Ministerul Sanatatii, in calitate de Operator al Programului ”Provocari in sanatatea publica la nivel european” finantat prin Granturile SEE 2014-2021, lanseaza in consultare publica Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 ”Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate in special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”.

Alocare financiara:

Suma totala alocata acestui apel este de 9.000.000 de euro. Valoarea minima a grantului care poate fi solicitata pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro, iar suma maxima a grantului este de 1.000.000 euro.

Solicitanti eligibili in cadrul Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 ”Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate in special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi sunt exclusiv ENTITATILE PUBLICE stabilite in Romania ca persoane juridice (de exemplu: autoritatile locale si centrale, directiile de sanatate publica, spitale etc).

Parteneri eligibili:

  1. Romania: entitati publice, ONG-uri, entitati private, infiintate ca persoane juridice romane;
  2. Statele donatoare: orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, precum si organizatii neguvernamentale infiintate cu personalitate juridica intr-unul dintre statele donatoare.

In cadrul apelului de propuneri, sunt eligibile urmatoarele activitati:

  • Masuri directe pentru imbunatatirea serviciilor de sanatate preventiva in comunitatile vulnerabile, inclusiv romi, pentru asigurarea accesului la asistenta medicala si reducerea inegalitatilor sociale ( furnizarea de servicii de sanatate pentru mama si copil, activitati privind prevenirea bolilior infectioase, activitati privind prevenirea bolilor netrasmisibile)
  • Investitii in infrastructura de sanatate preventiva care contribuie la reducerea inegalitatilor in starea de sanatate (reabilitarea cladirilor pentru facilitarea furnizarii serviciilor de sanatate preventiva, achizitionarea de echipamente medicale, echipamente IT exclusiv pentru desfasurarea de activitati medicale, IT echipamente pentru activitati de management)
  • Servicii de formare, campanii de informare si sensibilizare

Cheltuieili eligibile in cadrul Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 ”Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate in special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi:

  • Costurile de investitii includ costurile echipamentelor, lucrarile minore de renovare a cladirilor existente( vopsire si alte forme de decorare, re-cablare, re-instalare, pardoseli, reabilitari utilitati, amenajari minore spatiu verde si alte lucrari similare);
  • Costul personalului alocat proiectului;
  • Indemnizatii de calatorie si de sedere pentru personalul care participa la proiect;
  • Achizitia de echipamente.

Pentru  mai multe detalii despre programele nerambursabile, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0732077575 sau adresa de email office@ariaunited.com