POCU

Programul Operational Capital Uman (POCU) stabileste prioritatile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, contribuind la reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene.

Strategia POCU urmareste integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane in ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei si are in vedere valorizarea capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabila in viitor.

Call Now Button