Ai un doctorat obtinut, publicatii in reviste de renume pe domeniul tau si ai vrea sa dezvolti un proiect de cercetare? Poti obtine o finantare nerambursabila de pana la 450.000 lei in cadrul subprogramului 1.1 Resurse Umane asociate PNCDI III

Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) a lansat competitia pentru instrumentul de finantare “Proiecte de Cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente”, aprobat prin ordin de ministru Ordinul MCI nr. 493/22.08.2019. Competitia este organizata in cadrul Programului 1- Dezvoltarea sistemului national de CD, Subprogramul 1.1. Resurse umane asociate PNCDI III.

Suprogramul 1.1-Resurse Umane are ca scop sprijinirea cercetatorilor la inceput de drum care doresc consolidarea propriei echipe de cercetare si a unui program de cercetare independent.

Programul prevede cresterea capacitatii tinerilor cercetatori prin punerea in practica a propriului program de cercetare, dezvoltarea abilitatilor manageriale si cresterea capacitatii acestora de a participa cu success la programe de cercetare, dezvoltare si inovare la nivel national si international si totodata cresterea vizibilitatii internationale.

Conditii generale de participare:

 • Propunerea de proiect este dezvoltata de un director de proiect, intr-o echipa de cercetare;
 • Instrumentul de finantare se adreseaza cercetatorilor cu performante demonstrate, calitative si recunoscute international prin rezultatele stiintifice obtinute. In situatia in care, la momentul depunerii propunerii de proiect directorul activeaza in strainate, acesta este obligat sa isi intrerupa activitatea din tara respectiva si sa isi desfasoare activitatea de cercetare in Romania, in institutia gazda a proiectului.
 • Directorului de proiect ii revine responsabilitatea principala pentru implementarea activitatilor stiintifice ale proiectului, conform propunerii de proiect acceptata la finantare.

Termen limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 octombrie 2019, ora 16:00

Durata de implementare: 18-24 luni

Finantarea maxima acordata pentru un proiect cu o durata mai scurta de 24 de luni, se calculeaza proportional cu durata proiectului raportata la 24 de luni.

Buget total: 70.000.000 lei.

Finantarea maxima acordata pentru un proiect de cercetare, cu o durata de implementare de maxim 24 luni este de 450.000 lei.

OBS! Pentru proiectele ale caror director provine din strainatate, finantarea maxima acordata este de 550.000 lei.

Pentru directorii de proiect care provin din strainatate:

 • a fost salariat sau bursier al unei entitati din strainatate, cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata, pe o perioada cumulata de cel putin 3 ani, in ultimii 5 ani;
 • are, in derulare, un contract de angajare sau de bursa in strainatate, la momentul depunerii propunerii de proiect.

Pentru proiectele cu o durata mai scurta de 24 luni, suma obtinuta se calculeaza proportional cu durata proiectului raportata la 24 luni.

Criterii de eligibilitate:

a) Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand primul titlu de doctor obtinut prin Ordin de Ministru, in urma cu cel putin 2 ani maxim 8 ani, fata de momentul depunerii propunerii de proiect.

OBS!!! In cazul in care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia in considerare data indicata pe diploma.

b) Directorul de proiect are la momentul depunerii propunerii de proiect, varsta mai mica sau egala cu 40 ani (nu a implinit varsta de 41 ani);

c) Directorul de proiect trebuie sa indeplineasca standardele minimale de eligibilitate, dupa cum urmeaza:

 1. Web of Science:

a.Pentru domeniile principale D1 (Matematica) -D12 (Stiinte economice) minim 2 publicatii in tema propunerii de proiect in revistele vizate;

b. Pentru domeniu principal D12 (Stiinte economice) minim 3 publicatii in tema propunerii de proiect in revistele vizate;

c.Pentru domeniul principal D13 (Stiinte umaniste) minim 2 publicatie in tema propunerii de proiect, aparute in reviste indexate in Art and Humanities Citation Index

Mai jos regasiti domeniile principale de cercetare:

D1. MatematicaD5. Stiinte inginerestiD9. Sanatate
D2. InformaticaD6. Stiinta materialelorD10. Stiintele vietii aplicate si Biotehnologii
D3. ChimieD7. Stiintele pamantuluiD11. Stiinte sociale
D4. FizicaD8. Biologie si EcologieD12. Stiinte economice
D13. Stiinte umaniste

 

Mai multe detalii regasiti in linkul de mai jos: https://uefiscdi.gov.ro/resource-826866?&wtok=&wtkps=XY1bDoIwEEX3Mt9SaUtpHfZgTFxBbYHUgCCV4iPu3dIfo19zMznnXo0lvjxyBO8sVDEphNLK7iR6dm2kDmrmLLDRh2lus1Ca+1Nn+nEui5WmCG69DKHYJR3BWA+VQy7FCkgEa8fL4bjlMmeKqVyoZET1+9kwSgWnlFOeakWy9n8OzRF+wbi71Gk3pn6wc1eTYWrJXDfOG+tIcPVC9HRzZuigen8A&wchk=146c96beb39ec2cc4ac26a6d93cf365bc6102184

2. Rute complementare:

Pentru domeniile pricipale D11(Stiinte Sociale) -D13 (Stiinte Umaniste) minim 3 publicatii in tema propunerii de proiect, in:

 • ERIH Plus (categoriile Int 1 si Int 2 din evaluare 2011)
 • Publicatii specifice domeniului aplicatiei, aparute la edituri straine de prestigiu in domeniu stiintelor sociale, artelor si stiintelor umaniste.

a. Proiectul se desfasoara intr-una din institutiile de cercetare-dezvoltare (institutie gazda) din Romania. Institutia gazda nu poate fi o intreprindere, in sensul legislatiei privind ajutorul de stat;

b. Institutia gazda nu este declarata, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o Autoritate Contractanta;

c. Directorul de proiect este angajat in institutia gazda din Romania, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului de finantare, sau are acordul de angajare, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului de finantare. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare trebuie sa fie incheiat de directorul de proiect cu institutia gazda cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;

d. O persoana poate depune, ca director de proiect, o singura propunere de proiect. In cazul in care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte (indiferent de tip) de catre acelasi director de proiect, propunerile de proiecte sunt declarate neeligibile;

e. Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere activitati deja finantate sau in curs de finantare;

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu personalulcercetatori, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi, angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare; aceste cheltuieli includ contributiile legale aferente salariilor si veniturilor assimilate acestora.
 • cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a tertilor etc.;
 • cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale directorului de proiect, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu din domeniul proiectului;
 • cheltuieli indirecte (regie) – se calculeaza ca procent (max. 20%) din cheltuielile directe: personalul, logistica (exceptand valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD) si deplasare.

Se recomanda ca la nivelul institutiei gazda, regia sa fie utilizata si pentru plata de personal auxiliar (tehnicieni, studenti etc) implicat in implementarea proiectului.

Pe parcursul proiectului, se pot face realocari intre categoriile de buget:

 • Cheltuieli cu personalul;
 • Cheltuieli de logistica si cheltuieli de deplasare, in limita a 15% din bugetul total al proiectului, fara o aprobare prealabila, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

Criteriile de evaluare:

 1. Directorul de proiect si Mentorul (50%)

1.1 Directorul de proiect (40%)- Se va evalua calitatea rezultatelor cercetarii directorului de proiect, asa cum rezulta din lista de publicatii si brevete cu accent prioritar pe originalitate, contributie proprie, impactul asupra rezultatelor in domeniu precum si relevanta acestora pentru proiect si capacitatea directorului de a gestiona in mod autonom activitati stiintifice ca cercetator, precum si vizibilitatea la nivel international.

 1. Propunerea de proiect (60%)

2.1 Se va evalua solutia generala descrisa in propunerea de proiect in contextul actual si potential sau impactul in viitor.

2.2 Se va evalua metoda si planul de lucru asa cum sunt definite in propunerea de proiect ca o abordare concreta pentru a ajunge la solutia prevazuta.

2.3 Se va evalua caracterul adecvat al propunerii de buget

In urma evaluarii se va acorda un calificativ fractionat de la 0 la 5 dupa cum urmeaza:

0ABSENTPropunerea de proiect nu trateaza criteriul analizat sau nu poate fi judecat din cauza informatiilor care lipsesc sau sunt incomplete.
1SLABPropunerea nu raspunde criteriului in mod corespunzator, sau exista deficiente inerente grave.
2SATISFACATORPropunerea de proiect se adreseaza in linii mari criteriului dar exista deficiente semnificative.
3BUNPropunerea de proiect abordeaza bine criteriul dar sunt necesare imbunatatiri.
4FOARTE BUNPropunerea de proiect abordeaza foarte bine criteriul, desi anumite imbunatatiri sunt inca posibile.
5EXCELENTPropunerea de proiect abordeaza cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore.

Scorul final va fi calculat ca o suma a punctajelor pentru fiecare din cele doua criterii inmultita cu valoarea procentuala corespunzatoare si inmultit cu 20 (scor final max. 100).

Proiectele sunt evaluate de experti recunoscuti international si care indeplinesc criteriile de selectie dupa cum urmeaza:

 • Expertul evaluator este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel putin 10 ani;
 • Expertul evaluator a derulat cel putin un proiect de cercetare castigat prin competitie nationala sau internationala, in calitate de director de proiect/responsabil partener.

Intreaga documentatie poate fi descarcata de AICI.