AAL

Programul „Active and Assisted Living” AAL finanteaza propunerile transnationale care adreseaza urmatoarele obiective specifice:
• crearea unor conditii mai bune de viata pentru persoanele in varsta si consolidarea oportunitatilor in domeniul industrial in Europa, prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC);
• crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare si inovare la nivel european in domeniul AAL;
• asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversitatii nationale si regionale;
• sinergii cu alte programe si initiative europene.

Translate »