Lansarea Ghidul Solicitantului PRNV 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor

0
105

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a publicat pe data de 11 august 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de: 46.714.503,60 EUR.

Data și ora începere depunere de proiecte: 25.09.2023;
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 25.03.2024;

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro;
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro;

În cadrul prezentului apel activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor
de stat aplicabilă.

Detalii privind rata de cofinanțare, în funcție de tipul de ajutor aplicabil:

 • Pentru ajutor de stat regional: între 30-50% în funcție de județ;
 • Pentru ajutor de minimis: 0% cofinanțare;

Solicitanții eligibili sunt microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord-Vest;

Condiții de eligibilitate:

 • O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 3 salariați în anul anterior acordării finanțării și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării( perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției, respectiv 3 ani de la finalizarea investiției);
 • Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă(Termenul de realizare îl reprezintă sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF. Locul de muncă/ locurile de muncă nou creat/create, se va/vor menține pe toată perioada de durabilitate);
 • Perioada de durabilitate va fi 3 ani de la finalizarea investiției;
 • Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent parțial sau în totalitate de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului ;

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL PRNV 131.B ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRNV.2023.131.B

Ai nevoie de un consultant pentru programul PRNV 131.B?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile