AFIR DR-30 – Sprijin pentru instalarea tineri fermieri

0
101

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anuntat proiectul „Sprijin pentru instalarea tineri fermieri” prin care tinerii fermieri români vor putea să obțină granturi  de câte 70.000 de euro.

Bugetul alocat tineri fermieri este de 250,7 milioane de euro.

Sprijin nerambursabil:
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani și este de:

 • 70.000 € pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 100.000 € SO;
 • 70.000 € pentru exploatațiile din zona montană între 8.000 € SO și 100.000 € SO.

Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.

Sprijinul pentru instalarea tineri fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare;

„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Data instalării – reprezintă data la care un fermier, șef al exploatației agricole, indiferent de forma de organizare a acestuia, inclusiv persoană fizică, s-a înregistrat pentru prima dată în sistemul integrat de administrare și control numit IACS gestionat de APIA.

În RECOM se va verifica dacă solicitantul a autorizat pentru prima dată un cod CAEN agricol în cadrul unei entităţi economice (II/IF/PFA/Societate Comercială);

Condiții obligatorii pentru acordarea sprijinului:

 • Solicitantul eligibil este Tânărul fermier care trebuie să acţioneze în nume propriu, iar categoriile de solicitanți eligibili trebuie să se încadreze în categoria: microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și, în funcție de forma de organizare, sunt:
  Persoană fizică înregistrată şi autorizată:  PFA / II / IF;
  Persoana juridică unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploataţiei agricole;
 • La momentul depunerii cererii de finanțare este obligatoriu să prezinte diploma sau documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase);
 • Tinerii fermieri care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/ într. mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea condiţiei să nu fi înscris o exploataţie agricolă IACS;
 • Solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC și maximum 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
 1. Studii medii/superioare;
 2. Formare profesională prin studii/ curs de calificare;
 3. Competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC;
 4. Evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;
 5. Experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole;
 6. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală;

Ai nevoie de un consultant pentru programul de AFIR DR-30 – tineri fermieri?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile