MFP a finalizat normele de aplicare ale Programului de sustinere a intreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest Romania.

Programul incurajeaza si stimuleaza dezvoltarea IMM-urilor prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate acestora. Pentru anul 2019 este alocat un plafon de garantii in valoare de 700 milioane de lei.

Proiectul de act normativ stabileste: costul total al creditelor acordate in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru IMM-uri care se compun din ROBOR 3M + marja fixa, astfel: pentru creditele garantate de stat in proportie de 80%, marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele garantate de stat in proportie de 50%, marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de catre instituţia de credit in toate etapele creditarii. Marja nu include prima unica de garantare şi taxele aferente operaţiunilor conexe activitaţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi inregistrarea garanţiilor etc.).

Prima unică de garantare este compusă din comisionul de risc datorat M.F.P. de către beneficiarul programului şi comisionul de administrare datorat de beneficiar F.N.G.C.I.M.M., criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, cât şi pentru instituţiile de credit ce vor să participe în Program. De asemenea, beneficiarul trebuie să prezinte instituţiilor de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.