Fonduri Comisia Europeana/Uniunea Europeana

Comisia Europeana sustine cresterea economica, investitiile si crearea de locuri de munca prin programe de finantare gestionate direct de catre aceasta sau prin agentii special create in acest sens.

Granturile europene permit finantarea unor proiecte care contribuie la politicile UE acordate in diverse domenii, precum cercetarea, educatia si ajutorul umanitar.

In cele mai multe cazuri, proiectul va fi finantat partial de catre UE si cofinantat de catre organizatia beneficiara.  Majoritatea fondurilor finantate de UE sunt proiecte de colaborare cu organizatii din diferite tari ale UE sau din tari asociate, iar proiectele inscrise intra in competitie cu proiecte depuse la nivelul intregii Uniuni.

Exista o multitudine de astfel de finantari europene, dar cele mai cunoscute si cu apeluri multi-anuale sunt programele Orizont 2020, AAL, LIFE+, CEF, CELTIC-NEXT, ECSEL, ERASMUS, CREATIVE EUROPE, URBAN INOVATIVE ACTIONS.

Cine poate accesa

Potentialii beneficiari variaza in functie de fiecare program de finantare, dar la nivel general se remarca urmatoarele profiluri de beneficiari potentiali: intreprinderile mici si mijlocii, marile companii, ONG-uri, Universitatii, organizatii de cercetare, cercetatori si organisme publice.

Investitii eligibile

In functie de fiecare program de finantare in parte, Uniunea Europeana ofera sprijin financiar nerambursabil pentru o multitudine de investitii potentiale.

Cele mai multe dintre finantarile disponibile pun accent foarte mare pe caracterul inovativ al proiectului finantat sau impactul social pe care il poate avea.

Fondurile Comisiei Europene sustin proiecte de cercetare dezvoltare, dezvoltare de parteneriate, crearea de centre culturale, dezvoltarea zonelor urbane (smartcities), proiecte culturale si artistice, festivaluri si mobilitati internationale.

Granturile pot fi obtinute pentru plata salariilor aferente cercetarii, dezvoltarii, echipei de proiect, pentru organizarea de evenimente culturale, activitati de diseminare, cheltuieli de transport ale echipei de proiect, achizitia de echipamente si solutii software, realizarea de studii si analize.

Domenii eligibile

Fondurile europene ale Comisiei sprijina investitii in proiecte care adreseaza varii domenii, de la proiecte in sfera IT, automatizari, robotica, la proiecte in domeniul medical, industrial, agricultura, educatiei, cultura, audio-vizual, transport.

Cum va putem ajuta

Venim in sprijinul dvs. pentru accesarea acestor finantari europene oferindu-va o gama de servicii necesare pentru demararea si finalizarea unor astfel de proiecte.

Serviciile noastre includ:

 • Elaborare proiect: cerere de finantare si plan de afaceri
 • Identificarea de partneri pentru proiectul dvs. si gestionarea relatiei cu acestia in vederea depunerii proiectului
 • Realizarea de analize si proiectii financiare
 • Implementarea proiectului
 • Realizarea procedurilor de achizitii
 • Realizarea si implementarea strategiei de diseminare si exploatare
 • Realizarea de raporturi de monitorizare tehnica si/sau sustenabilitate

Orizont 2020

Orizont 2020 (Horizon 2020 in versiunea internationala) este programul de cercetare si inovare al Uniunii Europene prin care se urmareste dezvoltarea excelentei stiintifice la nivel european si sustinerea proiectelor de inovatie. Orizont 2020 dispune de o finantare de 80 de miliarde EUR pe durata a 7 ani (2014-2020).

Programul functioneaza pe baza de apeluri de depunere proiecte ce se desfasoara pe parcursul fiecarui an. Preponderent proiectele se depun de catre consortii de organizatii din minim 3 state membre ale Uniunii Europene.

In cadrul acestui program puteti propune proiecte proprii inovative sau sa participati in consortii pentru dezvoltarea unor noi produse si solutii pe piata alaturi de alte institutii de la nivelul Uniunii Europene. Programul poate constitui un real ajutor pentru a finanta activitati de cercetare, angajarea unor resurse umane valoroase, achizitia de echipamente performante si acces la baze de date si licente software.

Cine poate accesa

Programul de finantare Orizont 2020 poate fi accesat de catre IMM-uri, intreprinderi mari, ONG-uri, Universitati, institutii de cercetare si cercetatori individuali din oricare din statele membre ale Uniunii Europene, precum si din statele asociate ale programului.

In functie de apelurile pe care se doreste aplicare proiectele se depun fie individual de catre un IMM pentru apelurile din cadrul SME Instrument sau in consortii de minim 3 parteneri din 3 state participante la program pentru proiectele standard de cercetare.

Tipuri de actiuni

Principalele tipuri de actiuni/proiecte sustinute sunt:

 • Actiuni de cercetare si inovare: finanteaza proiecte de cercetare care abordeaza provocarile definite in cadrul apelului si care pot conduce la dezvoltare unor noi cunostinte sau a unor noi tehnologii.

Pot depune proiecte consortii de parteneri din diferite tari, sectoare industriale si medii academice.

Sunt finantate in procent de 100% indiferent de tipul aplicantului.

 • Actiuni de inovare: finanteaza proiecte mai apropiate de piata, precum crearea de prototipuri, demonstratii, realizarea de proiecte-pilot, validarea rezultatelor cercetarii la scara larga.

Pot depune proiecte consortii de parteneri din diferite tari, sectoare industriale si medii academice.

Intreprinderile din mediul privat pot primi 70% finantare, in timp ce restul tipurilor de beneficiari  au 100%.

 • Actiuni de coordonare si sprijin: finanteaza coordonarea si punerea in relatie a proiectelor, programelor si politicilor de cercetare si inovare.

Pot depune proiecte entitati unice sau consortii de parteneri din diferite tari, sectoare industriale si medii academice cu o finantare de pana la 100%.

 • Instrumentul pentru IMM-uri: finanteaza studii de fezabilitae ale unor IMM-uri si proiecte de inovare – crearea de prototipuri, testare, dezvoltarea de aplicatii si noi produse.

Pot depune proiecte numai IMM-urile fie un IMM unic, fie un consortiu de IMM-uri stabilite intr-o tara a UE sau o tara asociata.

 • Calea rapida spre inovare:(Fast track to innovation) finanteaza acțiunile pilot din orice domeniu de proivocari tehnologice sau societale.

Pot depune proiecte intreprinderile cu minimum 3 si maximum 5 partneri si o contributie maxima a UE de 3 milioane EUR per proiect.

Domenii eligibile

Proiectele inovatoare se pot incadra intr-o multitudine de domenii, atat timp cat raspund provocarilor identificate in apelul de proiecte. Astfel, se pot depune proiecte ce vizeaza dezvoltarea, cercetare si inovare in domenii precum: IT, Inteligenta Artificiala, Robotica, Medical si Sanatate, Transport, Securitate, Smart-Cities, Schimbari demografice si bunastare, securitate alimentara, agricultura, cercetare maritima si marina, bioeconomie, surse de energie sigure, ecologice si verzi, combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si materiilor prime, societati favorabile incluziunii inovatoare, educatie.

Costuri eligibile

Cheltuielile care pot fi decontate prin finantarea nerambursabile pentru cercetare Orizont 2020 sunt urmatoarele:

 1. costuri de personal : salariile persoanelor implicate in proiect
 2. costuri de transport, cazare si diurna pentru deplasarile asociate proiectului.
 3. costuri cu servicii si ahizitia de bunuri: servicii de traducere, achizitia de studii, creare website, sprijin informatic, contabilitate, catering, organizare eveniment.
 4. achizitia de echipamente (doar amortizarea ce se incadreaza in perioada de viata a proiectului) si inchirierea de echipamente.
 5. costuri indirecte: costuri administrative de regie.

Cum va putem ajuta

Venim in sprijinul dvs. pentru accesarea acestor finantari europene oferindu-va o gama de servicii necesare pentru demararea si finalizarea unor astfel de proiecte.

Serviciile noastre includ:

 • Evaluarea ideii de proiect si a nivelului de inovativitate – etapa preliminara de verificare a eligibilitatii GRATUITA
 • Identificarea unei idei de proiect adaptata la specificul companiei
 • Identificarea de consortii internationale si proiecte in care institutia dvs poate participa
 • Organizarea unei divizii de cercetare-inovare la nivelul companiei
 • Elaborare proiect: cerere de finantare si plan de afaceri
 • Definirea tehnica a ideii de proiect
 • Definirea bugetului proiectului
 • Identificarea de partneri pentru proiectul dvs. si gestionarea relatiei cu acestia in vederea depunerii proiectului
 • Realizarea de analize si proiectii financiare
 • Coordonarea procesului de colaborare cu partenerii internationali si depunerea proiectului
 • Implementarea proiectului
 • Realizarea procedurilor de achizitii
 • Realizarea si implementarea strategiei de diseminare si exploatare.

AAL

Programul „Active and Assisted Living” AAL finanteaza propunerile transnationale care adreseaza urmatoarele obiective specifice:

 • crearea unor conditii mai bune de viata pentru persoanele in varsta si consolidarea oportunitatilor in domeniul industrial in Europa, prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC);
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare si inovare la nivel european in domeniul AAL;
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversitatii nationale si regionale;
 • sinergii cu alte programe si initiative europene.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Companii (IMM-uri, intreprinderi mari);
 • Organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.);
 • Asociatii de seniori sau care reprezinta interesele acestora;
 • Institutii publice.

Consortiul de parteneri trebuie sa cuprinda cel putin 3 institutii eligibile independente (persoane juridice) din cel putin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Beneficiarul poate accesa pana la 250.000 euro in calitate de lider de consortiu sau 200.000 euro in calitate de partener.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Achizitionare echipamente;
 • Salarii pentru activitatea de cercetare industriala si experimentala;
 • Cheltuieli pentru deplasari;
 • Cheltuieli cu regia;
 • Servicii de consultanta in inovare si de sprijinire a inovarii;
 • Servicii audit financiar.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • TIC;
 • Asistenta medicala.

CELTIC-NEXT

CELTIC-NEXT este un Cluster EUREKA care se focuseaza pe domeniile ICT si telecomunicatii.

CELTIC-NEXT este cheia dezvoltarii urmatoarelor generatii de tehnologii de telecomunicatii si servicii end-to-end. Acest lucru va stimula nevoile in evolutie ale intreprinderilor din toate sectoarele si va oferi cetatenilor din Europa „Lumea conectata inteligent”.

CELTIC consolideaza competitivitatea industriei europene prin incurajarea cooperarii europene in domeniul cercetarii si dezvoltarii in ICT si telecomunicatiilor. Avantaje cheie pentru transformarea digitala sunt noi servicii si infrastructuri end-to-end, inclusiv securitate, infrastructura cloud, Big Data, Inteligenta Artificiala si eficienta energetica.

Pentru Romania se pot accesa fonduri prin apelurile EUREKA-Cluster, fiind finantate prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020, PN III.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Companii (IMM-uri, intreprinderi mari);
 • Organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.).

Consortiul de parteneri trebuie sa cuprinda cel putin 2 institutii eligibile independente (persoane juridice) din cel putin 2 state membre EUREKA.

Beneficiarul poate accesa pana la 700.000 lei/an, durata proiectului fiind de maxim 36 de luni.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Achizitionare echipamente;
 • Achizitionare materiale si consumabile;
 • Salarii pentru activitatea de cercetare industriala si experimentala;
 • Cheltuieli pentru deplasari;
 • Cheltuieli cu regia;
 • Cheltuieli cu subcontractarea.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Electronica si tehnologia informatiei si telecomunicatiilor;
 • Prelucrarea industriala a materialelor si transporturi;
 • Alte tehnologii industriale;
 • Energie;
 • Chimie, fizica, stiinte;
 • Stiinte biologice;
 • Agricultura si resurse marine;
 • Tehnologii alimentare;
 • Tehnologii pentru sanatate si protectia mediului.

EUROSTARS

Eurostars sustine proiecte inovatoare internationale conduse de intreprinderi mici si mijlocii care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare. Eurostars sprijina dezvoltarea de produse, procese si servicii inovatoare, rapid comercializate, care contribuie la imbunatatirea vietii cotidiene a oamenilor din intreaga lume. Este un prim pas ideal in cooperarea internationala, permitand intreprinderilor sa combine si sa impartaseasca expertiza si sa beneficieze de lucrul dincolo de frontierele nationale.

Rolul IMM-urilor in economie nu a fost niciodata atat de important. Eurostars urmareste sa aduca o valoare sporita economiei, o crestere mai mare si mai multe oportunitati de angajare.

Pentru Romania se pot accesa fonduri prin apelurile EUROSTARS, fiind finantate prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020, PN III.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Companii (IMM-uri, intreprinderi mari);
 • Organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.).

Consortiul de parteneri trebuie sa cuprinda cel putin 2 institutii eligibile independente (persoane juridice) din cel putin 2 state membre Eurostars.

Beneficiarul poate accesa pana la 700.000 lei/an, durata proiectului putand fi de maxim 36 luni.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Achizitionare echipamente;
 • Achizitionare materiale si consumabile;
 • Salarii pentru activitatea de cercetare industriala si experimentala;
 • Cheltuieli pentru deplasari;
 • Cheltuieli cu regia;
 • Cheltuieli cu subcontractarea.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Electronica si tehnologia informatiei si telecomunicatiilor;
 • Prelucrarea industriala a materialelor si transporturi;
 • Alte tehnologii industriale;
 • Energie;
 • Chimie, fizica, stiinte;
 • Stiinte biologice;
 • Agricultura si resurse marine;
 • Tehnologii alimentare;
 • Tehnologii pentru sanatate si protectia mediului.

EUREKA Traditional (Network)

Un proiect EUREKA Traditional (Network) este implementat de catre un consortiu constituit la nivel international care isi propune sa dezvolte un nou  produs, serviciu sau o noua tehnologie, orientate catre piata. Pentru implementare fiecare tara contribuie tehnologic si financiar prin participantii sai. Coordonatorul de proiect asigura schimbul de informatii, raportarea la nivel international si interconectarea tehnologica a rezultatelor proiectului.

Pentru Romania se pot accesa fonduri continuu, acestea fiind finantate prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020, PN III.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Companii (IMM-uri, intreprinderi mari);
 • Organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.).

Consortiul de parteneri trebuie sa cuprinda cel putin 2 institutii eligibile independente (persoane juridice) din cel putin 2 state membre EUREKA.

Beneficiarul poate accesa pana la 500.000 lei/an, durata proiectului putand fi de maxim 36 luni.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Achizitionare echipamente;
 • Achizitionare materiale si consumabile;
 • Salarii pentru activitatea de cercetare industriala si experimentala;
 • Cheltuieli pentru deplasari;
 • Cheltuieli cu regia;
 • Cheltuieli cu subcontractarea.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Electronica si tehnologia informatiei si telecomunicatiilor;
 • Prelucrarea industriala a materialelor si transporturi;
 • Alte tehnologii industriale;
 • Energie;
 • Chimie, fizica, stiinte;
 • Stiinte biologice;
 • Agricultura si resurse marine;
 • Tehnologii alimentare;
 • Tehnologii pentru sanatate si protectia mediului.

M-ERA.NET

M-ERA.NET faciliteaza initierea de proiecte transnationale de cercetare si dezvoltare tehnologica in domeniul cercetarii materialelor, inclusiv materiale pentru tehnologiile energetice cu emisii reduse de carbon si tehnologii conexe de productie.

Obiectivele Programului:

 • evidentierea tehnologiilor energetice cu emisii reduse de carbon pentru a sprijini prioritatile Planului de actiune al Comisiei Europene in domeniul Climei si Energiei;
 • consolidarea comunitatii si a economiei europene in domeniul cercetarii si inovarii in domeniul materialelor;
 • mobilizarea unei mase critice de finantare regionala, nationala si internationala pentru cooperarea cercetarii transnationale in domeniul stiintei si ingineriei materialelor, realizand astfel un efect de parghie foarte mare in ceea ce priveste solicitarea contributiei UE;
 • stabilirea programarii strategice a activitatilor comune, adresandu-se provocarilor societale si tehnologice printr-o abordare interdisciplinara;
 • cooperarea extinsa in domeniul cercetarii in cadrul statelor membre ale UE si in statele asociate;
 • sprijinirea exploatarii cunostintelor create de-a lungul intregului lant de inovare;
 • extinderea si aprofundarea cooperarii internationale cu organizatiile de finantare din afara Europei si sprijinirea consortiilor de CDI cu parteneriate globale.

Pentru Romania se pot accesa fonduri prin Schema ERA-NET/ERA-NET Cofund, acestea fiind finantate prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020, PN III.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Institutii de Invatamant superior publice sau private acreditate;
 • Institute Nationale de CDI;
 • Alte Organizatii de cercetare de drept public sau privat;
 • Agenti economici (IMM-uri si Intreprinderi mari);
 • Unitati de administratie publica sau centrala;
 • Organizatii nonguvernamentale.

Beneficiarul poate accesa pana la 250.000 euro in calitate de coordinator si 200.000 euro in calitate de partener, durata proiectului putand fi de maxim 36 luni.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Achizitionare echipamente;
 • Achizitionare materiale si consumabile;
 • Salarii pentru activitatea de cercetare industriala si experimentala;
 • Cheltuieli pentru deplasari;
 • Cheltuieli cu regia;
 • Cheltuieli cu servicii executate de terti.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Modelare pentru ingineria si prelucrarea materialelor;
 • Compozite de inalta performanta;
 • Materiale functionale;
 • Noi strategii pentru tehnologii avansate bazate pe materiale, in aplicatiile de sanatate;
 • Materiale pentru fabricarea aditivilor.

MANUNET III

MANUNET este o retea de agentii nationale si regionale in cadrul Programului-cadru european. MANUNET este aliniat la prioritatile europene si intentioneaza sa creeze o crestere inteligenta durabila in sectorul de productie european prin coordonarea eforturilor de cercetare si inovare in domeniul productiei avansate.

Obiectivele Programului:

 • constituirea unui consortiu international (9 regiuni/tari europene incluse in proiect; 1 tara asociata noua; 1 partener „third country”);
 • cresterea cooperarii si coordonarii intre MANUNET III si alte initiative la nivel european si international;
 • maximizarea impactului finantarii EU prin prioritati tematice;
 • analiza impactului apelurilor MANUNET III.

Pentru Romania se pot accesa fonduri prin Schema ERA-NET/ERA-NET Cofund, acestea fiind finantate prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020, PN III.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Companii (IMM-uri, intreprinderi mari);
 • Organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.).

Beneficiarul poate accesa pana la 250.000 euro in calitate de coordinator si 200.000 euro in calitate de partener, durata proiectului putand fi de maxim 24 luni.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Achizitionare echipamente;
 • Achizitionare materiale si consumabile;
 • Salarii pentru activitatea de cercetare industriala si experimentala;
 • Cheltuieli pentru deplasari;
 • Cheltuieli cu regia;
 • Cheltuieli cu servicii executate de terti.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Tehnologii de inginerie bazata pe cunoastere, tehnologiile informatiei si comunicatiilor pentru fabricatie, inclusiv tehnologii pentru industrie 4.0 (ex. robotica industriala, inginerie asistata de calculator si proiectare, fabricatia automatizata, managementul duratei de viata a produsului, sistemele cibernetice, IoT, controlul, big data, conectivitatea si mobilitatea, realitatea augmentata, securitatea cibernetica pentru procese etc);
 • Tehnologii de fabricatie pentru aplicatii energetice si de mediu, inclusiv utilizarea eficienta a resurselor si reciclarea (reutilizarea, refabricarea etc) si economia circulara in procesele de fabricatie;
 • Tehnologii de fabricatie adaptive, inclusiv procese de indepartare, aderare, adaugare, formare, consolidare, asamblare si masinile industriale avansate aferente;
 • Fabricarea de aditivi (de exemplu, tehnologii, materiale, produse etc.);
 • Materiale noi pentru industria prelucratoare (aliaje, lubrifianti, acoperiri, fibre textile, constructii, compozite, izolare, multi-materiale multi-functionale etc.);
 • Noi metode, componente si sisteme de fabricatie (dezvoltarea de demonstratoare, dispozitive si echipamente, sisteme logistice, etc.);
 • Alte tehnologii / produse si servicii legate de domeniul industriei prelucratoare (logistica, lant de aprovizionare etc.).

ECSEL JU

ECSEL reprezinta parteneriatul public-privat pentru componente si sisteme electronice, care finanteaza proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare pentru expertiza de nivel mondial in aceste tehnologii, esentiale pentru conducerea competitiva a Europei in epoca economiei digitale.

Obiectivele Programului:

 • Sa contribuie la dezvoltarea unei industrii de componente si sisteme electronice puternice si competitive la nivelul Uniunii Europene;
 • Asigurarea disponibilitatii componentelor si sistemelor electronice pentru pietele-cheie si pentru abordarea provocarilor societale, mentinerea Europei in fruntea dezvoltarii tehnologice, depasirea decalajului dintre cercetare si exploatare, consolidarea capacitatilor de inovare si crearea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca in Uniune;
 • Alinierea strategiilor cu statele membre pentru atragerea investitiilor private;
 • Mentinerea si dezvoltarea capacitatii de productie a semiconductorilor si sistemelor inteligente in Europa;
 • Asigurarea si consolidarea unei pozitii de conducere in proiectarea si ingineria sistemelor;
 • Furnizarea accesului tuturor partilor interesate la o infrastructura de clasa mondiala pentru proiectare si productie;
 • Construirea unui ecosistem dinamic care sa implice intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), consolidarea clusterelor existente si crearea de noi clustere.

Pentru Romania se pot accesa fonduri prin RO-ECSEL, acestea fiind finantate prin POC 1.1.3, fiind alocate de la bugetul de stat maxim 1.3 milioane euro per proiect.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Companii (IMM-uri, intreprinderi mari);
 • Organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.).

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Activitati de cercetare industriala si experimentala (salarii, achizitie echipamente si instrumente, achizitie active necorporale, etc.);
 • Cheltuieli de regie;
 • Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Specializare inteligenta:
 • Bioeconomias
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitates
 • Energie, mediu si schimbari climatices
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansates
 • Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

LIFE

Programul LIFE este instrumentul de finantare al UE pentru actiunile de mediu si clima creat in 1992. Actuala perioada de finantare 2014-2020 are un buget de 3.4 miliarde de euro. Comisia Europeana propune majorarea bugetului programului LIFE la 5.45 miliarde de euro intre 2021 si 2027. Noul program LIFE ar avea patru subprograme: natura si biodiversitatea; economia circulara si calitatea vietii; atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea si tranzitia energiei curate.

Pentru perioada 2014-2020 programul activeaza prin doua subprograme care ofera finantare pentru urmatoarele tipuri de proiecte:

 • Mediu (75% din buget este alocat acestei actini):
 • Natura si biodiversitate;
 • Medius si eficienta resurselor;
 • Administrarea si informarea in domeniul mediului;
 • Proiecte integrate;
 • Proiecte pregatitoare;
 • Proiecte de asistenta tehnica;
 • Clima (25% din buget este alocat acestei actiuni)
 • Atenuarea schimbarilor climatice;
 • Adatarea la schmbarile climatice;
 • Administratea si informarea in domeniul climei;
 • Proiecte integrate;
 • Proiecte pregatitoare;
 • Proiecte de asistenta tehnica.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Organism public care functioneaza sub autoritatea unui guvern national, de ex. autoritate locala, administratie nationala etc.;
 • Organizatie comerciala private;
 • Organizatii private necomerciale (ONG-uri etc.).

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

Subprogramul Mediu:

 • Finanteaza proiecte de conservare a naturii, in special in domeniile biodiversitatii, habitatelor si speciilor. Acesta ofera granturi de actiune pentru cele mai bune practici, proiecte pilot si demonstrative care contribuie la punerea in aplicare a directivelor UE privind pasarile si habitatele, strategia UE privind biodiversitatea pana in 2020 si dezvoltarea, implementarea si gestionarea retelei Natura 2000;
 • Finanteaza proiecte in domeniile aerului, chimicale, economiei verzi si circulare, accidentelor industriale, gestionarii marine si costiere, zgomotului, solului, deseurilor, apei si mediului urban. Acesta ofera granturi de actiune pentru proiecte pilot si demonstrative pentru dezvoltarea, testarea si demonstrarea politicilor sau a abordarilor de management. Aceasta acopera, de asemenea, dezvoltarea si demonstrarea tehnologiilor inovatoare, punerea in aplicare, monitorizarea si evaluarea politicii si legislatiei UE in materie de mediu, precum si cele mai bune practici si solutii;
 • Finanteaza proiectele in domeniile de constientizare, formare si consolidarea capacitatilor, respectarea legislatiei si aplicarea legislatiei, dezvoltarea cunostintelor si participarea publicului si a partilor interesate. Aceasta include platforme de cooperare si schimbul de cunostinte privind solutiile si practicile de mediu durabile;
 • Proiectele integrate combina finantarea LIFE cu alte surse de sprijin pentru a maximiza impactul acestora pe o arie larga (regionala, multiregionala, nationala sau transnationala). In cadrul subprogramului de mediu, aceste proiecte la scara larga implementeaza planuri sau strategii de mediu necesare prin legi specifice ale UE. Acestea se refera in primul rand la zonele naturale (inclusiv gestionarea retelei Natura 2000), a apei, a deseurilor si a aerului;
 • Proiectele pregatitoare abordeaza nevoile specifice pentru dezvoltarea si implementarea politicii si legislatiei UE in domeniul mediului. Subiectele specifice sunt indicate in cererea anuala de propuneri;
 • Proiectele de asistenta tehnica ofera granturi de actiune si sprijin financiar pentru a ajuta solicitantii sa pregateasca proiecte integrate.

Subprogramul Clima:

 • Sprijina proiecte in domeniul energiilor regenerabile, al eficientei energetice, al agriculturii, al utilizarii terenurilor si al gestionarii turbelor. Acesta ofera granturi de actiune pentru cele mai bune practici, proiecte pilot si demonstrative care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, punerea in aplicare si dezvoltarea politicilor si a legislatiei UE, a celor mai bune practici si solutii. Subprogramul promoveaza, de asemenea, schimbul de cunostinte si abordari integrate, cum ar fi strategiile de atenuare a schimbarilor climatice si planurile de actiune la nivel local, regional sau national;
 • Finanteaza proiecte in domeniile rezilientei la deficitul de apa, seceta, incendii forestiere sau inundatii, tehnologii adaptive pentru sectoarele economice si protejarea resurselor naturale. Acesta ofera granturi de actiune pentru cele mai bune practici, proiecte pilot si demonstrative care contribuie la cresterea rezilientei la schimbarile climatice. Subprogramul privind clima promoveaza, de asemenea, elaborarea si punerea in aplicare a politicii UE privind adaptarea la schimbarile climatice, cele mai bune practici si solutii pentru adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv abordarile ecosistemice si schimbul de cunostinte;
 • Finanteaza proiecte in domeniile de sensibilizare, formare si consolidare a capacitatilor, respectarea legislatiei si aplicarea legii, dezvoltarea cunostintelor si participarea partilor interesate. LIFE ofera granturi de actiune pentru proiecte de informare, constientizare si difuzare pe probleme legate de clima. Aceasta include sprijinul public si al partilor interesate pentru elaborarea politicilor UE, sprijinirea comunicarii, gestionarea si diseminarea informatiilor pentru facilitarea schimbului de cunostinte si a platformelor de cooperare, promovarea si contributia la respectarea si respectarea mai eficienta a legislatiei UE in domeniul climei, asigurarea formarii si promovarea dezvoltarii si diseminarea celor mai bune practici si abordari politice;
 • Proiectele integrate combina finantarea LIFE cu alte surse de sprijin pentru a maximiza impactul acestora asupra unei mari arii (regionale, multiregionale, nationale sau transnationale). In cadrul subprogramului privind actiunea in domeniul climei, aceste proiecte la scara larga pun in aplicare planuri de actiune privind clima, strategii sau foi de parcurs cerute de legislatia specifica a UE, in special in ceea ce priveste atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea;
 • Proiectele pregatitoare abordeaza nevoile specifice pentru dezvoltarea si implementarea politicii si legislatiei UE in domeniul mediului. Subiectele specifice sunt indicate in cererea anuala de propuneri;
 • Proiectele de asistenta tehnica ofera granturi de actiune si sprijin financiar pentru a ajuta solicitantii sa pregateasca proiecte integrate.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
Proiecte integrate in cadrul subprogramului pentru mediu 40%05.09.2019
Proiecte de pregatire in cadrul subprogramului pentru mediu 40%24.09.2019
Proiectele traditionale de atenuare a schimbarilor climatice45%12.09.2019
Proiectele traditionale de adaptare la schimbarile climatice45%12.09.2019
Proiectele traditionale de administrare si informare in domeniul climei45%12.09.2019
Proiecte integrate in cadrul subprogramului pentru clima40%05.09.2019

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Biodiversitatii;
 • Habitatelor;
 • Speciilor;
 • Aerului;
 • Chimicalelor;
 • Economiei verzi si circulare;
 • Accidentelor industrial;
 • Gestionarii marine si costiere;
 • Zgomotului;
 • Solului;
 • Deseurilor;
 • Apei;
 • Mediului urban;
 • Retelei Natura 2000;
 • Energiilor regenerabile;
 • Eficientei energetice;
 • Agriculturii;
 • Utilizarii terenurilor si al gestionarii turbelor;
 • Rezilientei la deficitul de apa;
 • Secetei;
 • Incendiilor forestiere sau inundatiilor;
 • Tehnologiilor adaptive pentru sectoarele economice;
 • Protejarii resurselor naturale;
 • Politicii si legislatiei UE in materie de mediu.

CEF

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) sprijina implementarea proiectelor de interes european, care vizeaza dezvoltarea si constructia unor infrastructuri si servicii noi, precum si modernizarea infrastructurilor si serviciilor existente in sectoarele: transport, telecomunicatii si energie.

CEF acorda prioritate conexiunilor lipsa din sectorul transporturilor vizand accelerarea investitiilor in domeniul retelelor transeuropene, in special in finalizarea coridoarelor de transport la nivel european si urmareste sa mobilizeze finantarea provenind atat din sectorul public, cat si din cel privat. Pachetul financiar aferent CEF pentru Romania are alocata o suma de aproximativ 1,234 miliarde Euro pentru investitii in infrastructura de transport.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Entitati publice;
 • Entitati private.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • In functie de tipul apelului.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
2019-2 CEF Telecom 04.07.2019
2019 CEF Transport Blending Facility 15.07.2019

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Transport;
 • Telecomunicatii;

ERASMUS +

Erasmus+ este programul prin care UE sprijina educatia, formarea, tineretul si sportul in Europa. Dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR, bani cu ajutorul carora peste 4 milioane de europeni vor putea castiga experienta si avea acces la studii, formare si voluntariat in strainatate.

Erasmus+ isi propune sa contribuie la indeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru crestere economica, locuri de munca, echitate sociala si incluziune, precum si ale cadrului strategic ET2020 pentru educatie si formare.

Programul urmareste, de asemenea, sa promoveze dezvoltarea durabila a partenerilor din domeniul invatamantului superior si sa contribuie la indeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret.

El abordeaza urmatoarele tematici:

 • Reducerea somajului, in special in randul tinerilor;
 • Promovarea invatamantului pentru adulti, in special in domeniul noilor competente si in cel al competentelor cerute pe piata muncii;
 • Incurajarea participarii tinerilor la viata democratica europeana;
 • Sprijinirea inovarii, cooperarii si reformei;
 • Reducerea abandonului scolar;
 • Promovarea cooperarii si mobilitatii cu tarile partenere ale UE.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Persoane fizice (studenti, personal, stagiari, profesori, voluntari, etc.);
 • Organizatii publice si private (Universitati, ONG-uri, Societati Comerciale, etc.).

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • imbunatatirea strategica a competentelor profesionale ale personalului;
 • cresterea capacitatii organizationale;
 • crearea de retele de cooperare cu organizatii din alte tari pentru a obtine rezultate inovatoare si pentru a face schimb de bune practici.

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • mobilitatea persoanelor in scop educational;
 • cooperarea, invatarea reciproca si schimbul de experienta prin parteneriate strategice;
 • inovarea in invatamantul superior, pentru noi abordari de predare si invatare;
 • acoperirea deficitului de competente si asigurarea unei mai bune alinieri a educatiei si a formarii profesionale la nevoile pietei fortei de munca;
 • modernizarea, imbunatatirea accesului si internationalizarea invatamantului superior;
 • invatare non-formala;
 • promovare a sportului si a activitatii fizice.

CREATIVE EUROPE

CREATIVE EUROPE este programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii si audiovizualului. Acesta are alocat un buget de 1,46 miliarde de euro.

Acesta cuprinde doua sub-programe:

 • CULTURA – Ajuta organizatiile culturale si creative sa functioneze transnational si promoveaza circulatia transfrontaliera a operelor de cultura si mobilitatea actorilor culturali. Oportunitatile de finantare acopera o gama diversa de programe: proiecte de cooperare, traduceri literare, retele sau platforme. Activitatile sustinute urmaresc sa permita jucatorilor culturali si creativi sa lucreze pe plan international.
 • MEDIA – Sustine financiar industria audiovizuala in dezvoltarea, distributia si promovarea activitatii lor. Aceasta ajuta la lansarea proiectelor cu o dimensiune europeana si care promoveaza noile tehnologii; permite filme si opere audiovizuale europene, inclusiv filme de lung metraj, teatru de televiziune, documentare si noi mijloace de informare, pentru a gasi piete dincolo de frontierele nationale si europene; finanteaza programe de formare si de dezvoltare a filmului.

Obiectivele programului:

 • Ajuta sectoarele culturale si creative sa profite de oportunitatile din epoca digitala si de globalizare;
 • Permite sectoarelor sa-si atinga potentialul economic, contribuind la cresterea durabila, a locurilor de munca si la coeziunea sociala;
 • Acorda sectoarelor culturii si mass-media din Europa accesul la noi oportunitati, piete si audiente internationale;
 • Furnizeaza finantare pentru 2.500 de artisti si profesionisti in domeniul culturii, 2.000 de cinematografe, 800 de filme, 4.500 de traduceri de carti.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Organizatii publice si private, in functie de apel.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Salariile angajatilor implicati in proiect;
 • Cheltuieli cu deplasarile;
 • Onorariile expertilor.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
Asistenta pentru agentii de vanzari internationali de filme cinematografice europene – programul „Agenti de vanzari”

 

EACEA /29/2018

 40%07/11/2019 – 12:00 (CET/CEST)
Sprijin pentru distributia de filme non-nationale – schema de distributie automata

EACEA /27/2018

 40%05/09/2019 – 12:00 (CET/CEST)

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Audiovizualul;
 • Festivalurile;
 • Muzica;

URBAN INNOVATIVE ACTIONS

Actiunile inovatoare urbane sunt o initiativa a Uniunii Europene de promovare a proiectelor pilot (testarea uunor solutii noi si nedovedite pentru a raspunde provocarilor urbane) in domeniul dezvoltarii urbane durabile.

Beneficiarii pot accesa pana la 5 milioane de euro, fiind necesara o contributie proprie de 20%.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Autoritate urbana de peste 50 000 de locuitori sau o grupare de autoritati urbane cu o populatie totala de cel putin 50 000 de locuitori.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Cheltuieli cu personalul;
 • Chltuieli cu deplasarile;
 • Achiziitionare echipamentelor;
 • Achizitionare servicii pentru lucrari de constructive;
 • Cheltuieli de regie;

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Calitatea aerului;
 • Economie circulara;
 • Cultura si patrimoniu cultural;
 • Schimbari demografice.