Fonduri nerambursabile de pana la 600.000 lei pentru proiecte de Cercetare, Dezvoltare si Inovare in cadrul subprogramului 2.1-Proiect experimental – demonstrativ asociat PNCDI III

Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) lanseaza competitia pentru instrumentul de finantareProiecte de Cercetare, Dezvoltare si Inovare” aprobata prin Ordinul MCI nr.496/22.08.2019. Competitia este organizata in cadrul Programului 2– Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare asociate Planului National de Cercetare-Dezvoltare.

Programul prevede cresterea capacitatilor organizatiilor de cercetare prin generarea de solutii validate pentru produse/ servicii noi prin realizarea si testarea modelelor demonstrative pentru produse, tehnologii sau servicii noi.

Termen limita de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2019, ora 16:00.

Conditii generale de participare:

Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze intr-una din situatiile urmatoare:

– se porneste de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL 1/2) si se concretizeaza in demonstrator experimental de laborator (TRL 3);

– se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza in tehnologie validata in laborator (TRL 4);

– se porneste de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL 2) si se concretizeaza in tehnologie validata in laborator (TRL 4);

Propunerile de proiecte de cercetare vizeaza unul dintre urmatoarele domenii/subdomenii de specializare inteligenta:

a) Bioeconomia: Agro-alimentare, Bioenergie – biogaz, biomasa, biocombustibil, Biotehnologii;

b) Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, Spatiu si Securitate;

c) Energie, Mediu si Schimbari climatice;

d) Eco-nano-tehnologii si materiale avansate, tehnologii de depoluare;

e) Domenii de prioritate publica: Sanatate, Patrimoniu si Identitate culturala.

TRL-Nivel de Maturitate Tehnologica 

Criterii de eligibilitate:

1. Propunerea de proiect este depusa de:

 • Intreprinderi/institutii de cercetare in parteneriat cu o intreprindere care are in obiectul sau de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica.
 • Intreprinderi/institutii de cercetare in parteneriat cu o o intreprindere care are in obiectul sau de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica si o alta intreprindere/institutie de cercetare.

2. Institutiile participante (unitatile/institutiile de cercetare si intreprinderile):

 • Nu sunt declarate, conform legii, in stare de incapacitate de plata;
 • Nu au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti;
 • Nu au furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor;
 • Nu au incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta.

Buget finantare nerambursabila: Maxim 600.000 lei per proiect.

Cheltuieli eligibile pentru proiectele de cercetare:

 • Cheltuieli cu personalul (cercetatori, doctoranzi, cercetatori postdoctorali, tehnicieni, angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare;
 • Cheltuieli cu logistica: capital, stocurile, terti (5% din valoarea proiectului);
 • Cheltuieli cu deplasarea aferenta deplasarilor in tara si strainatate ale membrilor echipelor de cercetare;
 • Cheltuieli indirecte (cu regia) maxim 25% din cheltuielile directe din care se exclud cheltuielile de subcontractare si cheltuielile cu echipamentele.

Durata de implementare: 18-24 luni

Modalitatea de evaluare a proiectelor de cercetare:

Criteriul 1: Relevanta proiectului 30%:

 • Scopul proiectului este descris clar si concis astfel incat sa demonstreze uzabilitatea si utilitatea produsului/serviciului;
 • Relevanta produsului pe plan national si international;
 • Fiabilitatea proiectului.

Criteriul 2: Prezentarea conceptului tehnologic al produsului sau serviciului/produsului prototip existent:

 • Rezultatele preliminare sunt semnificative la data depunerii propunerii: publicatii, brevete si proiecte de cercetare care au condus la conceptul de baza al proiectului;
 • Expertiza vasta a cercetatorilor cu experienta si a cercetatorilor postdoctorali nominalizati in echipa de proiect.

 Criteriul 3: Implementarea proiectului 30%

Pentru fiecare criteriu de evaluare se acorda calificative fractionate de la 0 la 5.

0Propunerea de proiect nu trateaza criteriul analizat sau nu poate fi judecat din cauza informatiilor care lipsesc sau sunt incomplete.
1SLABPropunerea nu raspunde criteriului in mod corespunzator, sau exista deficiente inerente grave.
2SATISFACATORPropunerea de proiect se adreseaza in linii mari criteriului, dar exista deficiente semnificative.
3BUNPropunerea de proiect abordeaza bine criteriul, dar sunt necesare imbunatatiri.
4FOARTE BUNPropunerea de proiect abordeaza foarte bine criteriul, desi anumite imbunatatiri sunt inca posibile.
5EXCELENTPropunerea de proiect abordeaza cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore

Scorul final va fi calculat ca o suma a punctajelor pentru fiecare din cele 3 criterii inmultite cu valoarea procentuala corespunzatoare si inmultit cu 20 (scor final max. 100).

Intreaga documentatie poate fi descarcata de AICI.