Fonduri nerambursabile de pana la 600.000 lei pentru proiecte de Cercetare, Dezvoltare si Inovare in cadrul subprogramului 2.1-Proiect experimental – demonstrativ asociat PNCDI III

Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) lanseaza competitia pentru instrumentul de finantareProiecte de Cercetare, Dezvoltare si Inovare” aprobata prin Ordinul MCI nr.496/22.08.2019. Competitia este organizata in cadrul Programului 2– Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare asociate Planului National de Cercetare-Dezvoltare.

Programul prevede cresterea capacitatilor organizatiilor de cercetare prin generarea de solutii validate pentru produse/ servicii noi prin realizarea si testarea modelelor demonstrative pentru produse, tehnologii sau servicii noi.

Termen limita de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2019, ora 16:00.

Conditii generale de participare:

Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze intr-una din situatiile urmatoare:

– se porneste de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL 1/2) si se concretizeaza in demonstrator experimental de laborator (TRL 3);

– se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza in tehnologie validata in laborator (TRL 4);

– se porneste de la un concept formulat de tehnologie / produs (TRL 2) si se concretizeaza in tehnologie validata in laborator (TRL 4);

Propunerile de proiecte de cercetare vizeaza unul dintre urmatoarele domenii/subdomenii de specializare inteligenta:

a) Bioeconomia: Agro-alimentare, Bioenergie – biogaz, biomasa, biocombustibil, Biotehnologii;

b) Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, Spatiu si Securitate;

c) Energie, Mediu si Schimbari climatice;

d) Eco-nano-tehnologii si materiale avansate, tehnologii de depoluare;

e) Domenii de prioritate publica: Sanatate, Patrimoniu si Identitate culturala.

TRL-Nivel de Maturitate Tehnologica 

Criterii de eligibilitate:

1. Propunerea de proiect este depusa de:

 • Intreprinderi/institutii de cercetare in parteneriat cu o intreprindere care are in obiectul sau de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica.
 • Intreprinderi/institutii de cercetare in parteneriat cu o o intreprindere care are in obiectul sau de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica si o alta intreprindere/institutie de cercetare.

2. Institutiile participante (unitatile/institutiile de cercetare si intreprinderile):

 • Nu sunt declarate, conform legii, in stare de incapacitate de plata;
 • Nu au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti;
 • Nu au furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor;
 • Nu au incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta.

Buget finantare nerambursabila: Maxim 600.000 lei per proiect.

Cheltuieli eligibile pentru proiectele de cercetare:

 • Cheltuieli cu personalul (cercetatori, doctoranzi, cercetatori postdoctorali, tehnicieni, angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare;
 • Cheltuieli cu logistica: capital, stocurile, terti (5% din valoarea proiectului);
 • Cheltuieli cu deplasarea aferenta deplasarilor in tara si strainatate ale membrilor echipelor de cercetare;
 • Cheltuieli indirecte (cu regia) maxim 25% din cheltuielile directe din care se exclud cheltuielile de subcontractare si cheltuielile cu echipamentele.

Durata de implementare: 18-24 luni

Modalitatea de evaluare a proiectelor de cercetare:

Criteriul 1: Relevanta proiectului 30%:

 • Scopul proiectului este descris clar si concis astfel incat sa demonstreze uzabilitatea si utilitatea produsului/serviciului;
 • Relevanta produsului pe plan national si international;
 • Fiabilitatea proiectului.

Criteriul 2: Prezentarea conceptului tehnologic al produsului sau serviciului/produsului prototip existent:

 • Rezultatele preliminare sunt semnificative la data depunerii propunerii: publicatii, brevete si proiecte de cercetare care au condus la conceptul de baza al proiectului;
 • Expertiza vasta a cercetatorilor cu experienta si a cercetatorilor postdoctorali nominalizati in echipa de proiect.

 Criteriul 3: Implementarea proiectului 30%

Pentru fiecare criteriu de evaluare se acorda calificative fractionate de la 0 la 5.

0 Propunerea de proiect nu trateaza criteriul analizat sau nu poate fi judecat din cauza informatiilor care lipsesc sau sunt incomplete.
1 SLAB Propunerea nu raspunde criteriului in mod corespunzator, sau exista deficiente inerente grave.
2 SATISFACATOR Propunerea de proiect se adreseaza in linii mari criteriului, dar exista deficiente semnificative.
3 BUN Propunerea de proiect abordeaza bine criteriul, dar sunt necesare imbunatatiri.
4 FOARTE BUN Propunerea de proiect abordeaza foarte bine criteriul, desi anumite imbunatatiri sunt inca posibile.
5 EXCELENT Propunerea de proiect abordeaza cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore

Scorul final va fi calculat ca o suma a punctajelor pentru fiecare din cele 3 criterii inmultite cu valoarea procentuala corespunzatoare si inmultit cu 20 (scor final max. 100).

Intreaga documentatie poate fi descarcata de AICI.