Orizont 2020: ultimele actualizari ale termenelor limita pentru apelurile finantate in cadrul Programului Orizont 2020.

Mai jos regasiti sumarul apelurilor cu termen de depunere in luna Aprilie:

1.PROMOVAREA COOPERARII TRANSNATIONALE INTRE STRUCTURILE NATIONALE DE SPRIJIN SI ASIGURAREA UNEI TRANZITII INTRE ORIZONT 2020 SI ORIZONT EUROPA.

Termen limita: 2 aprilie

Scopul apelului vizeaza imbunatatirea si valorificarea activitatii proiectelor  finantate anterioar din cadrul Academiei NCP ( autoritatea competenta din fiecare tara care se ocupa de gestionarea fondurilor) precum si alte proiecte relevante care sunt relevante pentru NCP.

Activitatile vor consta in principal in traininguri de formare/workshop-uri cu accent pe normele si procedurile noului program Orizont Europa si imbunatatirea carentelor actuale.

Impactul asteptat vizeaza alinierea programului Orizont Europa la specificul national al solicitantilor si  asigurarea de consiliere profesionala participantilor din intreaga Europa.

2. PREMIUL IMPACT ORIZONT 2020

Termen limita: 15 Aprilie

Scopul apelului vizeaza rata de absortie a rezultatelor proiectelor de Cercetare-Inovare si impactul socio-economic adus in urma implementarii proiectelor.

In cadrul competitiei vor fi selectate 5 proiecte castigatoare care vor fi premiate cu 10.000 euro fiecare.

3. PROIECTE DE FACILITARE PENTRU CLUSTERE PRIVIND LANTURILE VALORICE INDUSTRIALE-ORIZONT 2020

Termen limita: 15 aprilie

Apelul sustine dezvoltarea de lanturi valorice industriale transectoriale in Uniunea Europeana, bazandu-se pe potentialul de inovare al IMM-rilor. Proiectele trebuie sa vizeze cresterea economica, ocuparea locurilor de munca si dezvoltarea de bunuri si servicii competitive care inglobeaza componente inovatoare si sunt valabile pe termen lung.

Coordonatorul proiectului trebuie sa fie un cluster cu activitate de cercetare-inovare.

De asemenea, 75% din bugetul alocat trebuie sa vizeze direct beneficiarii din cadrul IMM-ului fie prin acordarea de sprijin financiar si/sau participarea activa in cadrul consortiunui.

4. ACTIUNILE PE TERMEN LUNG ALE PARTENERIATULUI UE-AFRICA PENTRU CERCETARE SI INOVARE IN DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE.- ORIZONT 2020

Termen limita: 21 aprilie

Apelul vizeaza instituirea de parteneriate pe termen lung prin stabilirea si punerea in aplicare a unor strategii realizate in parteneriat  de catre institutii de cercetare-inovare cu accent pe consolidarea capacitatii de cercetare in domeniul energiei obtinuta din surse regenerabile.

Proiectele trebuie sa fie adaptate la conditiile de mediu, sociale si economice ale statelor africane si sa vizeze integrarea de noi tehnologii.

In urma implementarii proiectului este recomandat sa se creeze o serie de modele si bune practici de urmat si sa inspire alte entitati de Cercetare-Inovare sa utilizeze rezultatele cercetarii pentru a creea valoare adaugata.

5.a. SCOLARIZARE SI COLABORARE IN DOMENIUL EDUCATIEI STIINTIFICE- ORIZONT 2020

5.b. EDUCATIA STIINTIFICA IN AFARA ORELOR DE CURS- ORIZONT 2020

Termen limita: 23 aprilie

Apelul targheteaza realizarea de parteneriate la nivel local cu autoritatile publice si institutiile de invatamant pentru imbunatatirea educatiei stiintifice. Proiectele trebuie sa includa activitati bazate pe colaborarea dintre mediul formal si non-formal cu scopul de a imbunatatirii interactiunii in timpul orelor de curs si stimularea unei abordari practice in afara orelor de curs

Sunt incurajate parteneriate cu diferite tipuri de intreprinderi : Start-Up-uri, IMM-uri, intreprinderi mari, etc.

6.a. SPRIJINIREA ORGANIZATIILOR DE CERCETARE PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A PLANURILOR PRIVIND EGALITATEA DE GEN- ORIZONT 2020

6.b. VIOLENTA BAZATA PE GEN, INCLUSIV HARTUIREA SEXUALA IN ORGANIZATIILE DE CERCETARE SI IN UNIVERSITATI- ORIZONT 2020

6.c. INOVATORII VIITORULUI: REDUCEREA DECALAJULUI DE GEN- ORIZONT 2020

Propunerile de proiect trebuie sa vizeze ameliorarea dezechilibrelor de gen in procesele decizionale si integrarea planurilor privind egalitatea de gen in organizatiile de cercetare, inclusiv in universitati in calitate de formator definitoriu in evolutia profesionala viitoare.

De asemenea, trebuie sa contribuie la reducerea cazurilor de violenta bazata pe gen cu precadere in cadrul organizatiilor de cercetare si a universitatilor.

Activitatile trebuie sa vizeze punerea in aplicare a unor actiuni sustenabile pe baza prejudecatilor identificate.

Termen limita: 23 aprilie

7.a. REEXAMINAREA ROLULUI COMUNICARII STIINTIFICE- ORIZONT 2020

 Apelul vizeaza intelegerea modului in care rezultatele obtinute din metodologii de cercetare si activitati stiintifice sunt communicate si percepute de cetateni luand in considerare varsta, sexul, statutul socio-economic

7.b. IMPLICAREA CETATENILOR IN ACTIVITATI STIINTIFICE- ORIZONT 2020

Apelul vizeaza implicarea activa a acestora in activitati stiintifice si facilitarea accesului acestora in procesele decizionale.

In ambele apeluri este recomandata implicarea jurnalisti, expertilor stiintifici, oameni de stiinta si alte parti interesate din domeniul Cercetare-Inovare, educatori, economisti, societatea civila/cetateni, experti juridici etc.

   Termen limita 23 aprilie

8.a. ETICA ORGANIZATIONALA- ORIZONT 2020

8.b. ETICA TEHNOLOGIILOR CU IMPACT SOCIO-ECONOMIC RIDICAT- ORIZONT 2020

8.c. PERSPECTIVA ETICA A RESPONSABILITATII STIINTIFICE- ORIZONT 2020

Toate cele 3 apeluri au un numitor comun si anume analiza diferitelor parti interesate, precum comunitatii de cercetare, pacienti, donatorii, etc fata de implicarea etica in activitatea de cercetare-inovare. Este recomandata analiza impactului tehnologiilor bazate pe organoid ( tehnologii bazate pe Internet) in vederea identificarii si analizarii elementelor necesare care denota comportamente etice.

Termen limita: 23 aprilie

  1. STIINTA CETATENILOR SI INOVATIA FRUGALA- ORIZONT 2020

Apelul vizeaza exclusiv stiintele socio-umaniste, iar propunerile de proiect se pot concentra asupra unui anumit domeniu de acheta stiintifica. Activitatile trebuie sa fie clar definite si trebuie sa conduca la implicarea unor mijloace noi privind incluziunea sociala, precum si dezvoltarea de noi cunostinte, tehnologii, instrumente in domeniul social.

Termen limita: 23 aprilie

Pentru mai multe informatii despre modul de aplicare ne puteti scrie la office@ariaunited.com