Finantari nerambursabile in valoare totala de 10 milioane de euro prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020COMPETENTE DIGITALE PENTRU ANGAJATII DIN INTREPRINDERI MARI-Axa Prioritara 3-Locuri de munca pentru toti-Obiectivul specific 3.12-Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini pentru angajati.

Prin Programul nerambursabil POCU axa 3.12 se doreste imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini angajatilor din INTREPRINDERI MARI prin realizarea de cursuri de perfectionare profesionala.

Lansare estimata: februarie – martie 2020, cu termen de depunere 2 luni

RATA DE FINANTARE:

Valoarea maxima nerambursabila este de 500.000 euro per proiect din care procentul de finantare nerambursabila este de 50%

CINE POATE ACCESA PROGRAMUL POCU- COMPETENTE DIGITALE PENTRU ANGAJATII DIN INTREPRINDERI MARI 3.12?

Programul este special conceput pentru intreprinderi mari care doresc sa sporeasca competentele profesionale ale angajatilor.

Conditii minime de eligibilitate pentru intreprinderile mari:

 • Solicitantul trebuie sa se orienteze catre sectoarele economice cu potential competitiv identificate de SNC si SNCDI 2014-2020
SNC 2014-2020

 

SNCDI 2014-2020
Turism si Ecoturism;Bioeconomia;
Textile si pielarie;Tehnologia informatiei si comunicatiilor, spatiu si securitate;
Lemn si mobile;Energie, mediu si schimbari climatice;
Industrii creative;Eco-nano-tehnologii si materiale avansate;
Industria auto si Componente;Sanatate.
Tehnologia informatiei si comunicatiilor;Bioeconomia;
Procesarea alimentelor si a bauturilor;Tehnologia informatiei si comunicatiilor, spatiu si securitate;
Sanatate si produse farmaceutice;Energie, mediu si schimbari climatice;
Energie si management al mediului;Eco-nano-tehnologii si materiale avansate;
Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura), biofarmaceutica si biotehnologii;
Constructii si fabricarea materialelor de constructie,
Distributie;
 • Aplicantul trebuie sa fie infiintata de cel putin 1 an calendaristic inaintea aplicarii;
 • Solicitantul nu poate depune proiecte in parteneriat sau consortiu.

REGIUNI VIZATE prin POCU 3.12- COMPETENTE DIGITALE PENTRU ANGAJATII DIN INTREPRINDERI MARI:

In cadrul apelului sunt vizate doar regiunile mai putin dezvoltate respectiv Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

Regiunea Bucuresti-Ilfov este exclusa de la finantare. Societatile cu sediu social in Bucuresti-Ilfov pot aplica, doar daca implementeaza proiectul in regiunile mai putin dezvoltate, mentionate anterior.

GRUP TINTA ELIGIBIL IN CADRUL POCU 3.12:

In cadrul prezentului apel de proiecte grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:

 • Persoane angajate care urmaresc imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini sau care urmaresc certificarea/validarea competentelor cu precadere in sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI;
 • Numarul minim obligatoriu al persoanelor apartinand grupului tinta vizat de proiect este de 75 de persoane ajungand pana la 150 de persoane pentru punctaj maxim care isi desfasoara activitatea profesionala in una din regiunile mai putin dezvoltate.

INDICATORI VIZATI PRIN PROGRAMUL COMPETENTE DIGITALE PENTRU ANGAJATII DIN INTREPRINDERI MARI:

Indicatori de realizare:

 • Minim 75 de angajati care beneficiaza de programe de formare persoane;
 •  Minim 1 intreprindere sustinuta.

Indicatori de rezultat imediat:

 • Persoane care dobandesc o calificare/ care si-au validat competentele in sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta.

 ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL POCU 3.12:

In cadrul prezentului apel de proiecte se pot realiza urmatoarele  activitati :

Activitatea 1- Furnizarea de programe de formare profesionala (activitate relevanta si obligatorie), precum:

 • cursuri de calificare,
 • cursuri de specializare si perfectionare,
 • cursuri care vizeaza o competenta
 • cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/si cursuri cu recunoastere nationala/ internationala etc.

Activitatea 2-Evaluarea si certificarea competentelor profesionale (activitate relevanta):

Aceasta activitate are in vedere atat evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute non-formal si/sau informal cat si evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul IT in vederea obtinerii de certificate recunoscute la nivel de intreprinderi (ex. certificare Microsoft, Linux, Cisco, Oracle etc).

OBS!!!Prin prezentul apel de proiecte se incurajeaza si se sprijina formarea si certificarea competentelor digitale avansate si ca urmare se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care vizeaza derularea de cursuri sau/si evaluarea si certificarea angajatilor pentru dobandirea de competente digitale avansate pentru utilizare aplicatiilor TIC necesare/ implementate la locul de munca (ex. utilizare aplicatii TIC pentru productie, proiectare etc), SAU/SI competente digitale avansate in domeniul IT.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuieli directe:

 • Cheltuieli cu salariile personalul implicat in managementul si implementarea proiectului (lectori/formatori/speakeri) participa la formarea persoanelor din grupul tinta, inclusiv contributii;
 • Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului si pentru grupul tinta;
 •  Cheltuieli pentru consultanta si expertiza;
 • Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare;
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii/ garantii bancare necesare pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului;
 • Cheltuieli cu achizitia de active necorporale (concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, aplicatii informatice);
 • Cheltuieli cu hrana;
 • Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie;
 • Cheltuieli pentru implementarea cursurilor de calificare/recalificare de nivel

Cheltuieli indirecte direct corelate cu specificul programului

Cheltuieli neeligibile obligatorii:

 • Cheltuieli salariale cu managerul de proiect;
 • Chetuieli indirecte – informare si publicitate

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR: maxim 18 luni

EVALUARE:

Evaluarea se va realiza de catre experti recunoscuti, conform grilei de evaluare care va urmarii indeplinirea obiectivului specific 3.12.