PNDR 4.2

0
37

Perioada de derulare:  8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul PNDR 4.2 este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Obiectiv program PNDR 4.2: 

 • investitiile individuale si/sau colective care conduc la dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole, investitii privind facilitati de depozitare si ambalare, sisteme de management al calitatii, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare si marketing; investitii pentru modernizarea si extinderea sistemelor de colectare si conditionare, coroborate cu activitati de marketing si cu cresterea calitatii produselor.
 • investitii care vor contribui la crearea de noi unitati de procesare a plantelor proteaginoase, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de munca contribuind astfel la promovarea ocuparii fortei de munca.

Buget: 

 • Sprijin pentru investitii de modernizare in procesarea/ marketingul produselor Agricole 143.611.067 Euro;
 • Sprijin pentru investitii noi, extindere si modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase – 39.166.655 Euro.

Pragul de calitate:

 1. pentru componenta „Sprijin pentru investitii de modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole”

Pragurile de calitate lunare sunt: 

 • 65 de puncte (08.10.2021 – 07.11.2021); 
 • 50 de puncte (08.11.2021 – 07.12.2021) 
 • 15 puncte (08.12.2021 – 07.01.2022). 

2. pentru componenta „Sprijin pentru investitii noi, extindere si modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase”.

Pragurile de calitate lunare sunt:

 • 65 de puncte (08.10.2021 – 07.11.2021); 
 • 45 de puncte (08.11.2021 – 07.12.2021) 
 • 15 puncte (08.12.2021 – 07.01.2022).

Valoarea Grantului nu poate depasi:

– pentru microintreprinderi si intreprinderi mici:

800.000 Euro/proiect pentru investitiile noi permise in cadrul fisei ;
600.000 Euro/proiect pentru celelalte investitii;

– pentru intreprinderi mijlocii:

1.200.000 euro/proiect pentru investiile noi permise in cadrul fisei;
1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investitii

– pentru alte intreprinderi si forme asociative:

1.500.000 euro pentru investiitiile noi permise in cadrul fisei;
1.200.000 euro pentru celelalte investitii

Cofinantarea:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-urisi forme asociative si 40% pentru alte intreprinderi

  Investitii eligible:

  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea, dotarea unitatilor de procesare plante proteaginoase ca materie prima de baza, inclusiv investitii privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum si investitii pentru comercializarea produselor doar ca o componenta secundara a proiectului;
  • Extinderea si/sau modernizarea, dotarea unitatilor de procesare pentru alte produse decat plantele proteaginoase, inclusiv investitii privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum si investitii pentru comercializarea produselor, doar ca o componenta secundara a proiectului;
  • Extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare, comercializare (componenta secundara);
  • Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
  • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, valorificarea energetica a biomasei, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii in care se desfasoara o activitate eligibila prin submasura exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componenta secundara a proiectului;
  • Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul submasurii, doar ca o componenta secundara a proiectului.

  Observatii

  Activitatea de procesare nu trebuie sa fie neaparat componenta obligatorie a proiectului. Acesta poate viza, de exemplu, investitii pentru o retea de colectare- modernizare sau investitii pentru depozitare – modernizare sau extindere capacitate existenta.

  Investitiile in capacitati de depozitare trebuie sa aiba ca obiectiv final deservirea propriei unitati de procesare existente/prevazute prin proiect (pentru plante proteaginoase) sau a retelei de colectare existente/prevazute prin proiect (pentru plante proteaginoase) si nu comercializarea produselor depozitate. Aceasta prevedere este aplicabila tuturor categoriilor de produse, cu exceptia legumelor si cartofilor, categorii de produse pentru care depozitele pot fi utilizate atat pentru procesare ulterioara cat si pentru comercializare.

  Investitiile in comercializare, marketingul produselor, imbunatatirea controlului intern al calitatii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul submasurii, sunt exemple de investitii care sunt eligibile Ghidul solicitantului – submasura 4.2 9 Informatiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate in scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza in mod gratuit si doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate. doar ca si componenta secundara a proiectului, in conditiile in care componenta principala este procesare/depozitare/retea de colectare.

  Investitiile intr-o retea locala de colectare vor cuprinde investitii in: colectarea, receptia, depozitarea, conditionarea, sortarea si ambalarea produselor agricole. In cazul unui proiect care vizeaza investitii intr-o retea de colectare, solicitantul trebuie sa prezinte in studiul de fezabilitate faptul ca min 30% din materia prima trebuie sa fie procurata de la terti producatori agricoli.

  In cazul investitiilor intr-o retea de colectare, informatiile prezentate in SF cu privire la procentul materiei prime procurate va fi justificat prin prezentarea de pre/contracte cu furnizorii de materie prima. La ultima transa de plata se vor verifica contractele ferme care pot pot fi incheiate cu alti furnizori de materie prima decat cei mentionati in SF in conditiile respectarii procentului de materie prima.

   Aflați mai multe despre program aici.

   I-a legătura cu un consultant aici.