Fonduri Structurale

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de catre Comisia Europeana, al caror scop este sa acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar se acorda prin 5 fonduri structurale si este destinat, in principal, regiunilor mai putin dezvoltate, in scopul de a consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana.

Acestea contribuie la 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economica si Sociala a Uniunii Europene:

 • Convergenta sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni;
 • Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca;
 • Adaptarea si modernizarea politicilor si sistemelor de educatie, instruire si angajare a fortei de munca.

Pe scurt, mai multe locuri de munca, o economie europeana solida si un mediu sanatos.

Toate aceste fonduri sunt gestionate chiar de statele membre ale Uniunii Europene, prin intermediul unor acorduri de parteneriat.  Fiecare tara pregateste un acord, in colaborare cu Comisia Europeana, stabilind modul in care vor fi utilizate fondurile in cursul unei perioade, astfel, acordurile de parteneriat duc la o serie de programe de investitii care canalizeaza finantarea catre diferitele regiuni si proiecte din domeniile vizate.

POR

Programului Operational Regional (POR) este unul dintre programele prin care Romania va putea accesa fondurile europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, menit sa rezolve urmatoarele probleme identificate:

 • Transfer limitat al rezultatelor cercetarii in piata si nivel scazut de asimilare a inovarii in firme;
 • Sectorul IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivitatii economiilor regionale, principalele puncte slabe fiind gradul redus de cultura antreprenoriala si rezilienta scazuta a noilor afaceri;
 • Consumuri energetice nesustenabile si potential de economisire ridicat in infrastructurile publice, inclusiv cladiri publice si cladiri rezidentiale;
 • Nivel de poluare ridicat in zonele urbane;
 • Zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzator in orasele din Romania;
 • Resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate;
 • Potential turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial;
 • Gradul scazut de accesibilitate in termeni de infrastructura rutiera al anumitor zone ale tarii, care are drept consecinta o atractivitate scazuta si investitii extrem de reduse;
 • Infrastructurile educationale, de sanatate si de servicii sociale subdimensionate impiedica incluziunea sociala si dezvoltarea capitalului uman;
 • Nivel scazut al inregistrarilor cadastrale, care afecteaza implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale;
 • Nevoia intaririi capacitatii administrative a Autoritatii de Management, a Organismelor de Implementare si a beneficiarilor, pentru o buna implementare a programului.

POR isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic, aceste obiective fiind traduse in 12 axe prioritare.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Unitati si institutii de drept public: unitati administrativ-teritoriale (autoritati si institutii ale administratiei publice locale), autoritatile publice centrale, institutii de invatamant superior de stat, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Furnizori de servicii sociale de drept public si privat;
 • Societati comerciale;
 • Unitatile de cult;
 • ONG-uri.

Dupa caz, se accepta si parteneriate intre acestia.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Dotare cu echipamente tehnologice (utilaje, masini, echipamente IT);
 • Achizitionare aplicatii software;
 • Lucrari de constructie/ reabilitare/ modernizare;
 • Investitii in iluminatul public;
 • Achizitionare mijloace de transport;
 • Lucrari de restaurare;
 • Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor;
 • Achizitionare servicii de consultanta scriere proiect, implementare proiect si elaborare proceduri de achizitii publice;
 • Achizitionare servicii de informare si publicitate;
 • Achizitionare servicii audit financiar;

Axa 2

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Buget alocat: 877.11 mil euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POR 2, PI 2.2: minim 1.000.000 euro – maxim 5.000.000 euro, cofinantare 30 – 40 %
 • POR 2, PI 2.1A: minim 25.000 euro – maxim 200.000 euro, cofinantare minim 10%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Fabricarea produselor textile;
 • Prelucrarea lemnului si fabricarea produselor din lemn;
 • Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
 • Fabricarea substantelor si produselor chimice;
 • Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
 • Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • Industria constructiilor metalice si a produselor din metal;
 • Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Depozitari;
 • Constructii;
 • Hoteluri si alte facilitati de cazare;
 • Restaurante;
 • IT;
 • Sanatate;

Axa 3

Beneficiari eligibili: Autoritati publice centrale si locale

Buget alocat: 2374.57 mil euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POR 3, PI 3.1A: minim 10.000.000 euro – maxim 50.000.000 euro, cofinantare 2%
 • POR 3, PI 3.1B ITI: minim 100.000 euro – maxim 25.000.000 euro, cofinantare 2 – 15%
 • POR 3, OS 3.2, PI 4e: minim 500.000 euro – maxim 20.0000.000 euro, cofinantare 2%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Eficienta energetica a cladirilor publice, inclusiv masuri de consolidare a acestora;
 • Eficienta energetica a cladirilor rezidentiale, inclusiv masuri de consolidare a acestora;
 • Investitii in iluminatul public;
 • Masuri pentru transport urban (cai de rulare/ piste de biciclisti/ achizitie mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.).

Axa 4

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale mediul urban

Buget alocat: 1386.86 mil euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Masuri pentru transport urban;
 • Revitalizarea zonelor urbane;
 • Cladiri pentru activitati educative, culturale si recreative;
 • Zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete etc.;
 • Strazi urbane si utilitati de baza la scara mica;
 • Infrastructura de educatie.

Axa 5

Beneficiari eligibili:

 • Autoritati publice locale;
 • Autoritati publice centrale;
 • ONG uri;
 • Unitati de cult;
 • Parteneriate intre acestea.

Buget alocat: 466.5 mil euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Restaurarea, protectia si valorificarea patrimoniului cultural.

Axa 6

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale (CJ)

Buget alocat: 1068.37 mil euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
 • Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean.

Axa 7

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale sau parteneriate intre acestea

Buget alocat: 118.9 mil euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Valorificarea economica a potentialului turistic balnear;
 • Valorificarea economica a potentialului turistic cu specific local;
 • Infrastructura turistica publica de agrement.

Axa 8

Beneficiari eligibili:

 • Autoritati publice locale;
 • Furnizori de servicii sociale de drept public si privat, acreditati conform legii.

Parteneriate intre acestea.

Buget alocat: 763.45 mil euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Constructia de spitale regionale;
 • Reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judetene de urgenta;
 • Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unitati de primiri urgente);
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de interventie integrate;
 • Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale.

Axa 9

Beneficiari eligibili: Parteneriate (grup de actiune locala) intre:

 • Unitati administrativ‐teritoriale (APL);
 • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii;
 • ONG‐uri.

Buget alocat: 101.41 mil euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POR 9, PI 9.1: minim 30.000 euro – maxim 4.900.000 euro, cofinantare 2%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Construirea/reabilitarea/modernizarea locuintelor sociale;
 • Investitii in infrastructura de sanatate, educatie si servicii sociale;
 • Stimularea ocuparii – activitati de economie sociala;
 • Activitati de dezvoltare comunitara integrata – activitati de informare, consigliere.

Axa 10

Beneficiari eligibili:

 • Unitati administrativ‐teritoriale (APL);
 • Institutii de invatamant superior de stat.

Buget alocat: 352.19 mil euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educationale anteprescolare (crese), prescolare (gradinite) si a celei pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I‐ VIII);
 • Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii scolilor profesionale, liceelor tehnologice;
 • Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale universitare.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
Axa 2, PI 2.25.000.000 euro30 – 40 %Apel nelansat
Axa 2, PI 2.1A200.000 euro10%08.07.2019, ora 12:00 – 08.11.2019, ora 12:00
Axa 3, PI 3.1A50.000.000 euro2%14.06.2019, ora 10.00 – 14.09.2019, ora 10.00
Axa 3, PI 3.1B ITI25.000.000 euro2 – 15%21.06.2019, ora 10.00 – 21.10.2019, ora 10.00
Axa 3, OS 3.2, PI 4e20.0000.000 euro2%17.06.2019, ora 12.00 – 16.10.2019, ora 12.00
Axa 9, PI 9.14.900.000 euro2%Apel nelansat

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Fabricarea produselor textile;
 • Prelucrarea lemnului si fabricarea produselor din lemn;
 • Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
 • Fabricarea substantelor si produselor chimice;
 • Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
 • Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • Industria constructiilor metalice si a produselor din metal;
 • Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Depozitari;
 • Constructii;
 • Hoteluri si alte facilitati de cazare;
 • Restaurante;
 • IT;
 • Sanatate;

POIM

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei, concentrandu-se asupra cresterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin masuri de eficienta energetica si promovare a energiei verzi, precum si prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul si o utilizare mai eficienta a resurselor.

POIM finanteaza activitati din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si eficienta energetica, contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Institute de cercetare;
 • Universitati;
 • ONG-uri;
 • Autoritati ale administratiei publice centrale/locale;
 • Alte structuri in coordonarea /subordonarea autoritatilor centrale / locale;
 • Societati comerciale;
 • Etc.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Elaborarea studiilor pentru monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
 • Inventarierea speciilor salbatice de interes comunitar in vederea determinarii masurilor pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
 • Elaborare si implementare planuri de management/ seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar;
 • Mentinerea si refacerea ecosistemelor degradate si a serviciilor furnizate (impaduriri, coridoare ecologice etc.), situate in afara ariilor naturale protejate;
 • Masuri de decontaminare si ecologizare a siturilor poluate istoric;
 • Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz;
 • Realizarea si modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala;
 • Extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta;
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta pe gaz natural si biomasa;
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale;

Axa 1

Beneficiari eligibili:

 • RA AFDJ SA Galati;
 • CN ACN SA Constanta;
 • CN APM SA Constanta;
 • CN APDF SA Giurgiu;
 • CN APDM SA Galati;
 • Ministerul Transporturilor;

Buget alocat: 3.404.255.320 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POIM 1, OS 1.3: cofinantare 2% – 25%, in functie de tipul solicitantului

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Cresterea mobilitatii prin dezvoltarea transportului rutier pe reteaua rutiera centrala;
 • Cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara centrala;
 • Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor situate pe reteaua centrala;
 • Cresterea gradului de utilizare a transportului cu metroul in Bucuresti-Ilfov.

Axa 2

Beneficiari eligibili:

 • Autoritatile si companiile nationale, autoritatile publice locale, regiile autonome, societatile si entitatile nationale si private care administreaza si/sau au in concesiune infrastructura aeroportuara;

Buget alocat: 1.602.734.954 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POIM 2, OS 2.3: Valoarea maxima prevazuta in Master Planul General de Transport pentru aeroportul respectiv, cofinantare 2% – 25%, in functie de tipul solicitantului

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera globala;
 • Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera;
 • Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor;
 • Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi;
 • Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului;
 • Reducerea timpului de stationare la punctele de comunicare transnationala;
 • Cresterea sustenabilitatii si calitatii transportului feroviar.

Axa 4

Beneficiari eligibili:

 • Institute de cercetare;
 • Ministerul Mediului;
 • Regia Nationala a Padurilor – Romsilva;
 • Administratia Nationala – Apele Romane;
 • Universitati;
 • ONG-uri;
 • Autoritati ale administratiei publice centrale/locale;
 • Alte structuri in coordonarea /subordonarea autoritatilor centrale / locale;

Buget alocat: 325.531.915 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POIM 4, OS 4.1: cofinantare 0%
 • POIM 4, OS 4.1, PI 6d: maxim 10.000.000 euro, cofinantare 15%
 • POIM 4, OS 4.2: cofinantare 15%
 • POIM 4, OS 4.3: cofinantare 2%-15%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Conservarea speciilor si habitatelor de importanta comunitara;
 • Arii naturale protejate;
 • Refacerea ecosistemelor degradate;
 • Situri poluate istoric;
 • Dezvoltarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului;
 • Dezvoltarea unui sistem de prognoza si inventariere a emisiilor de poluanti in aer;
 • Dezvoltare baza de date in conformitate cu cerintele Directivei INSPIRE, privind inventarierea poluantilor emisi in aer.

Axa 6

Beneficiari eligibili:

 • Unitati administrativ teritoriale;
 • Societati comerciale.

Buget alocat: 197.329.787 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POIM 6, OS 6.1: maxim 15.000.000 euro, cofinantare in functie de tipul solicitantului si investitiei propuse
 • POIM 6, OS 6.4: maxim 15.000.000 euro, cofinantare in functie de incadrarea solicitantului si investitiei propuse

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz;
 • Realizarea si modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala;
 • Extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta;
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta pe gaz natural si biomasa;
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale.

Axa 7

Beneficiari eligibili:

 • Unitati administrativ teritoriale;
 • Municipiul Bucuresti.

Buget alocat: 249.478.723,00 Euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POIM 7, OS 7.2: cofinantare 2%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Cresterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice;
 • Cresterea eficientei energetice in sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Bucuresti.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
Axa 1, OS 1.3 2% – 25%15.12.2017 – 31.12.2020
Axa 2, OS 2.3 2% – 25%15.12.2017 – 31.12.2020
Axa 4, OS 4.110.000.000 euro0%14.12.2018, ora 10.00 – 11.12.2020, ora 10.00
Axa 4, OS 4.1, PI 6d10.000.000 euro15%14.12.2018, ora 10.00 – 31.12.2020, ora 10.00
Axa 4, OS 4.215%21.01.2019 – 31.12.2020
Axa 4, OS 4.32%-15%09.07.2018 – 31.12.2020
Axa 6, OS 6.115.000.000 euro2%10.03.2017, ora 10.00 – 01.07.2019, ora 10.00
Axa 6, OS 6.415.000.000 euro20%17.07.2017, ora 10.00 – 01.07.2019, ora 10.00
Axa 7, OS 7.22%09.06.2016 – 31.12.2019

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate;
 • Reducerea suprafetelor poluate istoric;
 • Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal);
 • Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa prin cogenerare de inalta eficienta.

POC

Programul Operational Competitivitate (POC) sustine investitii menite sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce priveste sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate, fiind un factor generator de interventii orizontale in economie si societate, de natura sa antreneze crestere si sustenabilitate.

Domeniile de specializare inteligenta sustinute prin POC:

 • Bioeconomie;
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si Securitate;
 • Energie, mediu si schimbari climatice;
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Societati comerciale;
 • Organizatii de cercetare;

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Achizitionare echipamente si aplicatii software;
 • Activitati de cercetare industriala si experiemntala;
 • Achizitionare servicii audit financiar si tehnic;
 • Achizitionare servicii de consultanta domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii;
 • Achizitionare servicii cercetare de piata;
 • Achizitionare servicii de consultanta elaborare si implementare proiect;

Axa 1

Beneficiari eligibili:

 • Societati comerciale;
 • Organizatii de cercetare;

Buget alocat: 893.860.960 euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Dezvoltarea de produse si de servicii inovative individual sau in parteneriate.

Axa 2

Beneficiari eligibili:

 • Societati comerciale;
 • Autoritati/institutii publice centrale sau structuri publice ale acestora.

Buget alocat: 630.199.748 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POC 2, OS 2.3, A 2.3.1: maxim 25.000.000 euro, cofinantare 2%
 • POC 2, OS 2.4, A 2.3.3: maxim 38.000.000 euro, cofinantare 2%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Extinderea conexiunii in banda larga si difuzarea retelelor de mare viteza;
 • Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC;
 • Consolidarea aplicatiilor TIC pentru guvernare electronica, e‐learning.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
Axa 2, OS 2.3, A 2.3.125.000.000 euro2%06.02.2018 – 06.02.2023
Axa 2, OS 2.4, A 2.3.338.000.000 euro2%20.03.2018 – 20.03.2023

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Bioeconomie;
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si Securitate;
 • Energie, mediu si schimbari climatice;
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.

POCU

Programul Operational Capital Uman (POCU) stabileste prioritatile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, contribuind la reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene.

Strategia POCU urmareste integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane in ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei si are in vedere valorizarea capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabila in viitor.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare si certificare a competentelor;
 • Organizatii sindicale si organizatii patronale;
 • ONG-uri/ organizatii de tineret;
 • Intreprinderi sociale de insertie;
 • Angajatori;
 • Institutiile pietei fortei de munca;
 • Autoritatile publice locale si centrale;
 • Serviciul Public de Ocupare;
 • Institutii de invatamant;

Parteneriate dintre acestea, dupa caz.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Subventii acordate tinerilor care se incadreaza in categoria de grup tinta;
 • Subventii acordate angajatorilor ce fac angajari din categoria de grup tinta;
 • Activitati pentru identificarea tinerilor inactivi;
 • Sprijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi de catre tineri;
 • Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare);
 • Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute;
 • Participarea la programe de ucenicie si/sau la programe de stagii;
 • Medierea muncii.

Axa 1

Beneficiari eligibili:

 • Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor;
 • Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
 • Organizatii sindicale;
 • Organizatii patronale;
 • ONG-uri;
 • Intreprinderi sociale de insertie;
 • Organizatii de tineret;
 • Angajatori;
 • Camere de Comert si Industrie;
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM);

Solicitantii pot depune proiecte individual sau in parteneriat, in functie de apel.

Apelurile sunt dedicate regiunilor Centru , Sud-Est si Sud Muntenia.

Buget alocat: 230.693.510 euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Cresterea ocuparii locurilor de munca de catre tineri;
 • Imbunatatirea nivelului de competente prin consiliere si formare, inclusiv antreprenoriala.

Axa 2

Beneficiari eligibili:

 • Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor;
 • Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
 • Organizatii sindicale;
 • Organizatii patronale;
 • ONG-uri;
 • Intreprinderi sociale de insertie;
 • Organizatii de tineret;
 • Angajatori;
 • Camere de Comert si Industrie;
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM);

Solicitantii pot depune proiecte individual sau in parteneriat, in functie de apel.

Apelurile sunt dedicate regiunilor Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest si Sud-Vest Oltenia.

Buget alocat: 427.274.220 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POCU 2, OS 2.3: maxim 49.000.000 euro, cofinantare 0%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Cresterea ocuparii locurilor de munca de catre tineri;
 • Imbunatatirea nivelului de competente prin consiliere si formare, inclusiv antreprenoriala.

Axa 3

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Muncii si Justitiei Sociale/SPO;
 • Agajatori;
 • Organizatii patronale;
 • Asociatii de intreprinderi;
 • Intreprinderi mari;

Se poate aplica si in parteneriat, dupa caz.

Buget alocat: 1.295.813.533 euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Subventionarea locurilor de munca;
 • Ocuparea locurilor de munca de catre someri si persoane inactive, respectiv persoane cu dizabilitati;
 • Job coaching;
 • Programe de ucenicie si/sau de stagii;
 • Formare profesionala pentru managerii si angajatii care isi desfasoara activitatea in departamentele de resurse umane;
 • Formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare).

Axa 6

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MEN;
 • Institutii de invatamant acreditate, publice si private;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
 • Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;
 • Autoritatile publice locale (APL) cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
 • ONG-uri;

Buget alocat: 86.397.710 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POCU 6, OS 6.2 si 6.6: maxim 4.000.000 euro, cofinantare 5%
 • POCU 6, OS 6.3, 6.5 si 6.6: maxim 43.932.500 euro, cofinantare 5%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Sprijinirea participarii la invatamantul anteprescolar;
 • Programe de educatie parentala;
 • Cresterea participarii copiilor apartinand minoritatii Roma si copiilor cu dizabilitati;
 • Asigurarea de servicii si programe educationale de calitate destinate prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
Axa 2, OS 2.349.000.000 euro0%3.04.2017, ora 10.00-31.12.2023
Axa 6, OS 6.2 si 6.64.000.000 euro5%20.08.2018, ora 16.00 –

30.12.2019

Axa 6, OS 6.3, 6.5 si 6.643.932.500 euro5%25.09.2017, ora 10.00 –

30.12.2020

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Cresterea ocuparii locurilor de munca de catre tineri;
 • Imbunatatirea nivelului de competente prin consiliere si formare, inclusiv antreprenoriala;
 • Sprijinirea participarii la invatamantul anteprescolar;
 • Programe de educatie parentala;
 • Cresterea participarii copiilor apartinand minoritatii Roma si copiilor cu dizabilitati;
 • Asigurarea de servicii si programe educationale de calitate destinate prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii.

POCA

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) promoveaza crearea unei administratii publice moderne, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economica, prin intermediul unor servicii publice competitive, investitii si reglementari de calitate. O astfel de administratie trebuie sa fie capabila sa ofere decidentilor politici instrumentele necesare fundamentarii si implementarii unor politici publice in interesul cetatenilor. Optimizarea administratiei este o conditie importanta pentru punerea in aplicare a oricarei schimbari structurale catre o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Cine poate accesa?

Programul se adreseaza urmatoarelor tipuri de beneficiari:

 • Autoritati si institutii publice centrale;
 • Autoritati administrative autonome;
 • ONG-uri, parteneri sociali;
 • Institutiile de invatamant superior acreditate si de cercetare;
 • Academia Romana;
 • Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor;
 • Autoritati si institutii publice locale beneficiare ITI;
 • Institutiile din sistemul judiciar.

Investitii eligibile

Tipuri de investitii eligibile in cadrul Programului:

 • Dezvoltarea si implementarea de politici si instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane;
 • Dezvoltarea si implementarea de sisteme standard si instrumente moderne si eficiente de management la nivelul institutiilor din sistemul judiciar;
 • Cresterea transparentei si responsabilitatii sistemului de achizitii publice in vederea aplicarii unitare a normelor si procedurilor de achizitii publice si reducerea neregulilor in acest domeniu;
 • Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice (SCAP);
 • Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
 • Asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar in vederea imbunatatirii accesului si a calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Axa 1

Beneficiari eligibili: Unitati administrativ-teritoriale

Buget alocat: 326.380.000 euro

In functie de apelul specific, bugetul per proiect variaza:

 • POCA 1, OS 1.3: maxim 33.000.000 euro, cofinantare 2%
 • POCA 1, OS 1.4: maxim 10.000.000 euro, cofinantare 2%

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Introducerea/extinderea utilizarii de instrumente de management al calitatii si performantei in administratia publica locala;
 • Schimburi de experienta/networking-ul cu autoritati, institutii, organisme publice nationale si internationale;
 • Dezvoltarea abilitatilor personalului din autoritatile si institutiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes (ex. managementul calitatii, managementul performatei).

Axa 2

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ONG-uri sau Parteneri sociali;
 • Ministerul Educatiei in parteneriat cu Nationale Institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare, ONG-uri si Parteneri sociali;
 • Camera Deputatilor in parteneriat cu Senatul Romaniei, ONG-uri sau Parteneri sociali;
 • Unitati administrativ-teritoriale in parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale, ONG-uri, parteneri sociali, sau institutii de invatamant superior acreditate;
 • Ministerul Justitiei;
 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Institutul National al Magistraturii;
 • Scoala Nationala de Grefieri;
 • Ministerul Public;
 • Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
 • Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania;
 • Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti;
 • Consiliul de Mediere;
 • Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
 • Asociatii profesionale cu activitate in domeniul justitiei;
 • ONG-uri cu activitate in domeniul justitiei;
 • Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
 • Directia Nationala Anticoruptie;
 • Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Directia Nationala de Probatiune;
 • Inalta Curte de Casatie si Justitie;
 • Autoritati ale administratiei publice centrale care au competentele/atributiile necesare in legatura cu activitatea sistemului judiciar;
 • Asociatii, uniuni si alte tipuri de organizatii profesionale cu activitate in domeniul justitiei;
 • Oficiul National pentru Achizitii Centralizate;

Buget alocat: 187.690.000 euro

Domenii prioritare pentru investitii:

 • Dezvoltarea capacitatii administrative de a preveni si a reduce coruptia;
 • Educatie anticoruptie;
 • Dezvoltarea de aplicatii IT care sa ofere informatii despre stadiul executarii unei hotarari judecatoresti, tabloul executorilor judecatoresti la nivel national, activitatea acestora etc., in vederea imbunatatirii managementului institutional al executorilor judecatoresti;
 • Dezvoltarea si aplicarea de politici imbunatatite de acordare a asistentei juridice, de evaluare a calitatii si monitorizare a asistentei;
 • Educatie juridica si constientizare;
 • Informare cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetatenilor, cu o atentie deosebita acordata grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunitati defavorizate etc.);
 • Accesul la jurisprudenta in mediul on-line prin publicarea hotararilor judecatoresti; imbunatatirea accesului in sistem electronic la dosarele de judecata (e-file);
 • Cresterea calitatii si a accesibilitatii la serviciile furnizate de ONRC prin dezvoltarea si consolidarea registrului comertului/buletinului procedurilor de insolventa, etc.

Calendar lansari

AxaBugetCofinantareData lansare
Axa 1, OS 1.333.000.000 euro2%fise de proiect 20.09.2019, ora 14.00

 

cereri de finantare 20.12.2019, ora 14.00

Axa 1, OS 1.410.000.000 euro2%fise de proiect 26.07.2019, ora 14.00

 

cereri de finantare 30.08.2019, ora 14.00

Domenii eligibile

Posibile domenii pentru care se pot aplica proiecte:

 • Administratie publica si sistem judiciar eficiente;
 • Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente.