.2
Fonduri POR 2.2 Afla ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a beneficia de 6 milioane de euro prin Programul Operational Regional 2.2, aflat momentan in consultare publica: Solicitantul este societate comerciala/cooperative din mediul urban/ rural care se incadreaza in categoria IMM-urilor sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural: Microintreprindere- au...
Apelul de proiecte este organizat in cadrul axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, prioritatea de investitii 8.1. -  Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand...
Programul-Operational-Regional-POR-2
Afla cum poti obtine fonduri nerambursabile intre 2 mil. euro si 6 milioane euro prin Programul Operational Regional – axa prioritara 2.2 S-a lansat astazi spre consultare publica ghidul solicitantului aferent Prioritatii de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.  Observatiile si propunerile pot fi...
Proiecte TIP B: Fonduri structurale pentru REGIUNEA NORD-VEST pentru proiecte de cercetare-inovare si investitii in domenii de specializare Inteligenta. Afla mai jos cum poti accesa pana la 25.000.000 EUR0. Ideile de proiecte tip B sunt proiecte complexe integrate care imbina obligatoriu mai multe tipuri de activitati – de ex. cercetare si...
Proiecte TIP A: Fonduri structurale pentru REGIUNEA NORD-VEST pentru proiecte care au ca obiectiv cresterea competitivitatii economice prin specializare inteligenta. Afla mai jos cum poti accesa pana la 50.000.000 EUR0. Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de proiecte integrate din domeniile de specializare inteligenta care au ca...
POR ITI Delta Dunarii: S-a lansat apelul pentru conservarea patrimoniului natural si cultural – ITI Delta Dunarii  Apelul face parte din axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si    conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, respectiv prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. DESCHIDERE...
POR 1.2: S-a lansat in consultare publica Programul Operational Regional 1.2- Proof of Concept „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania. Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activitati cu caracter inovativ realizate de IMM-uri care...
POR 3.1B- Cladiri Publice: Afla cum poti obtine fonduri nerambursabile intre 100 000 euro si 25 000 000 euro prin Programul Operational Regional-axa prioritara 3.1 B. Apelul are in vedere sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente si a utilizarii energiei din surse regenerabile in randul infrastructurilor publice, din Regiunile de...
Translate »