Fonduri guvernamentale – reprezinta ajutoarele de minimis alocate de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Finantelor Publice, atât pentru firmele nou-înființate, cât și pentru firmele care au deja un istoric pe piață, prevazute pentru sustinerea si stimularea dezvoltarii microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii printr-o serie de programe ce au ca obiective principale:

 • îmbunătățirea performanțelor economice ale startup-rilor;
 • creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare, sprijinirea operatorilor economici și facilitarea accesului la achiziționarea echipamentelor necesare derularii investitiei;
 • creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și facilitarea accesului femeilor Antreprenor. In cadrul acestui program se finanteaza implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor, bugetul disponibil fiind de 1.000 mii lei.

Comert si Servicii

 Prezentare generala

Programul Comert si Servicii 2019 urmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice ale societatilor din Romania, urmarind adaptarea rapida la cerintele actuale ale pietei prin cresterea nivelului de competitivitate si sporirea calitatii serviciilor oferite consumatorilor.  Microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii pot obtine fonduri nerambursabile pana la maxim 250.000 de lei.

Cine poate accesa ?

Pentru a putea fi eligibil prin program, solicitantul trebuie sa fie societate/ societate cooperative, sa se incadreaza in categoria IMM si sa isi desfasoara activitatea in Romania. Obiectivul central de activitate, al societati, trebuie sa se incadreze in aria comercializarii produselor si serviciilor de piata si isi desfasoara activitatea pe o perioada a cel putin un an calendaristic.

De asemenea, solicitantul trebuie sa nu fi beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani, nu prezinta datorii la bugetul general consolidate si/sau bugetele locale si nu se afla in stare de de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii.

Investitii eligibile

 • Echipamente tehnologice si IT;
 • Brevete, marci de produse si servicii, licente;
 • Software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Realizarea unei pagini web (inclusiv cheltuieli inregistrate fara hosting);
 • Cheltuieli Autoutilitare cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
 • Achizitionare spatiu comercial de comert sau prestari servicii;
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Instalatii pentru economie de energie;
 • Instalatii de climatizare;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatie in vederea obtinerii finantarii si implementare a proiectului;
 • Intocmire documentatie, implementare si certificare sisteme ISO;
 • Participarea la cursuri in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care se solicita finantare;
 • Comisionul de garantare pentru beneficiarii care apeleaza la credite de tip punte.

Domenii eligibile

Comert:

 • comert cu ridicata/amanuntul al florilor;
 • comert cu ridicata/amanuntul al alimentelor;
 • comert cu ridicata/amanuntul al bauturi cu exceptia celor alcoolice etc;
 • comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului;
 • Alte activitati specifice comertului.

Servicii:

 • servicii de promovare;
 • dezvoltare imobiliara;
 • constructii;
 • activitati specifice transportului etc;
 • Serviciul de paza;
 • Servicii de curatenie.
 • Servicii de consiliere
 • Alte activitati specifice serviciilor

Co-finantare

Conform ghidului, contributia beneficiarului trebuie sa fie de minim 10%, insa pentru sanse reale de reusita se recomanda o contributie propie de minim 25%.

Microindustrializare 

Prezentare generala

Programul de Microindustrializare este sustinut de catre Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si are in vedere incurajarea si stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in sectorul industrial. Beneficiarii pot solicita finantare nerambursabila pana la 450.000 lei cu o rata de cofinatare de minim 10% pentru realizarea investitiei.

Cine poate accesa?

Pentru a putea benefia de finantare, solicitantul trebuie sa fie societate si trebuie sa se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau mijlocii intr-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.

Solocitantul are cel putin 1an calendaristic de la infiintare, la data inscrierii in program, are codul CAEN autorizat si nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Totodata, societatea nu a depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro si are capital social integrat.

Nu se ofera finantare in cazul in care societate are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale si/sau se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii.

