POC 1.2.1 Fonduri Europene Pentru Cercetare si Inovare

0
74
POC 1.2.1
POC 1.2.1

POC 1.2.1 Fonduri Europene Pentru Cercetare si Inovare – Componenta PTI

Durata proiectelor POC 1.2.1  este de maximum 12 de luni fara a depasi data de 30 decembrie 2023.

Alocarea Financiara a acestui apel este de  35.993.816,41 euro

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depasi 3.000.000 euro.

Valoarea totala a oricarui tip de proiect din cadrul acestei actiuni (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi echivalentul in lei a 50 milioane euro.

POC 1.2.1 Rata Cofinantarii:

ActivitateIntreprindere
MareMijlocieMica
Dezvoltare experimentala25%35%45%
Dezvoltare experimentala in colaborare

efectiva sau cu diseminarea rezultatelor

40%50%60%
Activitati de inovare pentru IMM:

–   obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala

–   detasarea de personal cu inalta calificare

–   achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii

–   achizitia de servicii de sprijinire a inovarii

50%50%
Achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii si servicii de sprijinire a inovarii (optiune)100%

Max. 0,8 milioane lei (0,2 milioane EUR) per 3 ani

Inovare de proces si organizationala

(pentru IMM)

50%50%
Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare- dezvoltare in Municipiul Bucuresti

Maxim 1.500.000 euro.

 

10%

 

 

 

20%

 

 

 

30%

 

 

Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-

dezvoltare in regiunea Vest si in judetul Ilfov

Maxim 1.500.000 euro.

35%45%55%
Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare- dezvoltare in regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-

Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Maxim 1.500.000 euro.

50%60%70%
 • In regiunea Bucuresti-Ilfov, beneficiarii de tip intreprindere mare primesc ajutoare regionale pentru investitii numai pentru investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice.
 • Investitia trebuie mentinuta in regiunea beneficiara pentru o perioada de cel putin cinci ani pentru intreprinderile mari sau, in cazul IMM-urilor, de cel putin trei ani de la finalizarea investitiilor.

Beneficiari Eligibili:

Aceasta actiune se adreseaza intreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microintreprinderi) din Romania cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Solicitantul detine un rezultat de cercetre care poate sa fie:

 1. Brevet
 2. Cerere de brevet
 3. Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat al firmei
 4. Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr-un program public (firma solicitanta este beneficiar sau partener);

Actiunile sprijinite si activitati:

Realizarea unei inovari de produs (pentru bunuri si/sau pentru servicii) sau de proces, inovare bazata pe rezultate de cercetare – dezvoltare. Specificul proiectului consta in valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau  idei brevetate, ca baza de pornire pentru dezvoltarea acelor procese, produse, tehnologii sau servicii propuse in  cadrul proiectului.

Obiectivul proiectului trebuie sa mentioneze in ce consta inovarea bazata pe cercetare-dezvoltare, precum si obiectivul investitiei initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare, si anume:

–           infiintarea unei unitati noi sau

–           extinderea capacitatii unitatii existente sau

–           diversificarea activitatii unitatii prin produse sau tehnologii care nu au fost realizate anterior in unitate sau

–           o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unitatii existente.

In cazul intreprinderilor mari din regiunea Bucuresti – Ilfov, obiectivul proiectului trebuie sa mentioneze in ce consta inovarea bazata pe cercetare-dezvoltare, precum si obiectivul investitiei initiale pentru inovare privind o noua activitate economica legata de:

–           infiintarea unei noi unitati sau

–           de diversificarea activitatii intreprinderii.

Componenta de activitate de dezvoltare experimentala din cadrul proiectului poate fi realizata de intreprindere singura sau prin colaborare efectiva cu una sau cel mult doua organizatii de cercetare partenere.

 

Tipuri de activitati eligibile POC 1.2.1 

Beneficiari

(vezi punctul 1.4 mai jos)

Dezvoltare experimentalaIntreprinderi cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principala nu

este activitate de CD

Organizatii de cercetare
Activitati de inovare privind obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporaleIMM-uri cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principala nu este activitate de CD
Alte activitati de inovare:

–   detasarea de personal cu inalta calificare

–   achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii

–   achizitia de servicii de sprijinire a inovarii

IMM-uri cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principala nu este activitate de CD
Inovare de proces si organizationalaIMM-uri cu activitate de CD, dar

pentru care activitatea principala nu este activitate de CD

Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltareIntreprinderi cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principala nu este activitate de CD

Domenii de aplicare:

 1. Specializare inteligenta
  1. Bioeconomia
  2. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
  3. Energie, mediu si schimbari climatice
  4. Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 2. Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Cheltuieli Eligibile:

Cheltuieli pentru activitatile de dezvoltare experimentala

(Toate costurile eligibile sunt alocate unei categorii specifice de dezvoltare)

1.  Cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt implicati in proiectul de cercetare)

–        Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentala (categoria 25, subcategoria 86)

–   Cheltuieli de deplasare* in scopul realizarii proiectului (categoria 27, subcategoria 96)

2.  Cheltuieli pentru achizitia de instrumente si echipamente (active corporale si obiecte de inventar), in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului de cercetare (daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) –(pentru dezvoltare experimentala categoria 21, subcategoria 68) , (obiecte de inventar categoria 21, subcategoria 69)

–   Echipamente IT si pentru comunicatii

–   Echipamente si instrumente pentru cercetare

3.   Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale din surse externe in conditii de concurenta deplina pentru activitati de

 dezvoltare experimentala (categoria 22, subcategoria 80)

–   Cunostinte tehnice

–   Brevete

–   Drepturi de utilizare

4.    Cheltuieli pentru achizitia de servicii** din surse externe in conditii de concurenta deplina

–                Servicii pentru dezvoltare experimentala (categoria 29, subcategoria 120)

–            Servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru dezvoltare experimentala (categoria 29, subcategoria 103)

5.   Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatile de dezvoltare experimentala (categoria 2, subcategoria 5)

6.  Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de dezvoltare experimentala(categoria 21, subcategoria 73)

 

Cheltuieli pentru activitati de inovare (eligibile pentru IMM)1.  Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale (eligibile si pentru organizatiile de cercetare partenere) – categoria 30, subcategoria 124.

2.  Cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calificare (categoria 31, subcategoria 125) de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii (mici sau mijlocii) beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente inchirierii si incadrarii in munca a personalului cu inalta calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agentii de recrutare si indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat. Costurile unor servicii de consultanta prestate de personalul cu inalta calificare, fara ca acesta sa fie angajat la beneficiar, nu sunt eligibile.

3.  Cheltuieli pentru achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii (cheltuieli cu servicii de consultanta, asistenta si formare profesionala in ceea ce priveste transferul de cunostinte, achizitia, protectia si valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin) – categoria 29, subcategoria 121.

4.  Cheltuieli pentru achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii (cheltuieli cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse, procese sau servicii mai eficace) – categoria 29, subcategoria 122.

Cheltuieli pentru inovare de proces si organizationala (eligibile pentru IMM)1.        Cheltuieli de personal: cheltuieli salariale (categoria 25, subcategoria 83) si cheltuieli de deplasare* (categoria 27, subcategoria 96) in scopul realizarii proiectului

2.    Cheltuieli pentru achizitia de instrumente si echipamente (active corporale si obiecte de inventar), in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului (daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) – categoria 21, subcategoria 65 si subcategoria 69)

3.     Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale din surse externe in conditii de concurenta deplina (categoria 22, subcategoria 76)

–   Cunostinte tehnice

–   Brevete

–   Drepturi de utilizare

4.      Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare din surse externe in conditii de concurenta deplina (categoria 29, subcategoria 117)

5.    Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatea de inovare de proces si organizationala (categoria 2, subcategoria 2)

7. Cheltuieli pentru achizitia de materiale, consumabile si alte produse similare suportate direct ca urmare a activitatii de inovare de proces si organizationala (categoria 21, subcategoria 70)

Cheltuielile eligibile pentru investitii initiale pentru inovaresunt cheltuielile pentru achizitia de active corporale de tip instalatii, utilaje, echipamente (categoria 21, subcategoria 74) si in active necorporale (cunostinte tehnice, brevete, drepturi de utilizare) (categoria 22, subcategoria 76), care sunt necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare.
Cheltuieli indirectecategoria 44, subcategoria 216 – (sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de pana la 25 % din totalul costurilor directe eligibile, fara a lua in considerare costurile eligibile pentru investitii initiale pentru inovare si exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii. In cazul solicitantilor de tip intreprindere rata forfetara se va calcula luand in consideratie intensitatile ajutorului pe fiecare activitate eligibila.)

 

  POC 1.2.1 Fonduri Europene Pentru Cercetare si Inovare –Componenta Start-Up si Spin-off

  Durata proiectelor este de maximum 12 de luni fara a depasi data de 30 decembrie 2023.

  Alocarea Financiara a acestui apel este de  8.000.000 euro

  Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depasi 200.000 euro. (max 100.000 euro pentru domeniul transporturilor)

  Rata Cofinantarii:

  Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri private

  Tipuri de activitati eligibile:

  1. activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
  2. achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
   1. in cadrul activitatilor (serviciului) de cercetare industriala se pot efectua de exemplu urmatoarele activitati: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc ;
   2. in cadrul activitatilor de dezvoltare experimentala sau a serviciului de dezvoltare experimentala se pot efectua de exemplu urmatoarele activitati: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalatiei pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau solutia obtinuta in activitatea de cercetare industriala);
  3. achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate intelectuala; utilizarea standardelor
   1. Serviciile de consultanta pentru inovare pot fi utilizate pe parcursul derularii proiectului, in diferite etape ale activitatilor de cercetare-dezvoltare si/sau pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii.
   2. Toate serviciile de consultanta sunt achizitionate in vederea obtinerii de informatii, proceduri, metode, instrumente, instructiuni privind modul de organizare, functionare/ derulare si conducere a activitatilor firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului.
  4. achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
  5. activitati pentru introducerea in productie si realizare  produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
   1. achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
   2. achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
   3. elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare;
   4. pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize);
   5. revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare;
   6. realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului si punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare  pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea  seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/  serviciului  nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare  a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative) *; Criteriu eliminatoriu.
  6. activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu)
  7. activitati de informare si publicitate privind proiectul
  8. activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor

  Beneficiari Eligibili:

  1. a) Start-up-uri : intreprinderi infiintate in baza legii 31/1990 din regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti, Ilfov), care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului
  2. b) Spin-off-uri : intreprinderi din regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti, Ilfov) care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior).

  Solicitantul detine un rezultat de cercetre care poate sa fie:

  1. Brevet
  2. Cerere de brevet
  3. Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat al firmei
  4. Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr-un program public (firma solicitanta este beneficiar sau partener);

  Cheltuieli Eligibile:

  1. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare experimentala)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – criteriu eliminatoriu

  1.1.      Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale si de deplasare pentru cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare); (categoria 25/ subcategoria 85, categoria 25/ subcategoria 86), (categoria 27/ subcategoria 96)

  1.2.      Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare experimentala) ; (categoria 29/ subcategoria 119; categoria 29/ subcategoria 120)

  1.3.      Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si  materiale, necesare desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare; (categoria 21/ subcategoria 72; categoria 21/ subcategoria 73)

  1. Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului – minim 40% din cheltuielile totale eligibile – criteriu eliminatoriu

  2.1.Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale si de deplasare pentru  personalul implicat in activitatile de     introducere in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului); (categoria 25/ subcategoria 90; (categoria 27/ subcategoria 96)

  2.2 Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru  introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv; (categoria 21/ subcategoria 74)

  2.3 Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si  materiale, necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului; (categoria 21/ subcategoria 75)

  2.4 Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv: (categoria 22/ subcategoria 77)

  2.4.1 Aplicatii informatice

  2.4.2 Licente

  1. Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii

  3.1 Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii (categoria 29/ subcategoria 121)

  3.1.1 Asistenta tehnologica

  3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie

  3.1.3 Consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala ;

  3.1.4 Servicii de consultanta  referitoare la utilizarea standardelor.

  3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru  inovare (categoria 29/ subcategoria 122)

  3.2.1 Servicii de cercetare de piata

  3.2.2 Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate;

  3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.

