250.000 lei nerambursabili pentru proiecte de Cercetare Postdoctorala in cadrul subprogramului 1.1-Resurse Umane asociate PNCDI III 

Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) lanseaza competitia pentru instrumentul de finantare „Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)„, aprobata prin Ordinul MCI nr. 495/22.08.2019. Competitia este organizata in cadrul Programului 1 – Dezvoltarea sistemului national de CD, Subprogramul 1.1. Resurse umane asociate PNCDI III.

Subprogramul 1.1-Resurse Umane are ca scop sprijinirea tinerilor cercetatori, doctori in stiinte, care doresc sa isi dezvolte o cariera profesionala in activitatea de cercetare stiintifica, in institutiile de cercetare din Romania.

Prin program se doreste sporirea sanselor si totodata cresterea numarului de tineri cercetatori in vederea obtinerii unei pozitii profesionale stabile in domeniul cercetarii-inovarii in unitatile cu profil specific din tara. Totodata, se doreste cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in plan international, prin cresterea valorii adaugate prin proiect si valorificarea rezultatelor cercetarii.

Conditii generale de participare:

 • Propunerea de proiect este dezvoltata de un cercetator, cu functie de director de proiect, supervizat de catre un mentor;
 • Instrumentul de finantare se adreseaza tinerilor cercetatori din Romania si strainatate, cu performante concretizate prin calitatea si recunoasterea rezultatelor stiintifice.

In situatia in care propunerea de proiect este acceptata la finantare, cercetatorul din strainatate, director de proiect, isi va intrerupe activitatea in strainatate si isi va desfasura activitatea in Romania, in institutia gazda a proiectului;

OBS!!! Directorul de proiect are responsabilitatea principala pentru implementarea activitatilor stiintifice ale proiectului, conform propunerii de proiect acceptata la finantare.

Termen limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 octombrie 2019, ora 16:00

 Durata de implementare: 12-24 luni

 Buget total: 55.000.000 lei

 Finantarea maxima acordata pentru un proiect, cu o durata de implementare de maxim 24 luni este de 250.000 lei. Finantarea maxima acordata pentru un proiect cu o durata mai scurta de 24 de luni, se calculeaza proportional cu durata proiectului raportata la 24 de luni.

Pentru aplicantii din strainatate finantarea maxima este de 300.000 lei pentru o durata de implementare de maxim 24 luni cu urmatoarele mentiuni, indeplinite cumulativ:

 • a fost salariat sau bursier al unei entitati din strainatate, cu contract pe termen determinat sau nedeterminat, pe o perioada cumulata de cel putin 2 ani, in ultimii 4 ani;
 • are, in derulare, un contract de angajare sau de bursa in strainatate, la momentul depunerii propunerii de proiect.

Pentru proiectele cu o durata mai scurta de 24 luni, se calculeaza proportional cu durata proiectului raportata la 24 luni.

Criterii de eligibilitate:

a) Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand primul titlu de doctor obtinut prin Ordin de Ministru, in urma cu cel mult 4 ani, fata de momentul depunerii propunerii de proiect. In cazul in care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia in considerare data indicata pe diploma.

OBS!!! Pot depune propuneri de proiecte si persoanele care si-au sustinut cu succes teza de doctorat, urmand ca obtinerea diplomei sa fie facuta pana cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;

b) Directorul de proiect are, la momentul depunerii propunerii de proiect, varsta mai mica sau egala cu 40 ani (nu a implinit varsta de 41 ani);

c) Directorul de proiect indeplineste standardele minimale de eligibilitate, dupa cum urmeaza:

A. Web of Science:

Pentru domeniile principale D1 (Matematica) -D12 (Stiinte economice) minim o publicatie in tema propunerii de proiect in revistele vizate;

Pentru domeniu principal D12 (Stiinte economice) minim 6 publicatii in tema propunerii de proiect in revistele vizate;

Pentru domeniul principal D13 (Stiinte umaniste) minim o publicatie.

Mai jos regasiti domeniile principale de cercetare:

D1. MatematicaD5. Stiinte inginerestiD9. Sanatate
D2. InformaticaD6. Stiinta materialelorD10. Stiintele vietii      aplicate si Biotehnologii
D3. ChimieD7. Stiintele pamantuluiD11. Stiinte sociale
D4. FizicaD8. Biologie si EcologieD12. Stiinte economice
D13. Stiinte umaniste

 

Mai multe detalii regasiti in linkul de mai jos: https://uefiscdi.gov.ro/resource-828918%20?&wtok=&wtkps=XY1bDoIwEEX3Mt+CTAuUDHsgJq4A2oIVEELLIzHu3YIfRr/mZnLOvSUJelpKCFbXdhbyIrfECaxR4FOMBJi61s28qoVM07js01oaPfJNNAHO1b3fbgFb3DKuu+B5s19GEHP4dEnlew1xEe+AIFBqfFyuZy4ilrEsSrLD8Or3c2KICUfkeLRgcljFn4MRwS/od1d97PrUD2rudDhMTTjr2lipTLgYvYbl5IwcOshfbw==&wchk=73a9818c16f2009249f5802dcac0a478f62d8293