Investitii eligibile

 • Echipamente tehnologice si IT;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie;
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Realizarea unei pagini web (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting);
 • Instalatii pentru economie de energie;
 • Achizitionarea de climatizare;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale;
 • Comisionul de garantare pentru beneficiarii care apeleaza la credit punte;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului 

Domenii eligibile

Programul este axat pe activitati specifice productiei industriala precum :

Industria alimentara

 • Fabricarea bauturilor;
 • Fabricarea produselor textile;
 • Fabricarea articolelor de imbracaminte;
 • Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei;
 • Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn, cu exceptia mobilei;
 • Fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
 • Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • Alte activitati specifice.

Industria metalurgica

 • Industria constructiilor metalice si a produselor din metal,
 • Fbricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea de masini, utilaje si echipamente ;
 • Fabricarea de mobila;
 • Alte activitati specifice

Co-finantare

Conform ghidului, contributia beneficiarului trebuie sa fie de minim 10%, insa din experienta anilor trecuti, o contributie propie de minim 25% atrage sanse substantiale de reusita.


Internationalizare

 Prezentare generala

Programul de Internationalizare 2019 este special conceput pentru companiile romanesti care doresc promovarea produselor si serviciilor pe plan extern.  Strategia Ministerului pentru acest apel prevede sustinerea internationalizarii agentilor economici, in special, pe pietele Extra-UE din urmatoarele sectoare: tehnologie, cercetare-dezvoltare, industrie textila, sectorul alimentar.

Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71 de milioane de lei, iar numărul estimat de firme beneficiare este de 5.000. Finanțarea este asigurată de bugetul de stat, suma alocata prezentei sesiuni de depuneri este de 7,8 milioane de lei.

 Cine poate accesa ?

Pentru a fi eligibil prin program, solicitantul trebuie sa fie inregistrat conform legii, sa nu depaseasca plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exercitii financiare. (daca exista firme care fuzioneaza se vor lua in calcul toate ajutoarele de minimis)

Totodata in cazul in care o intreprindere se imparte in 2/ mai multe intreprinderi separate, finantarea se acorda intreprinderii care a beneficiat de ajutoarele de minimis acordate inaintea separarii, respective intreprinderii care a beneficiat de ajutor de minimis.

Nu pot beneficia de finantare, aplicantii care:

 • Presteaza activitati de pescuit si advacutura
 • Prelucrarea si comercializarea produselor Agricole
 • Achizitionarea mijloaelor rutiere sau transport marfa

Investitii eligibile

Programul urmăreşte crearea unor noi instrumente de de promovare a afacerilor din care sa rezulte facilitarea internationalizarii firmelor și dezvoltarea de parteneriate durabile.

Agentii economici vor participa la târguri și expoziţii internaționale cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, precum și la misiuni economice. Pentru fiecare actiune in parte se acorda sume fixe, de tip sprijin forfetar, astfel: 25.000 lei pentru participarea la târguri si expoziții internaționale și 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice internaţionale.

Domenii eligibile

Programul incurajeaza firmele care dentin un brand propiu, au site-ul intr-o limba de circulatie internationala si au ales ca piete-tinta zone din afara Uniunii Europene, cu prioritate Africa, Asia.

Sectoarele economice sprijinite in cadrul prezentei Schemei de minimis sunt:

 • Tehnologia informatiei;
 • Sectorul alimentar;
 • Fabricarea mobilei;
 • Industria textila;
 • Cercetare, inovare stiintifica si medicala.

Finantare

Bugetul  total al programului este de  71.000 lei, valoarea maxima per beneficiar fiind de 25.000 lei pentru participantii la targuri si expozitii internationale si 10.000 lei pentru cei care practica misiuni economice in strainatate.

Start-up Nation

Prezentare generala

Start-Up nation reprezintă una dintre cele mai optimiste initiative de încurajare a mediului de afaceri, finanțând anual maxim 10.000 de societati. Prin program aplicanții pot beneficia de maxim 200.000 lei nerambursabili, fara contributie propie, pentru a-și achiziționa echipamentele de care au nevoie pentru a demara afacerea sau pentru a-și plăti o parte din cheltuielile operaționale.

