AFIR DR-30 – Sprijin pentru instalarea tineri fermieri

0
53

S-a lansat în consultare publică proiectul de ghid tineri fermieri prin care statul propune condițiile de acordate a fondurilor europene de câte 70.000 de euro destinate tinerilor fermieri, din noile finanțări nerambursabile alocate sectorului agricol începând din anul 2023.

Bugetul alocat tineri fermieri este de 250,7 milioane de euro.

Sprijin nerambursabil:

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani și este de:

 • 70.000 de € pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 100.000 € SO;
 • 70.000 de € pentru exploatațiile din zona montană între 8.000 € SO și 100.000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tineri fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare;

Sunt eligibili solicitanții care îndeplinesc cumulat următoarele condiții:

 1. Au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți și până la 40 de ani inclusiv, la data depunerii Cererii de finanțare ( și au absolvit minimum 8 clase);
 2. Dețin competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții: studii medii/superioare;

Ca formă de organizare, categoriile de solicitanți sunt:

 • persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • persoană fizică autorizată (PFA);
  • întreprinderi individuale (II);
  • întreprinderi familiale (IF);
 • asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată (SRL);
 • asociații majoritari (majoritate absolută 50%+1) și administratorii societăților cu răspundere limitată (SRL);

Ai nevoie de un consultant pentru programul de AFIR DR-30 – tineri fermieri?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: