strategie de dezvoltare locala
strategie de dezvoltare locala

Strategie de dezvoltare locala

SERVICII ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA

In scopul realizarii unei strategii de dezvoltare locala, societatea noastra, sub coordonarea dnei. dr. Alina Anton, doctor in relatii internationale si stiinte politice si a dnei. lector dr. in stiinte economice Cristina Bigioi, va pune la dispozitie o echipa de specialisti in crearea de astfel de strategii, doctori si absolventi ai unor facultati de prestigiu nationale si internationale in domeniile: evaluare politici publice, relatii internationale, economie politica, stiinte politice, inginerie, finante.

Solicitati serviciile noastre aici:

  DEFINITIE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA

  O strategie de dezvoltare locala durabila (SDL) reprezinta instrumentul participativ care are drept scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejand, in acelasi timp, resursele si mediul pentru generatiile viitoare.

  Ce este o strategie de dezvoltare locala? Un proiect pe termen lung de o importanta deosebita care inglobeaza viziunea viitorului comunitatii, viziune impartasita la nivel local si transpusa in obiective complementare si interdependente si planuri de actiune concrete.

  SCOP REALIZARE SDL

  Scopul unei strategii de dezvoltare locala consta in analizarea intr-un mod coerent si structurat a oportunitatilor si posibilitatilor autoritatilor publice locale de a initia, implementa si sustine obiective trasate la nivel local.

  Existenta unui SDL asigura ierarhizarea investitiilor, pentru a obtine un impact maxim si o valoare adaugata maxima din obiectivele ce le propune comunitatii locale. Acest document asigura o sustenabilitate de lunga durata si deserveste atat interesele administratiei publice locale, interesele private dar si interesele personale ale locuitorilor localitatii.

  IMPORTANT: orice proiect european trebuie sa fie incadrat intr-una din directiile stabilite de Strategia de dezvoltare locala pentru a putea fi justificata relevanta sa.

  ELABORARE SDL

  Elaborarea strategiei de dezvoltare locala reprezinta o actiune decisiva care sustine procesul de dezvoltare locala, intrucat un SDL are ca scop stabilirea prioritatilor pe termen mediu si lung spre care se orienteaza efortul de dezvoltare in viitor, astfel incat aceasta sa poata sustine nevoile de investitii in urmatorii ani si accesarea de finantari pentru implementarea de proiecte de dezvoltare. Existenta unei planificari strategie asigura prioritizarea proiectelor in functie de nevoile comunitatii si folosirea corecta a resurselor limitate de care aceasta dispune.

  ACTUALIZARE SDL

  Existenta unei strategii de dezvoltare durabila la nivel local constituie conditia de baza pentru acordarea finantarilor europene nerambursabile. Totusi, chiar daca exista o strategie de dezvoltare locala in prezent, aceasta trebuie actualizata pentru a ne asigura de faptul ca nu sunt omise oportunitati de dezvoltare care in iteratia anterioara nu au fost luate in considerare, impactul fiind unul extrem de nefavorabil si blocand practic sansele de acces la finantari.

  Solicitati serviciile noastre aici:

   GHID ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA

   Strategia de dezvoltare locala trebuie sa contina la baza caracteristicile localitatii, o analiza asupra domeniilor de interes ale localitatii precum turism, cultura, investitii, populatie, infrastructura, sanatate, o analiza socio-economica detaliata care se realizeaza prin identificarea resurselor, analiza structurii pietei fortei de munca, stabilirea profilului populatiei cat si necesitatile populatiei.

   Aceasta analiza a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari si punctele slabe ale comunitatii si mediului ei, oportunitatile de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea inteligenta (smart) si posibilele riscuri ce vor trebui a fi evitate.

   Se urmareste minimizarea punctelor slabe prin exploatarea avantajelor locale  precum turism, infrastructura, pozitie geografica si prin identificarea si gasirea unor solutii in eventualitatea unor amenintari viitoare care pot consta in inundatii, inzapeziri, buget local insuficient, etc. De asemenea, se realizeaza o analiza amanuntita a oportunitatilor viitoare precum atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabile, etc si identificarea provocarilor teritoriale ce trebuiesc abordate.

   Cod CPV elaborare strategie de dezvoltare locala: 
   Cod CPV: 73220000-0 – Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)

   APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA

   Aprobarea unei strategii de dezvoltare locala se realizarea prin hotarea consiliului local privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala, iar primarul prin compartimentele de specialitate va duce la indeplinire prevederile acestei hotarari. Secretarul general va inainta si comunica actul administrativ autoritatilor si persoanelor interesate.

   Solicitati serviciile noastre aici:

    strategie de dezvoltare locala

    PREZENTAREA SERVICIILOR NOASTRE DE ELABORARE STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU LOCALITATEA DVS.

    Care sunt etapele in realizarea Strategiei de dezvoltare locala?

    Etapele in realizarea Strategiei de dezvoltare locala sunt urmatoarele:

    1. Stabilirea unei echipe de lucru

    Echipa noastra de specialisti va colabora in stransa legatura cu reprezentantii autoritatilor locale pentru a identifica situatia din teren si nevoile pe termen scurt, mediu si lung. De asemenea, in scopul realizarii unei strategii relevante care sa contribuie la rezolvarea problemelor identificate, vom colabora cu membrii consiliului local pentru revizuirea formelor intermediare.

    1. Culegerea informatiilor

    Obiectivul actiunii de culegere a informatiilor este reprezentat de analiza situatiei existente pentru a determina starea economica a localitatii si nevoile acesteia. Culegerea informatiilor presupune realizarea de chestionare, aplicarea acestora in teren, dar si telefonic, in functie de situatia din zona si restrictiile in vigoare.

    1. Analiza documentelor programatice

    Analiza documentelor programatice presupune studierea strategiilor de guvernare si identificarea directiilor de dezvoltare promovate la nivel national si european in scopul gasirii de programe operationale ce pot fi corelate cu strategia de dezvoltare locala.

    1. Prelucrarea datelor si realizarea strategiei

    Prelucrarea datelor presupune analiza si interpretarea datelor identificate in teren, precum si realizarea de focus-grupuri, descrierea contextului economico-social, stabilirea directiilor de dezvoltare si a obiectivelor locale, precum si a solutiilor de finantare. Realizarea strategiei presupune totodata si elaborarea unui design al acesteia.

    1. Prezentarea strategiei in fata consiliului local

    In scopul aprobarii sale strategia de dezvoltare locala va fi prezentata consiliului local. De asemenea, in cazul unor posibile nelamuriri, vom furniza toate detaliile necesare. Trebuie precizat faptul ca vom tine cont de legea nr. 52/2003, astfel ca sedinta de prezentare a strategiei de dezvoltare locala va fi una deschisa, putand participa orice cetatean care isi anunta in prealabil prezenta.

    Ce va contine Strategia de dezvoltare locala pe care o vom realiza?

    Strategia de dezvoltare locala pe care o vom realiza va contine:

    • Prezentarea situatiei curente, respectiv: profilul localitatii, istoricul localitatii, asezarea geografica, resursele, populatia.
    • Prezentarea documentelor programatice, care presupune: analiza cadrului strategic existent la nivel national, regional, respectiv judetean.
    • Stabilirea obiectivelor de atins la nivel local.
    • Analiza SWOT a localitatii, precum si a domeniilor de interes.
    • Propunerea de proiecte de interes pentru dezvoltarea localitatii si potentialele surse de finantare
    • Stabilirea indicatorilor de evaluare a implementarii strategiei.

    Solicitati serviciile noastre aici:

     Exemple de activitati pe care le vom intreprinde pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala:

     1. Colectarea datelor si analiza acestora
         – determinarea bazei economice;
         – evaluarea structurii pietei fortei de munca;
         – evaluarea nevoilor pietei fortei de munca;
         – examinarea oportunitatilor si a constrangerilor dezvoltarii economice;
         – examinarea/evaluarea capacitatii institutionale locale

     Colectarea acestor date se va realiza de la experti, din statistici oficiale precum anuare statistice, baze de date ale comisiilor judetene sau nationale de statistica, prin chestionare si alte documente ale primariei, precum si alte surse sau statistici oficiale.

     In cazul domeniilor pe care nu va fi posibila gasirea unor date statistice oficiale sau colectarea unor date relevante de la organizatii si institutii de profil, se vor colecta date empirice, prin intermediul sondajelor si interviurilor, din cunostintele de specialitate documentate ale unor experti din diferite domenii.

     Scopul activitatii prezentate este acela de:
     – intocmire a analizei socio-economice a localitatii
     – realizare a profilului localitatii
     – analiza SWOT pe domeniile: teritoriu, demografie, educatie, social, agricultura, economie, infrastructura, organizare institutionala, sanatate, mediu, cultura, turism, etc.

     2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locala
     – stabilirea scopurilor si criteriilor de dezvoltare

         – identificarea posibilitatilor de actiune
         – dezvoltarea unei strategii pe obiective operationale de dezvoltare

     Aceasta activitate pe care o vom intreprinde se va realiza in:
     – formularea viziunii localitatii
     – analiza documentelor programatice la nivel national, regional si judetean, in vederea stabilirii contextului in care se va realiza strategia de dezvoltare a localitatii
     – stabilirea obiectivelor strategice pentru realizarea viziunii
     – trasarea obiectivelor specifice aferente obiectivelor strategice si obiectivelor specifice identificate
     – realizarea unei propuneri de portofoliu de proiecte
     – dezvoltarea si utilizarea aplicata si eficienta a tehnologiilor digitale si a o conceptelor inovative pentru modernizarea infrastructurilor urbane si adaptarea la condiitile noi de clima si de dinamica a vietii urbane, cu cerinte de mobilitate si de conectivitate sporite

     3. Selectarea proiectelor de dezvoltare locala
     – identificarea proiectelor de dezvoltare posibile

         – evaluarea viabilitatii proiectelor din punct de vedere:
     a. al comunitatii
            b. al amplasamentelor
     c. economic
     d. al criteriilor de implementare

     4. Constructia planurilor de actiune
     – pre-evaluarea rezultatelor proiectelor

     – mentionarea nevoilor pentru realizarea proiectului
     – mentionarea alternativelor financiare

     5. Specificarea detaliilor din proiecte
     – pregatirea planurilor de dezvoltare

     – realizarea studiilor de fezabilitate detaliate
     – dezvoltarea, monitorizarea si evaluarea programului

     6. Pregatirea planului de dezvoltare general si implementarea acestuia
     – stabilirea perioadei de timp pentru implementarea programului de dezvoltare

     – precizarea nevoilor de natura financiara
     – derularea programului general de dezvoltare

     De ce sa colaborati cu noi pentru realizarea strategiei de dezvoltare locale?

     • Avem o echipa de specialisti cu studii si experienta in dezvoltarea de strategii locale.
     • Avem experienta de lucru cu fonduri gestionate de Comisia Europeana, astfel avem o viziune pe termen lung privind prioritatile europene si oportunitatile ce pot aparea
     • Cunoastem in detaliu documentele programatice nationale si europene si le putem adapta strategiei de dezvoltare locala in functie de specificul fiecarei localitati.
     • Avem experienta de peste 15 ani in accesarea de fonduri nerambursabile si astfel putem adapta obiectivele, domeniile, axele strategiei astfel incat sa contribuie la atragerea de fonduri nerambursabile pentru localitate.
     • Putem contribui la diseminarea strategiei de dezvoltare locala pe care o vom realiza, atat in mediul online, cat si in mediul offline.

     Mentiune: strategia de dezvoltare locala poate fi actualizata de catre echipa noastra ori de cate ori se impune acest lucru, in vederea accesarii de fonduri nerambursabile sau alte surse de finantare pe perioada 2021-2027, la solicitarea dvs. in calitate de Beneficiar.

     Solicitati serviciile noastre aici:

      SAU

      trimiteti solicitarea dvs. direct din pagina de contact

      Nota: Va recomandam sa studiati si Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030