Programul Regional Sud-Vest Oltenia pentru microîntreprinderi, granturi de până la 200.000 €

0
15

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul de finanțare pentru microîntreprinderi prin ajutoare de minimis.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 49.411.765 €

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 25.000 €;
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 €, cu condiția sa nu se depășească cumulul ajutorului de minimis;

Acest apel vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia:

 • Dolj;
 • Gorj;
 • Mehedinți;
 • Olt;
 • Vâlcea;
 1. Solicitantul eligibil este microîntreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban;
 2. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
 3. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 4. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);
 5. Are un număr mediu de locuri de muncă, în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1, conform situatiilor financiare depuse la ANAF;
 6. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru) în Regiunea Sud-Vest Oltenia, conform certificatului constatator ONRC;
 7. Își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă, înregistrat în anul anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare, raportare și verificare finală a proiectului și durabilitate, respectiv 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare;
 8. Solicitantul si-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic;

Cheltuieli eligibile:

Capitolul 1.Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială;

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții:
Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiții, precum:

 • alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații etc care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități;

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

 • Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;
 • Obținere avize, acorduri, autorizații;
 • Proiectare și inginerie;
 • Consultanță:
 1. Plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/a planului de afaceri;
 2. Plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului de proiect;
 3. Plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții;
 • Asistență tehnică;

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază:

 • Construcții și instalații;
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări);

Capitolul 5. Alte cheltuieli:

 • Organizare de șantier;
 • Comisioane, cote si taxe;
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile;

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului:

 • Anunț în presă la începerea și la finalizarea proiectului (presa scrisă sau online);
 • Placa permanentă;
 • Panou temporar;
 • Autocolante;

Capitolul 7. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție;

Anexa Nr.4 cu coduri CAEN eligibile:

4.Anexa IV – Lista coduri CAEN_IMM

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
PRSV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRSVMICRO111.3-1.4.2023

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRSV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: