AM POR a publicat ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2111/09.07.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii „Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020.

Beneficiari eligibili:

  • Microintreprindere
  • Intreprindere Mare
  • Autoritate publica locala
  • ONG
  • IMM
  • Universitate
  • Autoritatea publica centrala
  • Institutie publica
  • Institut de cercetare
  • Camera de comert

Detalii complete aici