Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă, granturi de până la 5.000.000 € :Programul Tranzitie Justa 2021-2027

0
52

Programul Tranziția Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTJ), elaborate pentru județele:
Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Acțiunea ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta prin care sunt finanțate investițiile pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă – proiecte cu finanțare nerambursabilă solicitată între 2 și 5 milioane euro.

Solicitantii eligibili sunt  întreprinderilor mici sau mijlocii;

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 2.000.000 euro;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 5.000.000 euro;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile:

a) Investiții în active corporale:
– Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect;
– Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
– Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare;

b) Investiții în active necorporale:

 • Brevete;
 • Licențe;
 • Mărci comerciale;
 • Programe informatice;
 • Alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect;

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE PROGRAMUL
PTJ 2021-2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Programul Tranzitie Justa 2021-2027 5milioane

Ai nevoie de un consultant pentru programul PTJ 2021-2027?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile