DIGITALIZARE IMM-uri GHID FINAL

0
167

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul solicitantului în Programul pentru digitalizarea IMM, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Calendarul apelului:

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00
Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023
Perioadă estimativă etapă I de semnare a contractelor: 30 iunie 2023
Perioadă estimativă etapă II de semnare a contractelor: 31 august 2023

Valoarea totală alocată prezentului apel este de 347,50 milioane euro*, echivalentul în lei (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022: 1 euro = 4.9189 lei), împărțită pe următoarele câmpuri de intervenție conform Anexei VII la Regulamentul (UE) 2021/241, respectiv:
– 34,75 milioane EUR aferent componentei 012 Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale;
– 312,75 milioane EUR aferent componentei: 010 Digitalizarea IMM-urilor.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect este cuprinsă între:
1. 20.000 și 30.000  € – microîntreprindere;
2. 20.000 și 50.000  € – întreprindere mică;
3. 20.000 și 100.000 € – întreprindere mijlocie.

SOLICITANTII ELIGIBILI trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate:

 1. Au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri).
 2. Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 3. Au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
 4. Se angajeaza sa suporte din resurse proprii cofinantarea de 10%;
 5. Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 6. Au avut  codul CAEN pentru care se va solicita finantarea nerambursabila,  autorizat la data de 31 decembrie 2021;
 7. Numarul de angajati in anul 3 de operare trebuie să fie cel putin egal cu cel din anul 2021.
 8. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare, in urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si/sau incompatibil cu piata comuna, sau, in cazul in care solicitantul a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.
 9. Nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 10. Nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare saususpendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 11. Nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

CHELTUIELI ELIGIBILE achizitionarii:

 1. Hardware TIC ( Tehnologia informatiei si a comunicatiilor ) informatiei, in particular prin folosirea computerelor;
 2. Website de prezentare a companiei;
 3. Retelei LAN/WIFI;
 4. Echipamente pentru automatizari si robotica integrate cu solutii digitale si a altor dispozitive si echipamente aferente, inclusiv pentru e-commerce, IOT ( internet of things), tehnologii blockchain etc., precum si cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune;
 5. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii si/sau adaptarii aplicatiilor/licentelor software, cheltuieli pentru configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiara, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistica, cheltuieli pentru implementarea:
  RPA ( robotic process automation ) – Automatizare Robotizată a Proceselor desfăşurate pe calculator: pe scurt Roboţi Software, care imită orice acitivate/task desfăşurat de oameni pe calculator;
  ERP ( enterprise resource planning ),
  CRM ( customer relationship mangement ),
  pentru sisteme:
  IOT ( internet of things ) –  reprezintă următorul pas către digitalizarea societății și economiei, în care obiectele și oamenii sunt interconectați prin intermediul rețelelor de comunicare și raportează despre starea lor și/ sau mediul înconjurător.
  AI ( artificial intelligence ),
  Blockchain – este o secvență de blocuri care conțin date, înregistrări stocate sub formă de blocuri, un fel de bază de date partajată de o rețea de computere, unde intrările sunt adăugate permanent ca „Blocuri”, iar acest „Lanț” nu poate fi întrerupt sau modificat în niciun fel.
  solutii E – Commerce;
  Integrarea acestora in BTP ( business technology platform )
 6. Achizitionarii/inchirierii pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 7. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil;
 8. Servicii de tip Cloud computing pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului;
 9. Servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/gazduire/retele, pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului;
 10. Serviciile de auditare tehnica;
 11. Instruirea personalului care va utiliza echipamentele tic (cheltuiala obligatorie in procent de maxim 10% din valoarea finantata);
 12. Servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului – in limita a 10% din valoarea proiectului;
 13. Managementul proiectului – in limita a 10% din valoarea proiectului;
 14. Servicii de consultanta/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care are nevoie imm-ul, cu conditia ca solutiile tehnice identificate si descrise in documentatia tehnica realizata, sa faca obiectul investitiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finantare – in limita a 10% din valoarea proiectului;

PERIOADA DE ACHIZITII:

Este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 5 ani.

LISTA CODURILOR CAEN NEELIGIBILE:

5829 –  Activitati de editare a altor produse software;
6201 –  Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client);
6202 –  Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
6203 –  Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 –  Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
6311 –  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
6312 –  Activitati ale portalurilor web;
6399 –  Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
7211 –  Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
7219 –  Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

CONDITII IMPLEMENTARE la finalul implementarii proiectului, beneficiarul finantarii trebuie sa atinga minim 6 dintre criteriile de intensitate digitala:

 1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet in scopuri de afaceri;
 2. Utilizeaza un pachet software ERP pentru a partaja infomatii intre diferite zone funcrionale comerciale;
 3. Viteza maxima de download contractata a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixa este de cel putin 30 mb/s;
 4. Vanzarile on-line au reprezentat la nivelul societatii mai mult de 1% din cifra de afaceri totala si vanzarile web catre consumatori privati (b2c) mai mult de 10% din vanzarile web;
 5. Utilizarea iot;
 6. Utilizeaza retelele sociale (intreprinderile care folosesc retelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licenta de utilizator in functie de cerintele si tipul de social media; intreprinderile care platesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunturi banner) fie direct catre proprietarul retelei sociale (de exemplu, facebook, twitter etc.), fie indirect prin intermediul intreprinderilor care ofera servicii online pentru postarea automata a mesajelor publicitare pe retelele sociale (de exemplu, sokule etc.) Sunt excluse pentru acest criteriu);
 7. Utilizeaza la nivelul societatii un CRM;
 8. A achizitionat servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (cloud computing reprezinta un model care permite oricand, convenabil si/sau la cerere acces prin retea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. Retele, servere, stocare, aplicatii si servicii – care pot fi rapid furnizate si lansate cu un efort minim de management sau cu o interactiune minima de la un furnizor de servicii. Exista trei modele de servicii de servicii de cloud computing: software ca serviciu (saas), platforma ca serviciu (paas) si infrastructura ca un serviciu (iaas));
 9. Utilizeaza la nivelul societatii tehnologia AI;
 10. A achizitionat servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. Vanzarile prin comert electronic au reprezentat la nivelul societatii cel putin 1% din total vanzari (in vanzarile de bunuri sau servicii prin comert electronic, comanda este plasata prin site- uri web, aplicatii sau mesaje de tip edi  prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comertul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 12. Utilizeaza pentru activitatea curenta doua sau mai multe retele sociale.

Ai nevoie de un consultant pentru programul de Digitalizare?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: