POC

Programul Operational Competitivitate (POC) sustine investitii menite sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce priveste sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate, fiind un factor generator de interventii orizontale in economie si societate, de natura sa antreneze crestere si sustenabilitate.
Domeniile de specializare inteligenta sustinute prin POC:
• Bioeconomie;
• Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si Securitate;
• Energie, mediu si schimbari climatice;
• Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.

Translate »