B. Rute complementare:

Pentru domeniile principale D11(Stiinte Sociale) -D13 (Stiinte Umaniste) minim 2 publicatii in tema propunerii de proiect, in:

 • ERIH Plus (categoriile Int 1 si Int 2 din evaluare 2011)
 • Publicatii specifice domeniului aplicatiei, aparute la edituri straine de prestigiu in domeniu stiintelor sociale, artelor si stiintelor umaniste.

d) Proiectul se desfasoara intr-o organizatie de cercetare-dezvoltare(institutie gadza) din Romania. Institutia gazda nu poate fi o intreprindere, in sensul legislatiei privind ajutorul de stat;

e) Institutia gazda nu este declarata, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o Autoritate Contractanta;

f) Directorul de proiect este angajat in institutia gazda din Romania, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinate cu obligatia de a fi angajat pe cel putin perioada contractului de finantare, sau are acordul de angajare, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului de finantare. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare trebuie sa fie incheiat de directorul de proiect cu institutia gazda cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;

g) Directorul de proiect are acordul de mentor din partea unui coordonator de doctorat sau a unui cercetator cu atestat de abilitare, angajat SAU care are un acord de colaborare in institutia gazda a proiectului, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, SAU are acordul de angajare, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului. Mentorul nu poate fi coordonatorul de doctorat al directorului de proiect;

h) O persoana poate depune, ca director de proiect, o singura propunere de proiect. In cazul in care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte (indiferent de tip) de catre acelasi director de proiect, propunerile de proiecte sunt declarate neeligibile;

i) Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere activitati deja finantate sau in curs de finantare;

j) O persoana poate participa, in calitate de mentor, la maxim 3 proiecte postdoctorale in prezenta competitie.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu personalulnumai pentru directorul de proiect si mentor (salarzare optionala); aceste cheltuieli includ contributiile legale aferente salariilor si veniturilor asimilate;
 • cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a tertilor etc.;
 • cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale directorului de proiect, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu din domeniul proiectului;
 • cheltuieli indirecte (regie) – se calculeaza ca procent (max. 20%) din cheltuielile directe: cheltuielile cu personalul, cheltuieli de logistica (exceptand valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD) si cheltuieli de deplasare.

Contractul de finantare va specifica repartizarea sumelor pe categoriile de buget. Pe parcursul proiectului, se pot face realocari intre categoriile de buget:

 • cheltuieli cu personalul;
 • cheltuieli de logistica si cheltuieli de deplasare, in limita a 15% din bugetul total al proiectului, fara o aprobare prealabila, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

Criteriile de evaluare:

 

 1. Directorul de proiect si Mentorul (50%)

1.1 Directorul de proiect (40%)- Se va evalua calitatea rezultatelor cercetarii directorului de proiect, asa cum rezulta din lista de publicatii si brevete cu accent prioritar pe originalitate, contributie proprie, impactul asupra rezultatelor in domeniu precum si relevanta acestora pentru proiect.

1.2 Mentorul- Se va evalua capacitatea mentorului de a gestiona intr-un mod autonom activitatea stiintifica ca cercetator si/sau lider de grup, precum si vizibilitatea la nivel international si prestigiul sau in cadrul grupului din care face parte la nivel international.

 1. Propunerea de proiect (50%)

2.1 Se va evalua solutia generala descrisa in propunerea de proiect in contextul actual si potential sau impactul in viitor.

2.2 Se va evalua metoda si planul de lucru asa cum sunt definite in propunerea de proiect ca o abordare concreta pentru a ajunge la solutia prevazuta.

In urma evaluarii se va acorda un calificativ fractionat de la 0 la 5.

 

0ABSENTPropunerea de proiect nu trateaza criteriul analizat sau nu poate fi judecat din cauza informatiilor care lipsesc sau sunt incomplete.
1SLABPropunerea nu raspunde criteriului in mod corespunzator, sau exista deficiente inerente grave.
2SATISFACATORPropunerea de proiect se adreseaza in linii mari criteriului dar exista deficiente semnificative.
3BUNPropunerea de proiect abordeaza bine criteriul dar sunt necesare imbunatatiri.
4FOARTE BUNPropunerea de proiect abordeaza foarte bine criteriul, desi anumite imbunatatiri sunt inca posibile.
5EXCELENTPropunerea de proiect abordeaza cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore.

 

Scorul final va fi calculat ca o suma a punctajelor pentru fiecare dintre cele doua criterii inmultita cu valoarea procentuala corespunzatoare si inmultit cu 20 (scor final max. 100).

Proiectele sunt evaluate de experti recunoscuti international si care indeplinesc criteriile de selectie dupa cum urmeaza:

 • Expertul evaluator este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel putin 10 ani;
 • Expertul evaluator a derulat cel putin un proiect de cercetare castigat prin competitie nationala sau internationala, in calitate de director de proiect/responsabil partener.

Intreaga documentatie poate fi descarcata de AICI: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala