Programul “RO-Energy„, finantat de catre Mecanismul Financiar SEE si Norvegia, si operat de Innovation Norway finanteaza activitati menite sa imbunatateasca eficienta energetica la nivelul a diferite tipuri de entitati. Programul are in vedere reducerea emisiilor de carbon si adoptarea unor bune practici prietenoase cu mediul inconjurator. De asemenea, programul intentioneaza sa stimuleze si sa dezvolte relatii de colaborare pe termen lung intre statele Donatoare respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia, si Romania, incurajand parteneriate bilaterale pe termen lung.

Termenul limita de depunere este 20 ianuarie 2020.

SOLICITANTI ELIGIBILI prin Programul norvegian “RO-Energy”:

Orice entitate, publica/privata, comerciala/necomerciala si organizatii non-guvernamentale.

Cerinte specifice:

• Solicitantul trebuie sa fie infiintat de cel putin 3 ani fiscali inainte de data termenului limita de depunere;
• Obiectele principale de activitate ale aplicantului trebuie sa fie in stransa legatura cu cererea pentru care se depune propunerea de proiect.

PARTENERI ELIGIBILI

Orice entitate, publica/privata, comerciala/necomerciala si organizatii non-guvernamentale stabilite in Norvegia, Islanda si Luchenstain

• Partenerul trebuie sa fie infiintat cu cel putin 1 an fiscal inainte de data termenului limita de depunere
• Obiectele principale de activitate ale Partenerului(lor) trebuie sa fie strans asociate celor pentru care se depune propunerea de proiect;

BUGETUL PROGRAMULUI “RO-Energy”:
Suma totala alocata este de 12,985 mil euro prin programul nerambursabil se poate accesa pentru:

  • Schema de granturi mici (apelul 3): minim 50.000-maxim 200.000
  • Schema de granturi mari (apelurile 4a si 4b): minim 200.000-maxim 2.000.000

RATA DE CO-FINANTARE
Pentru IMM-uri rata finantarii acordate poate varia de la 10% la 90%, in functie de tipul si dimensiunea solicitantului si de alte elemente relevante referitoare la impactul proiectului.
Entitatile publice pot obtine maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile
ONG-uri ajungand pana la maxim 90%.

ACTIVITATI ELIGIBILE prin Programul “RO-Energy”:

Proiectele trebuie sa urmareasca:

• Eficienta energetica in cladiri (detinute de entitati ne-economice);
• Eficienta energetica in industrie;
• Eficienta energetica in infrastructura;
• Eficienta energetica a produselor;
• Eficienta energetica in sectorul transporturilor.

Indicatori obligatorii urmariti prin proiect:
Propunerile privind proiectele trebuie sa contribuie in mod direct la acesti indicatori:

  • Reduceri anuale estimate ale emisiilor de co2 (in tone, co2 echiv.);
  • Reducerea consumului anual de energie/energie electrica estimat in MWh;
  • Economii anuale monetare provenite din masuri de eficienta energetica in EURO.
  • Numar de locuri de munca create; (optional)

CHELTUIELI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL RO-ENERGY

Cheltuieli directe:
• Costurile de personal alocate proiectului, alcatuite din salariile reale plus asigurarile sociale si alte costuri prevazute de lege;
• Indemnizatii de deplasare si sedere pentru personalul si voluntarii care participa la proiect, cu conditia sa respecte practicile uzuale referitoare la cheltuielile de deplasare ale Promotorului de Proiect si Partenerului de proiect;
• Costurile echipamentelor noi sau second‐hand;
• Costurile materialelor consumabile si a celor de aprovizionare, cu conditia sa poata fi identificate si alocate proiectului;
• Costurile alocate altor contracte incheiate de un Promotor de proiect in scopul desfasurarii proiectului, cu conditia ca aceste contracte sa respecte normele aplicabile in cazul achizitiilor publice;
• Costurile care decurg in mod direct din conditiile impuse prin Contractul de proiect, pentru fiecare proiect.

Cheltuieli indirecte:
Costurile indirecte reprezinta toate costurile eligibile care nu pot fi identificate de catre Promotorul de Proiect si/sau Partenerul de proiect ca fiind atribuite in mod direct proiectului, dar care pot fi identificate si justificate prin sistemul de contabilitate ca fiind suportate in raport direct cu costurile direct eligibile atribuite proiectului.
Costurile indirecte ale proiectului vor reprezenta o repartizare justa a cheltuielilor generale suportate de Promotorul de Proiect sau Partenerul de proiect.

Acestea pot fi identificate prin una dintre urmatoarele metode:
• Pe baza costurilor indirecte reale pentru acei Promotori de proiect sau Parteneri de proiect care aplica un sistem de contabilitate analitic in vederea identificarii costurilor indirecte proprii, conform celor mai sus mentionate;
• Promotorul de proiect si Partenerii de proiect pot opta pentru o rata forfetara de maxim 25% din costurile totale direct eligibile, exclusiv costurile direct eligibile pentru subcontractare si costurile pentru resurse puse la dispozitie de terti, care nu sunt utilizate la sediile Promotorului de proiect sau Partenerului de proiect, care fac obiectul calcularii ratei conform unei formule de calcul juste, echitabile si verificabile sau a unei metode aplicata conform schemelor de granturi finantate integral de Statul beneficiar pentru tipuri similare de proiecte si Promotor de proiect;
• Promotor de proiect si Partenerul de proiect pot opta pentru o rata forfetara de maxim 15% din costurile de personal direct eligibile.

EVALUARE in cadrul Programului “RO-Energy”:
Proiectul va trece prin doua evaluari:
1. evaluarea administrativa si a eligibilitatii;
2. evaluarea tehnica si administrativa (numai proiectele care au trecut de evaluarea administrativa si a eligibilitatii aplicantului).
In cadrul evaluarii tehnico-administrative sunt urmarite urmatoarele criterii: relevanta proiectului in raport cu rezultatele asteptate ale programului si activitatile eligibile stabilite prin acest apel, obiectivele proiectului, modalitatea in care proiectul raspunde la politici sectoriale, viabilitatea tehnica si financiara, impactul socio-economic al proiectului, calitatea parteneriatului, sustenabilitatea proiectului.

Intreaga documentatie poate fi descarcata aici: