Granturile pentru capital de lucru se acorda sub forma de suma forfetara si in procent de pana la 15% din cifra de afaceri a companiei pe anul 2019, dar nu mai mult de 150.000 euro.

Beneficiarii de granturi pentru capital de lucru au o perioada de 180 de zile de la alocarea banilor in conturile deschise la institutii partenere pentru a cheltui banii si a depune Raportul aferent.

Granturile pentru capital de lucru sunt nerambursabile si sunt acordate in baza depunerii unei cereri de finantare electronica pe site-ul granturi.imm.gov.ro.

Cine poate accesa?

Granturile de capital de lucru pot fi acordate IMM-urilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1) au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza OUG nr.29/2020;
2) au inregistrat profit operational din activitatea curenta in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului;
3)dispun de cofinantare de minim 15% din valaorea grantului acordat;
4)nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
5) mentin sau suplimenteaza numarul de angajati existenti la data inscrierii electronice, pentru o perioada de minim 6 luni de la momentul platii ajutorului financiar;
6) au autorizat unul dintre codurile CAEN eligibile pentru acest tip de Grant.

Co-finantare
Pentru granturile de capital de lucru procentul cofinantarii asigurate de beneficiar este de 15% din suma primita.

Domenii eligibile
Codurile CAEN eligibile sunt: 1011, 1012, 1013, 1020, 1031, 1032, 1039, 1051, 1629, 1811, 1812, 1813, 1814, 1820, 2341, 2349, 2680, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3299, 4761, 4762, 4763, 4778, 4910, 4920, 4931, 4932, 4939, 4941, 4942, 5010, 5020, 5030, 5040, 5110, 5121, 5210, 5221, 5222, 5223, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5821, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 6110, 6120,  6201, 6203, 6209, 6311, 6312, 6391, 6399, 7220, 7311, 7312, 7320, 7410, 7420, 7490, 7711, 7722, 7911, 7912, 7990, 8230, 8510, 8520, 8531, 8532, 8541, 8542, 8551, 8552, 8553, 8559, 8560, 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9329.

Investitii eligibile

Granturile de capital de lucru pot fi folosite pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b)datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
c)cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
d)achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
e)cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
f)cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
i) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

Cum te putem ajuta

Poti beneficia de sprijinul nostru pentru completarea documentelor si a contului pentru depunerea cererii de finantare.