gROwth „Investim in copii, investim in viitor” – fonduri guvernamentale nerambursabile de maximum 500.000 de euro pentru constructia sau dotarea de gradinite cu profil sportiv, conform schemei de ajutor de minimis Growth.

Prezenta schema de minimis „gROwth – investim in copii, investim in viitor” are ca scop principal constructia si/sau infiintarea, amenajarea si dotarea gradinitelor cu profil sportive pentru minim 2 grupe standard si asigurarea in cadrul acestora a invatamantului prescolar de specialitate. Activitatile trebuie sa aiba ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor de comunicare a prescolarilor si imbunatatirea performantelor sportive in mod unitar in cadrul aceluiasi proces didactic.

Solicitanti eligibili in cadrul Programului minimis „gROwth – investim in copii, investim in viitor” trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizatii non-guvernamentale, asociatii, fundatii si/sau grupuri fiscal precum si Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, federatiilor sau cluburilor sportive.

Prezenta schema de ajutor de minimis nu se aplica ajutoarelor de stat acordate:

 • intreprinderile aflate in dificultate sau care au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeana, Consiliul Concurentei sau de un furnizor de ajutor de stat;
 • intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii;
 • intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
 • intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor Agricole;
 • intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui;
 • intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

In cazul obtinerii finantarii nerambursabile, beneficiarul trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) cladirea este dimensionata pentru cel putin 2 sali de grupa standard, instituite conform prevederilor legale in vigoare si are toate facilitatile necesare desfasurarii activitatii;
 2. b) cladirile in care se vor organiza gradinite cu profil sportiv pot fi noi sau existente care se vor moderniza si amenaja cu schimbarea functiunii, cu conditia ca in ultimii 5 ani sa nu fi functionat o cresa si/sau gradinita in cladirea respectiva;
 3. c) obiectivele de investitii trebuie sa indeplineasca standarde minime de constructie, de dotare generala si sportiva, de personal de specialitate si de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;
 4. d) fac dovada existentei unui numar minim de 10 angajati aferenti proiectului pe perioada de functionare a gradinitei.

Activitatea in acest program de finantare nerambursabila va fi mentinuta cel putin 10 ani de la obtinerea autorizatiei de functionare; in caz contrar, investitorul va rambursa suma obtinuta ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme. De asemenea, societatea se obliga sa asigure un numar de locuri gratuite pentru copii, prioritate avand copii cu dizabilitati.

Beneficiarilor le este interzis sa inchida activitatea altor gradinite/crese aflate in administrarea lor pe o perioada de cel putin 7 ani de la acordarea ajutorului de minimis;

Investitiile eligibile prin prezenta schema de minimus „gROwth – investim in copii, investim in viitor sunt:

 • construirea si/sau amenajarea gradinitelor si a cladirilor anexe
 • achizitia de active corporale/necorporale pentru dotare (mijloace fixe si obiecte de inventar)
 • amenajarea terenurilor sportive si cheltuielilie privind dotarea gradinitelor cu active corporale si necorporale de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar.

Finantare nerambursabila prin Program:

Bugetul maxim al schemei este de 2.350 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500 milioane euro, defalcate astfel:

 • a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finantare pentru perioada 2019-2020;
 • b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis pentru perioada 2019-2022.

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de pana la 100% din valoarea totala a proiectului finantat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acorda garantii guvernamentale de stat de pana la 50% din valoarea creditului contractat de investitor.