Digitalizarea IMM-uri până la 3.000.000 € Etapa 2-a

0
20

Obiectivul investitiei este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor, ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru. Această subcomponentă va sprijini antreprenorii în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi: inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică.

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite:
a) Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale care să sprijine întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi:
1.Achiziții de active corporale și necorporale:
-hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică;
-echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software;
-soluțiile de automatizare software de tip RPA (Robotic Process Automation);
2.Achiziții de tehnologii blockchain ,IoT (internetul obiectelor),Data, Cloud computing și AI, Machine Learning, Augmented Reality, Virtual Reality;
3.
Achiziții de Securitatea Cibernetică;
b) Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate.

Valoarea totală alocată care va fi acordată în cadrul prezentului apel este de 150 milioane euro din cadrul PNRR, împărțită pe următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:
a) Industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții: 75 milioane euro;
b) Industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte activități/domenii eligibile: 75 milioane euro;

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2023: 1 euro = 4.9483 lei.

Apelul lansat este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Calendar orientativ:
• 03.05.2023 -13.05.2023 – publicare ghid în consultare publică (etapa 2);
• 24.05.2023 – publicare ghid final;
• 03.07.2023 –15.09.2023 – depunere proiecte;
• 18.09.2023 –15.01.2024 – evaluare proiecte;
• 16.01.2024 –15.03.2024 – încheiere contracte;

Plafonul maxim al finanțării nerambursabile se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de proiect, astfel:

Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
• Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
• Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro;

Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este 500.000 euro;

Beneficiarul ajutorului regional trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile.

Solicitanți eligibili:

1) Lider (IMM cu activitate non-IT);

2) Partener (IMM cu activitate IT): Activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):

5829 – Activități de editare a altor produse software;
6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 – Activități ale portalurilor web;
6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

Codul CAEN aferent proiectului de investiții trebuie să fie autorizat la 31.12.2022 pe firmă și la data depunerii Cererii de finanțare pentru locația de implementare a proiectului.

Pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Au calitatea de IMM-uri ; Societăți cooperative ; Formele asociative;
 2. Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 3. Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 4. Nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 5. Au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;
 6. Se angajează ca la finalul implementării proiectului liderul de proiect să atingă:
  pentru microîntreprinderiminim 7 DESI
  pentru întreprinderi miciminim 8 DESI
  pentru întreprinderi mijlociiminim 9 DESI
  Dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui Economiei și Societății Digitale (DESI), respectiv:
 • Întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 • Utilizarea unui pachet software ERP;
 • Viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 • Întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 • Utilizarea IoT;
 • Utilizarea de rețele social, fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • Utilizarea CRM;
 • Cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • Utilizarea tehnologiei de AI;
 • Cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • Vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • Utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Prezentul ghid se adresează proiectelor ce prevăd activități care au ca scop dezvoltarea și implementarea de tehnologii digitale avansate, respectiv:

• Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale;
• Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală;

Costurile eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare și sunt următoarele:

 • Costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
 • Costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări;
 • Costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;

Cheltuieli neeligibile:

 • Alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;
 • Cheltuielile privind costuri administrative;
 • Echipamente second-hand;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 • Contribuția în natură;
 • Amortizarea;
 • Achiziții în regim de leasing;
 • Achiziția de terenuri.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni și poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 4 luni, fără a depăși data de 31.12.2025.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 de puncte, în limita bugetului alocat.Cererile de finanțare se vor selecta la finanțare în funcție de ordinea punctajului descrescător.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat, cu modificările ulterioare.
La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2022 (lider).