IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE

0
54

 

În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia de COVID-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor, au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“.

Programul „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE” este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajaţi.

Programul sustine accesul IMM la finantari destinate achizitionarii de bunuri mobile noi sau second-hand si asigura fluxurile financiare necesare prin operatiuni specifice de sell-and-lease-back.

  • Durata maxima a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cuprinsa intre 3 si 12 luni, iar avansul achitat de beneficiar poate fi de la 0% pana la maximum 20% din valoarea de achizitie a bunului finantat ( exclusiv TVA);
  • Costul finatarii garantate acordate in cadrul Programului consta in:
  • Rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 3,5,% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de finantator in toate etapele finantarii;
  • Comisionul de administrare datorat FNGCIMM;
  • Comisionul de risc datorat Ministerul Finantelor Publice.
  • Costurile finantarii sunt subventionate de catre stat in baza unei scheme de ajutor de minimis, astfel este acoperit un procent de 50% din costul dobanzii, iar comisionul de administrare și comisionul de risc, sunt subventionate in procent de 100%;

Caracteristici:

  • Procentul maximum de garantare este 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei in cadrul unei operatiuni de leasing financiar;
  • Procentul maximum de garantare este de maximum 60% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane, utilizate in scop comercial in cadrul unei operatiuni de leasing financia Perioada de acordare a granturilor care acopera costurile de finantare este de 8 luni de la data acordarii finantarii, iar perioada de acordare a granturilor care acopera costurile de garantare este de maximum 12 luni de la data acordarii garantiei

Conditii de eligibilitate: 

Beneficiarul programului este intreprinderea mica si mijlocie care desfasoara activitate economica, respectiv societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderile familiale autorizate, organizatiile nonguvernamentale, asociatiile si fundatiile, cooperativele agricole si societatile agricole care desfasoara activitati economice.

Beneficiarul este eligibil in cadrul programului daca, la data solicitarii de acordare a facilitatii de factoring garantate respecta Recomandarea Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind conditionarea acordarii de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeana de lipsa unei legaturi cu jurisdictiile necooperante si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu se afla in dificultate in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau finantator;

c) nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni sau daca inregistreaza restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C., acestea sunt incadrate in categoriile A, B si C;

d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati;

e) este eligibil conform reglementarilor interne ale finantatorului;

f) nu inregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare;

g) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante restante bugetare;

h) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

Domenii eligibile:

productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta loiala.

Domenii neeligibile:

intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.

Partenerii Operatori de Leasing Financiar

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A.

SCANIA CREDIT ROMANIA IFN S.A.

BCR LEASING IFN S.A.

OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS IFN S.A.

BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A.

RAIFFEISEN LEASING IFN S.A.

BRD SOGELEASE IFN S.A.

MERCEDES-BENZ LEASING IFN. S.A.

RCI LEASING ROMANIA IFN S.A.

ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A.

VOLVO FINANCIAL SERVICES INT. ROMANIA IFN S.A.

Contacteaza-ne

author avatar
Fonduri nerambursabile