  1. Cheltuieli generale de administratie (de regie) (categoria 10/ subcategoria 30)

   Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de maxim 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii (unde este cazul).

  1. Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect (obligatorii) (categoria 8/ subcategoria 17)
  2. Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor (categoria 11/ subcategoria 33)
  3. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului – in scopul obtinerii certificatului digital pentru accesarea MySMIS (categoria 11/ subcategoria 32)

  Cheltuielile si activitatea de achizitie a rezultatului de la care porneste proiectul nu sunt eligibile.

  Domenii de aplicare POC 1.2.1 :

  1. Specializare inteligenta
   1. Bioeconomia
   2. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
   3. Energie, mediu si schimbari climatice
   4. Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
  2. Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

  Definitii:

  Inovarea de Proces

  Inovare de proces inseamna punerea in aplicare a unei metode de productie sau de livrare noi sau imbunatatite semnificativ (inclusiv modificari semnificative de tehnici, echipamente sau software), exceptie facand schimbarile sau imbunatatirile minore, cresterea capacitatilor de productie sau de prestare de servicii prin adaugarea de sisteme de fabricatie sau logistice care sunt foarte asemanatoare cu cele utilizate deja, incetarea utilizarii unui proces, simpla inlocuire sau majorare a capitalului, schimbari rezultate numai din modificarea preturilor factorilor, personalizarea productiei, localizarea, schimbarile regulate, sezoniere si alte schimbari ciclice si comercializarea de produse noi sau imbunatatite semnificativ.

  Inovarea organizationala

  Inovare organizationala inseamna punerea in aplicare a unei noi metode organizationale in practicile comerciale, organizarea locului de munca sau relatiile externe ale unei intreprinderi, cu exceptia modificarilor care sunt bazate pe metode organizationale deja in functiune in intreprindere, a modificarilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor si achizitiilor, a incetarii utilizarii unui proces, a simplei inlocuiri sau majorari a capitalului, a schimbarilor rezultate numai din modificarea preturilor factorilor, a personalizarii, a localizarii, a schimbarilor regulate, sezoniere si a altor schimbari ciclice si a comercializarii de produse noi sau imbunatatite semnificativ.

  Inovarea reprezinta implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat in mod semnificativ (inovare de produs) sau implementarea unui proces de productie nou sau semnificativ imbunatatit in cadrul intreprinderii (inovare de proces).

  Colaborare efectiva inseamna colaborare intre cel putin doua parti independente in vederea schimbului de cunostinte si tehnologii sau in vederea atingerii unui obiectiv comun, bazata pe diviziunea muncii, in cadrul careia partile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea in aplicare a acestuia si impart riscurile si rezultatele.

  Organizatie de cercetare si diseminare a cunostintelor sau organizatie de cercetare inseamna o entitate (cum ar fi universitatile sau institutele de cercetare, agentiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitatile de cercetare colaborativa fizica sau virtuala, indiferent de statutul sau juridic (organizatie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finantare, al carei obiectiv principal este de a efectua in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala sau de a disemina la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte. In cazul in care entitatea desfasoara si activitati economice (ca activitati auxiliare), finantarea, costurile si veniturile activitatilor economice respective trebuie sa fie contabilizate separat. Intreprinderile care pot exercita o influenta decisiva asupra unei astfel de entitati, de exemplu, in calitate de actionari sau asociati, nu pot beneficia de acces preferential la rezultatele generate de aceasta.

   Pentru mai multe detalii despre program contactează-ne aici. 

   Puteți descărca ghidul programului POC 1.2.1 de aici.

   POC 2014-2020