Programul este implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin intermediul Agențiilor pentru intreprinderi mici si mijlocii cu scopul atragerii de investiții și promovarea exportului.

Cine poate accesa?

Pentru a aplica în cadrul programului, trebuie să infiintata o societate cu raspundere limitată (inclusive SRL-D). Prin program sunt eligibili si cei care detin in prezent o societate în situația în care aceasta este înființată după data de 30.01.2018.

Societatea trebuie sa se încadreze în categoria IMM, cifră de afaceri anuală netă de <50 milioane euro, active totale in valoare de <43milioane euro iar capitalul trebuie sa fie integral privat. In cazul in care asociaţii sau acţionarii deţin mai multe societăţi pot aplica în cadrul programului doar cu o singură societate cu mentiunea de a nu solicita finantare pentru aceasi activitate desfasurata anterior.

Totodata, codul CAEN trebuie sa fie eligibil în cadrul Programului, iar societatea sa nu fi obținut ajutor de minimis de 200.000,00 Euro, in ultimii 3 ani fiscali, nu a inregistrat datorii la bugetul de stat si nu se afla in stare de insolventa, dizolvare, reorganizare juridica lichidare juridical, faliment etc.

Investitii eligibile

Prin program se poate achizitiona :

 • Echipamente tehnologice si IT;
 • Spatii de lucru;
 • Autoutilitare;
 •  Mijloace de transport (maxim 36.000 si doar unul singur pe sociectate cu exceptia   Activitatilor de taxi, scoala de soferi, rent-a-car,etc);
 • Mobilier;
 • Echipamente de climatizare/incalzire;
 • Birotica;
 • Chirii, salarii, utilitati;
 • Realizare pagina web;
 • Francize;
 • Cursuri de antreprenoriat;
 • Decontare consultanta maxim 8000 lei;
 • Software, licente, brevete;
 • Publicitate;

In ceea ce priveste TVA-ul, aceasta se poate deconta pentru firmele neplatitoare de TVA.

Pentru a intra in posesia banilor exista mai multe posibilitati:

Începând cu anul 2018 exista posibilitatea de a beneficia de până la 30% din ajutorul nerambursabil în avans. Acești bani nu pot fi folositi pentru plata cheltuielilor operaționale.

Mai exista varianta de a plăti integral bunurile/serviciile pentru care soliciți finanțare, iar prin depunerea unei cereri de rambursare,suma cheltuită sa fie rambursata.

În baza acordului de finanțare, poți opta pentru obținerea unui credit care să îți permită să plătești toate bunurile/serviciile aprobate. Creditul va fi stins odată cu rambursarea banilor de la stat.

Domenii eligibile:

Productie: fabricarea produselor alimentare, industra textila, fabricarea produselor din lemn, etc;

Servicii: promovare, dezvoltare imobiliara, constructii, activitati specifice transportului etc;

Comert:  comert cu ridicata/cu amanuntul al florilor, alimentelor, bauturi cu exceptia celor alcoolice etc;

Industrii creative: activitati de editare a jocurilor pe calculator, post-productie, distributie a filmelor, dezvoltare software, media-publicitate, cercetare, stiintifice, activitati de creatie artistica.

Co-finantare

Suma maxima care poate fi obținută:200.000 de lei aproximativ 44.000 de euro. Aceasta reprezintă o contribuţie de maximum 100% din valoarea proiectului.

 

Bucharest Start-UP City

 Prezentare generala

Bucharest Start-up City este un program dedicat intreprinzatorilor din Bucuresti care doresc sa isi dezvolte o afacere noua in 2019. Programul prevede sustinerea a minim 200 de start-up-uri cu o valoarea de maxim 50.000 euro per beneficiar. Pe termen lung, programul are ca obiective dezvoltarea inteligenta a Municipiului Bucuresti si este implementat pe baza unui parteneriat incheiat intre Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania si Primaria Municipiului Bucuresti.

Cine poate accesa?

Pentru eligibilitate, societatea trebuie sa se incadreze in categoria IMM (<249 de angajati, cifra de afaceri anuala trebuie sa fie mai mica de 50 milioane euro iar activele totale nu trebuie sa depaseasca 43 milioane euro, echivalent in lei) si sa aiba capitalul integral privat.

Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul programului Bucharest Start-Up City decat cu o singura societate, iar pe parcursul etapei de implementare si monitorizare, beneficiarul trebuie sa aiba atat sediul social, cat si punctele de lucru pe raza Municipiului Bucuresti.

La momentul aplicarii, codul CAEN trebuie sa fie autorizat, societatea nu trebuie sa inregistreze datorii si/sau sa se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendarea temporara a activitatii

De asemenea, este necesar ca actionarii societati sa nu fi desfasurat aceeasi activitate(autorizata) pentru care se solicita finantare (codCAEN) in cadrul unui alt IMM in anul anterior inscrierii in program sau in anul prezent pana la deschiderea sesiunii de inscriere. Totodata, acestia nu au obtinut ajutoare de minimis de  peste 200.000 euro in ultimii 3 ani fiscali.

Investitii eligibile

Prin program se poate achizitiona :

 • Echipamente tehnologice si IT;
 • Spatii de lucru;
 • Autoutilitare;
 •  Mijloace de transport (maxim 36.000 si doar unul singur pe sociectate cu exceptia   Activitatilor de taxi, scoala de soferi, rent-a-car,etc);
 • Mobilier;
 • Echipamente de climatizare/incalzire;
 • Birotica;
 • Chirii, salarii, utilitati;
 • Realizare pagina web;
 • Francize;
 • Cursuri de antreprenoriat;
 • decontare consultanta maxim 8000 lei;
 • Software, licente, brevete;
 • Publicitate.

In ceea ce priveste TVA-ul, aceasta se poate deconta pentru firmele neplatitoare de TVA.

Domenii eligibile

Productie: fabricarea produselor alimentare, industra textila, fabricarea produselor din lemn, etc

Servicii: promovare, dezvoltare imobiliara, constructii, activitati specifice transportului etc

Comert:  comert cu ridicata/cu amanuntul al florilor, alimentelor, bauturi cu exceptia celor alcoolice etc

Industrii creative: activitati de editare a jocurilor pe calculator, post-productie, distributie a filmelor, dezvoltare software, media-publicitate, cercetare, stiintifice, activitati de creatie artistica.

Co-finantare

Conform ghidului, contributia beneficiarului trebuie sa fie de minim 5%, insa din experienta anilor trecuti, o contributie propie de minim 20% atrage sanse substantiale de success.

 

Growth

Prezentare generala

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth – investim in copii, investim in viitor” are ca scop sustinerea gradinitelor cu profil sportiv. Obiectivul prpgramului prevede dezvoltarea abilitatilor de comunicare si imbunatatirea performantelor sportive ale prescolarilor, in mod unitar, prin activitati specifice, in cadrul aceluiasi proces didactic.

Cine poate accesa?

Prezenta schema de minimis se adreseaza celor care doresc sa investeasca in gradinite cu profil sportiv si fac parte din una din urmatoarele categorii: persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizatii nongvernamentale, asociatii, fundatii si/sau grupuri fiscal precum si Comitetului Olimpic si Sportiv Român, federatiilor sau cluburilor sportive.

In cazul obtinerii finantarii beneficiari trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

Beneficiarul se obliga sa mentina cel putin 10 ani activitatea gradinitelor infiintate, de la data obtinerii autorizatiei de functionare , si sa asigure un numar de minimum 10 angajati pe perioada de functionare a gradinitei, atât personal de specialitate, cât si personal de deservire.

Totodata, beneficiarul trebuie sa faca dovada detinerii terenului, inclusiv prin inchirierea sau concesiunea pentru cel putin 10 ani. Cladirile trebuie sa fie dimensionate pentru cel putin 2 sali de grupa de tip standard, cu toate facilitatile necesare si sa indeplineasca standardele minime de constructie si dotare generala. Totodata este necesar asigurarea echipamentelor sportive pentru copii si supravegherea si instruirea acestora de persoane specializate.

Nu sunt eligibile, intreprinderile aflate in dificultate sau care au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeana sau de un furnizor de ajutor de stat.

Investitii eligibile

Prin program sunt eligibile, investitiile pentru construirea si/sau amenajarea gradinitelor si a cladirilor anexe, achizitia de active corporale/necorporale pentru dotare (mijloace fixe si obiecte de inventar), amenajarea terenurilor sportive si cheltuielilie privind dotarea gradinitelor cu active corporale si necorporale de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar.

Domeniu eligibil

Prin program sunt sustinute activitatile aferente invatamantului prescolar care sunt centrate pe dezvoltarea armoniasa atat din punct de vedere personal cat si sportiv al prescolarilor.

Finantare

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de pâna la 100% din valoarea totala a proiectului finantat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acorda garantii guvernamentale de stat de pâna la 50% din valoarea creditului contractat de investitor.

HG 807

Prezentare generala

Programul HG 807 are ca obiectiv stimularea investitiilor in sectoarele cu impact major asupra  economie si realizarea de investitii in tehnologie pentru cresterea productivitatii, obtinerea de produse cu o valoare adaugata mai mare si care conduc, implicit, la crearea de locuri de munca.

Valoarea totala a unui proiect trebuie sa fie de minimum 4.5 milioane lei fara TV, bugetul anual al schemei este de 638 de milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 de milioane de euro.

Cine poate accesa?

Prin program sunt sustinute atat intreprinderi nou-infiintate cat si intreprinderi care au deja  activitate, de la IMM-uri pana la intreprinderi mari. Totodata, societatea trebuie sa se incadreaza intr-una din regiunile de dezvoltare : Nord-Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru inclusive Bucuresti-Ilfov. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa realizeze o investitie initiala, sa fac dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a acestuia si sa inregistreze o cifra de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu financiar incheiat.

Nu sunt eligibili prin program, solicitantii care au beneficiat si de alte ajutoare de stat regionale, au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii 2 ani sau se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitati.

Investitii eligibile

Prin program se poate achizitiona:

 • Echipamente tehnologice si IT;
 • Spatii de lucru;
 • Autoutilitare;
 •  Mijloace de transport (maxim 36.000 si doar unul singur pe sociectate cu exceptia   activitatilor de taxi, scoala de soferi, rent-a-car,etc);
 • Mobilier;
 • Echipamente de climatizare/incalzire;
 • Birotica;
 • Chirii, salarii, utilitati;
 • Realizare pagina web;
 • Francize;
 • Cursuri de antreprenoriat;
 • Decontare consultanta maxim 8000 lei;
 • Software, licente, brevete;
 • Publicitate.

In ceea ce priveste TVA-ul, aceasta se poate deconta pentru firmele neplatitoare de TVA

Domenii eligibile

Productie: fabricarea produselor alimentare, industra textila, fabricarea produselor din lemn, etc

Servicii: promovare, dezvoltare imobiliara, constructii, activitati specifice transportului etc

Comert:  comert cu ridicata/cu amanuntul al florilor, alimentelor, bauturi cu exceptia celor alcoolice etc

Industrii creative: activitati de editare a jocurilor pe calculator, post-productie, distributie a filmelor, dezvoltare software, media-publicitate, cercetare, stiintifice, activitati de creatie artistica.

Agricultura: cultivarea plantelor, legumelor,cresterea animalelor, actovitati mixte, etc.

Finantare

 • Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv 925 mil euro.
 • Bugetul anual maxim este de 638 milioane lei, respectiv 145 mil euro.