Apelul POR Sud-Vest Oltenia: Digitalizare în folosul IMM-urilor, granturi de până la 75.000 Euro

0
14

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică un nou ghid de finanțare pentru mediul privat din Oltenia.

Consultarea publica se desfasoara in perioada 30.08-21.09.2023;

Acest apel vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia:

 • Vâlcea;
 • Gorj;
 • Mehedinți;
 • Dolj;
 • Olt;

Alocarea prezentului apel de proiecte este de: 21.126.000 euro;

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 10.000 euro;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 75.000 euro;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria:

 • microintreprindere;
 • intreprindere mica;
 • intreprindere mijlocie;

Cheltuieli eligibile:

 • Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile;

1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:
▪ Consiliere/ analiză pentru identificarea de soluții tehnice de digitalizare care să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
▪ Plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;
▪ Plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect);
▪ Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice a produselor implementate;
▪ Plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții;

2. Cheltuieli pentru investiția de bază:
▪ Cheltuieli cu achiziționarea activelor corporale/necorporale;
▪ Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/ WIFI;

3. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului:
▪ Anunț în presă la începerea și la finalizarea proiectului (presa scrisă sau online);
▪ Placa permanentă;
▪ Panou temporar;
▪ Autocolante;

Cheltuieli neeligibile:

 • Cheltuielile cu activități de marketing și promovare;
 • Costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;
 • Costuri de personal;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 • Cheltuielile cu leasingul;
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;
 • Cheltuielile aferente achizițiilor de echipamente second-hand;
 • Cheltuieli cu auditul financiar extern;

Anexa IV – Lista coduri CAEN excluse de la finanțare:

Anexa IV – Lista coduri CAEN excluse de la finanțare

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
PRSV
/IMM/1/2/1.2/2023 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRSV.IMM.1.2.1.2.2023 – Digitalizarea IMM-urilor ghid consultare

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRSV/IMM/1/2/1.2/2023?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: