S-a publicat astazi in in consultate publica Procedurii de implementare a masuriilor “Microgranturi” si “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” conform Ordonantei de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020.

 Tip de Sprijin Financiar Microgranturi

Conditii de acordare:

a) Beneficiarii au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;

b) au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare;

c) isi mentin activiteatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;

d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;

e) nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive;

Bugetul alocat:

 • Bugetul alocat masurii, aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 este in valoare totala de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 15.000.000 euro din cofinantarea de la bugetul de stat
 • Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de 50.000 de
 • Masura este valabila pana la 31 decembrie 2020, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2021.

Capital de Lucru:

 • Granturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/librariilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa ori redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta
 • Granturile pentru capital de lucru se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat si ONG-urilor cu activitate economica din domeniul invatamant.
 • Granturile pentru capital de lucru se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;

b) au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare;

c) dispun de coparticipare(cofinantare) la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;

d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;

e) mentin sau suplimenteaza numarul de angajati existenti la data inscrierii electronice pentru o perioda de minim 6 luni de la momentul platii ajutorului financiar;

f) nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro;

Bugetul alocat:

 • Bugetul alocat masurii, aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 este in valoare totala de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat si coparticipare (cofinantare) de 42.500.000 euro de la beneficiari.
 • Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de 10.000 de beneficiari.
 • Masura este valabila pana la 31 decembrie 2020, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2021.

OBS!!

Aplicantii la masura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili in cadrul prezentei masuri “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.

Obligatii beneficiari ajutor financiar:

In termen de maxim 90 de zile din momentul platii ajutorului financiar catre beneficiar acesta are obligatia efectuarii cheltuielilor De asemenea, in acelasi termen de maxim 90 de zile din momentul incasarii ajutorului financiar de catre beneficiar acesta are obligatia incarcarii in aplicatie a facturilor, documentelor de plata si raportului de progres, in caz contrar ajutorul acordat fiind recuperate.

Verificarea si selectia beneficiarilor:

 • Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii: solicitarile vor fi verificate in ordinea numarului RUE, in baza documentelor justificative incarcate in aplicatie. Solicitantii care nu indeplinesc criteriile administrative si de eligibilitate prevazute la art. 3 la prezenta procedura, vor primi scrisori de instiintare a respingerii din Proiect.
 • Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari pe adresa de email inregistrata in aplicatia electronica

Procedura de inscriere in Program:

(1) Inscrierea in program, creare profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul www.granturi.imm.gov.ro

(2) Inscrierile in cadrul masurii se vor realiza in doua etape distincte:

a) Etapa de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica atat datele reprezentantului legal/imputernicit cat si datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile;

b) Etapa de inscriere in cadrul masuriilor acordate din fonduri externe nerambursabile” in care aplicantii, cu profilul, user, si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite formularul de inscriere.

 (3) Data de la care este activa prima etapa de creare profil, user si parola se comunica pe site-ul institutiei inainte de data inceperii procesului propriu zis.

(4) Aplicatia electronica de inscriere aferenta primei etape de creare profil, user si parola va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul tuturor masurilor instituite prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

(5) Aplicatia electronica de inscriere aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul “masuriilor acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 5 zile lucratoare de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.