POPAM Masura I.9 – 2 mil. Euro Pentru Sectorul Pescuitului.

0
21

In contextul crizei cauzate de epidemia de COVID-19, autoritatile vin sa sprijine sectorul pescuitului cu un ajutor de stat proportional cu valoarea pierderi suferite de agentii economici în anul 2020. Astfel, POPAM Masura I.9  poate fi e solutie pentru acest sector – grav afectat de criza pandemica.

Obiectivul:

Granturile nerambursabile se acorda pentru sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica. Totodata,  programul este destinat pentu imbunatatirea conditiilor de siguranta sau de lucru in acest sector. Compensatia se va acorda sub forma unui ajutor de stat destinat tuturor agentilor economici care activeaza în domeniul pescuitului.  Conditia este ca acestia sa fi avut de suferit scaderi in cifra de afaceri, ca urmare a epidemiei de COVID-19.

Solicitanti Eligibili:

  1. In primul rand, proprietarii sau operatorii navelor de pescuit ale Uniunii care sunt inregistrate ca nave active și au desfasurat activitati de pescuit pe mare/ape interioare, timp de cel putin 120 de zile pe parcursul ultimilor 2 ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin;
  2. Intr-al doilea rand, pescarii comerciali angajati care au lucrat pe mare/ape interioare, timp de cel putin 120 de zile pe parcursul ultimilor 2 ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin la bordul unei nave de pescuit vizate de incetarea temporara a activitatilor;

Solicitantul are obiect de activitate inregistrat în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311 – Pescuitul maritim, 0312 – Pescuitul în ape dulci)

Valoarea ajutorului de stat:

Suma nerambursabila pe care o poate solicita fiecare operator economic trebuie sa fie mai mare decat 15 000 lei si sa nu depaseasca valoarea echivalentă a 50% din Vm. Valoarea Reducerii Temporare a Vanzarilor se calculeaza conform formulei: Vrt = Vm – V2020 

Vrt– valoarea reducerii temporare a vanzarilor
Vm– (V2017 + V2018 + V2019)/3
V2020– valoarea vanzarilor din perioada de referinta 2020

Perioada de referinta pentru care se acorda compensatii este 16 martie 2020-31 august
2020 si 01 septembrie 2020-31 decembrie 2020

Intensitatea ajutorului public este de 100% din valoarea compensației, in conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alocarea financiara:

Pentru aceasta masura au fost alocati 9.749.600 Lei echivalentul a 2.000.000 EURO (Cursul de schimb INFOREURO de 4,8748 LEI/EUR, valabil in luna martie 2021.)

Daca, dupa evaluarea tehnico-economica si solutionarea eventualelor contestatii, bugetul
alocat apelului este mai mic decat sumele totale declarate eligibile, atunci sprijinul acordat
fiecarui solicitant selectat va fi diminuat proportional, în functie de raportul dintre bugetul
alocat apelului și sumele totale declarate eligibile.

Termen Limită:

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 29.03.2021, ora 08.00
Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 28.04.2021, ora 14:00

Pentru a afla daca compania dumneavoastra este eligibila si cati bani poate solicita in baza acestui program de finantare, contactati-ne aici. 

Puteți afla mai multe detalii despre program aici.

POPAM Masura I.9