Depunerea Proiectelor: „Grant de până la 100.000€” – digitalizare IMM a fost finalizată!

0
54

PNRR.P3.C9.I3.M1.A1.Grant de până la 100.000€ – Digitalizare IMM:

PILONUL III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice;
COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare;
INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat;
MĂSURA I. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor;
APEL I – DIGITALIZAREA IMM-URILOR – grant de până la 100.000 € pe intreprindere care sa sprijine IMM-URILE in adoptarea tehnologiilor DIGITALE;

Prezentul program se adresează proiectelor ce prevăd activități care au ca scop digitalizarea IMM-urilor prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Perioadă de depunere proiectelor a fost finalizată pe data de 30 iunie 2023.
Pe site-ul proiecte.pnrr.gov.ro au fost depuse în total 7188 proiecte.
Valoarea totală alocată este de 347,50 milioane €
Dupa data de finalizare de depunerea a proiectelor, se va începe perioadă de evaluare a  proiectelor: 03.07.2023 – 16.08.2023.

Următoarea etapă a proiectului este Perioada de împlementare, în care beneficiarul va transimte cereri de transfer pentru Cheltuielile eligibile din proiect,inclusiv Audit tehnic IT, Cursuri de competențe digitale, Publicarea unui anunt de lansare si de finalizare proiect, termenul fiind 12 luni de la momentul semnării contractului, fără a depăși data de 31 decembrie 2025.

Echipa Aria United oferă următoarele servicii de ajutor :
– Audit Tehnic IT: (Audit tehnic IT va certifica dovada că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.)
– Cursuri acreditate in domeniul IT: (Cursuri dedicate instruirii personalului ce va utiliza echipamentele TIC, precum si cursuri pentru persoanele responsabile cu conducerea si controlul intreprinderii.)
-Pachet servicii de informare si publicitate: (Publicarea unui anunt de lansare proiect si un anunt de finalizare proiect.)

Pentru colaborarea viitoare privind serviciile obligatorie in baza proiectului de digitalizare, contactați-ne:
Tel: 0722773779
E-mail: office@ariaunited.com