ACTUALIZAREA GHIDULUI : „PROGRAM DE DIGITALIZARE”

0
2033
digidigi

Prezentarea Programului de finantare PNRR Componenta C9 Investitia 13 – Digitalizarea IMM-urilor.

Pe data de 8 februaie – 9 februarie MIPE a publicat Corrigendum Nr.3 Programul de Digitalizare, cu următoarele actualizări:

 1. Perioada de durabilitate: De la 5 ani -> la 3 ani.
 2. Se asigură premisele unei evaluări echitabile a proiectelor ( baza de raportare a indicatorilor financiari va fi anul 2022 ). Introducerea anului 2022 ca bază de raportare și evaluare a indicatorilor economici vine totodată în sprijinul beneficiarilor care au fost afectați în anul 2020 ca urmare a restricțiilor provocate de criza COVID.
 3. Posibilitatea de a prelungi perioada de implementare a proiectelor cu maxim 6 luni, din motive justificate si excepționale.
 4. Valoarea apelului rămâne 347,5 mil. euro.

Calendarul apelului:
Data începere a depunerii de proiecte:                15.02.2023;
Data închidere a depunerii de proiecte:              30.06.2023;
Perioadă I etapă  de semnare a contractelor:      15.09.2023 – 15.10.2023;
Perioadă II etapă de semnare a contractelor:     15.10.2023 – 15.11.2023;

Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect este cuprinsă între:
1. 20.000 și 30.000   € – microîntreprindere;
2. 20.000 și 50.000   € – întreprindere mică;
3. 20.000 și 100.000 € – întreprindere mijlocie;

! Cofinantare per proiect va fi 10% din valoarea eligibila !

Ai nevoie de un consultant pentru programul de Digitalizare?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  Apelul va sprijini următoarele cheltuieli eligibile:

  • Servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice necesare proiectului;
  • Achiziționarea de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
  • Rețea LAN/WiFi;
  • Achiziționarea / dezvoltarea / adaptarea aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA, ERP, CRM, sisteme IoT și AI, tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform);
  • Achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
  • Achiziționarea / închirierea a unui nume de domeniu nou;
  • Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
  • Servicii de tip Cloud Computing;
  • Servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / găzduire/ rețele;
  • Servicii pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT);
  • Cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată) – cursuri acreditate/recunoscute în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii.

  Alocarea bugetului pe regiuni de dezvoltare este următoarea:

  Regiune

  Buget regiune (euro)

  Buget regiune (lei)

  Pondere

  Nord Est

  44.978.494.27

  221.244.715.46

  12.94%

  Sud Est

  48.153.174.18

  236.860.648.47

  13.86%

  Sud-Muntenia

  46.925.013.34

  230.819.448.12

  13.50%

  Sud-Vest Oltenia

  49.891.137.64

  245.409.516.94

  14.36%

  Vest

  49.752 .100.56

  244.725.607.44

  14.32%

  Nord-Vest

  40.621.999.20

  199.815.551.86

  11.69%

  Centru

  41.247.666.04

  202.893.144.48

  11.87%

  București-Ilfov

  25.930.414.78

  127.549.117.21

  7.46%

  Total

  347.500.000.00

  1.709.317.750.00

  100.00%

  Solicitanti eligibili:

  • Întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere;
  • Tip de întreprindere: SRL, SRL-D, SA, societăți cooperative;
  • Data înființării: cel târziu până la data de 31.12.2021;
  • Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
  • Se angajează să suporte valoarea cofinanțării (100/0);
  • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
  • Nu sunt întreprinderi în dificultate în anul 2022;
  • Nu se află în insolvență / faliment/ reorganizare judiciară/ lichidare/ dizolvare etc.
  • Activitatea pentru care se solicită finanțare este aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021;
  • Solicitantul și/sau reprezentantul legal, nu se află în situația unui conflict de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări;
  • Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2025;
  • Respectă plafonul de minimis pentru o întreprindere unică și se încadrează în valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia pe o perioadă de 3 ani consecutivi – 200.000 euro.
  • Nu desfășoară următoarele activități: comerț sexual, clonare în scopuri reproductive, creare embrioni umani în scopul cercetării, jocuri de noroc, dezvoltare imobiliară sau financiară, exploatare, extracție, prelucrare petrol sau combustibili fosili; Nu au legătură cu industria de tutun;
  • Nu implică animale vii în scopuri experimentale;
  • Nu dețin pagini web care conțin acte Imateriale cu caracter obscen; Nu au desfăsurat în anul 2022 activitate în domeniile din următoarele clase CAEN: 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399.
   ! Dacă din certificat constatator rezultă autorizat unul dintre aceste coduri CAEN, Solicitantul va prezenta înainte de semnarea contractului declarație din partea unui expert contabil – membru CECAR sau auditor CAFR că în anul 2022 nu a realizat încasări din activitățile specifice acestor coduri CAEN !
  • Solicitantul se obligă să respecte toate condițiile și prevederile din Ghidul Specific disponibil pe site-ul www.mfe.gov.ro.

  Grila de evaluare si obligatiile beneficiarului pe parcursul proiectului puteti vizualiza in prezentarea noastra:

  Prezentare finala Programul de digitalizare IMM

   

  Ai nevoie de un consultant pentru programul de Digitalizare?
  Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: